Naše stálé čtenářky i čtenáři jistě zaznamenali, že celý tento týden jsme se věnovali problematice domácího násilí. Jsme rádi, že mnohé z vás toto téma zaujalo a že jste pod články přinášeli své zkušenosti a postoje, které s tímto druhem násilí máte.

 

Z mnohých příspěvků od našich čtenářek je patrné, že život s tyranem má řada z vás třeba již za sebou, ale mnoho z vás v takovém vztahu dosud žije.

Pokud jsme tím, že jsme se této ožehavé problematice věnovali, pomohli některé z vás v rozhodování, jak žít dál, jsme moc rádi. Uvědomujeme si, že vymanit se z neplnohodnotného života s násilnickým partnerem je velmi těžké a mnohdy i nebezpečné. A proto si myslíme, že je nutné mluvit o domácím násilí, vysvětlovat, přinášet příběhy žen, které si něčím takovým prošly atd. Proto, aby se postupně odbouraly předsudky, které mnozí lidé mají a také proto, že současná legislativa ještě stále není dobře připravena problematiku domácího násilí řešit.

 

Dnes již naše Téma týdne – Domácí násilí končí. Neznamená to ale, že se nemíníme dál zabývat tímto závažným problémem. I v budoucnu vám budeme přinášet příběhy nešťastných žen, sledovat změny v legislativě a povídat si s psychology apod.

 

Rádi bychom se také Vás – našich čtenářek a čtenářů – zeptali, jak se Vám tato nová rubrika „Téma týdne“ líbila. Zda považujete za správné věnovat se občas nějaké problematice podrobněji, či si myslíte, že bylo zbytečné dávat tolik prostoru jednomu tématu.

Také by nás zajímalo, co byste v rámci této rubriky rádi na Ženě–in nalezli v některém z příštích měsíců. Co Vás pálí, bolí, zajímá? O čem se chcete dozvědět více?

 

Za vaše postřehy a nápady předem děkujeme. Poslouží nám jako vodítko k tomu, aby Žena–in pro Vás byla stále zajímavá a přínosná.

 

 

Reklama