5a7aed37d1edbobrazek.pngK zničení bradavice lze rovněž použít laser. Při nejvíce šetrné variantě se používá cévní laser, který zatavuje cévy, přivádějící výživu pro celou bradavici, a ta postupně odumírá. Výhodou je rychlost ošetření, zákrok trvá několik sekund, velmi rychlé zhojení a přesnost ošetření, kdy pracujeme s přesností na milimetry a nedevastujeme zdravou kůži v okolí jako je tomu při ošetření tekutým dusíkem. Nevýhodou je většinou nutnost opakovaného zásahu.
 
Při agresivnější variantě laserového ošetření, určené pro úporné bradavice, kombinujeme  2 typy laseru v jednom sezení. Nejdříve v lokální anestézii bradavici celou odpaříme, tzn. že vznikne defekt lehce pod povrch kůže. Poté ještě aplikujeme na spodinu preventivně opět laser cévní k zatavení event. zbytků  bradavice. Nevýhodou této silné kombinace je delší doba hojení s otevřenou plochou, tedy se jedná o ošetření bolestivější, s větším rizikem jizvení či infekce. Výhodou je vysoká preciznost zákroku a vyšší procento definitivního odstranění bradavice již po 1 sezení.

Jaké jsou druhy bradavic?
Verrucae planae juveniles  jsou ploché žlutavé bradavičky. Mají je zejména děti. Obvykle jsou na obličeji a hřbetech rukou. Šíří se škrábáním. Verrucae vulgares jsou nejčastější virové projevy na kůži. Jsou to ohraničené tuhé vyvýšené hrboly, s vysokou rozpraskanou rohovinou. Opět je mají převážně děti. Ty se pak dále rozlišují podle povrchu a místa, kde se nalézají. Takže např. bradavice nitkovité, prstovité, slizniční, na chodidlech, rukou aj. Bradavice na chodidlech bývají velmi bolestivé, jelikož je zašlapáváme do hloubky. Condylomata accuminata jsou květákovité bradavice nalézající se ve vlhkém prostředí zejména v oblasti genitálu. Jsou sexuálně přenosné.

5a7d882c42f75obrazek.png

MUDr.Edita Jatšová, Korektivní dermatolog
Laserové centrum Anděl, více na www.lcandel.cz

Reklama