Rozchody nebývají jednoduché, a rozvody už vůbec ne, zvlášť když mají manželé společné děti. Na ně má rozvod rodičů vždycky vliv. A tak je na celé situaci nejdůležitější to, aby děti odnesly rozvod co nejméně.

Takovou situaci teď řeším i já, a tak častěji mluvím s různými kamarády a známými o jejich zkušenostech z rozvodů. Některé historky jsou opravdu nezáviděníhodné... Třeba příběh pětačtyřicetileté Moniky.

Přečtěte si také:

Rozvedená už je, ale od té doby se s manželem dohadují o majetku. Jsou to skoro tři roky. „Naštěstí! Teď už se vypořádat musíme, konečně! Za celé tři roky jsme nebyli schopní se domluvit, hlavně o tom, jak to bude s barákem.“ Po třech letech od rozvodu totiž musí dojít automaticky k majetkovému vypořádání, a bývá to tak, že dluhy a nemovité věci se dělí na polovinu, movité věci pak připadnou tomu, kdo je v ten den používá a má je u sebe.

dům

„Bohužel o něco přijdu, protože v domě zatím bydlí manžel, takže věci jako televize a další spotřebiče nebo auto připadnou jemu, ale to nevadí, hlavně že to konečně vyřešíme. Celé tři roky mi to otravovalo život...

Přitom když jsme se dohodli, že se rozvedeme, vypadalo to nadějně, manžel prohlašoval, že se chce na všem dohodnout, hlavně aby nepřišel o děti. To jsem samozřejmě neměla v úmyslu, nikdy jsem mu nebránila děti vidět. Měla jsem jen jednu žádost - chtěla jsem zůstat s dětmi v baráku, aby se on odstěhoval.

Řekl, že nikam nepůjde

Jenže dopadlo to jinak. V domě zůstal bydlet on a řekl, že nikam nepůjde, já se s dětmi musela stěhovat a rozhádali jsme se kvůli domu tak, že jsem nakonec podala žádost o sporný rozvod. Skoro půl roku jsme řešili děti, probíhaly různé testy, psychologické posudky, u soudu jsme si nadávali, byla to hrůza. A to manžel prohlašoval, že do toho nechce zatahovat děti, přitom takhle k soudu musely a sociální pracovnice se jich ptaly, s kým chtějí žít.

Pak soud svěřil děti mně (přihlédl i k jejich přání) a vyměřil muži výživné, nakonec nás i rozvedli, i když trvalo to další asi čtyři měsíce, protože jednou se manžel k soudu kvůli nemoci (!) nedostavil. A od té doby se řeší majetek.

Už mě to unavuje. Vím, že jsem mohla podat návrh na vypořádání majetku, ale věděla jsem, že on by to napadl a podal protinávrh, nechtěla jsem zase každý měsíc sedět u soudu a vysvětlovat, proč to a proč ono. Tak jsem si řekla, že ty tři roky počkám, až to bude muset proběhnout automaticky. Lhůta se blíží. Ještě nevím, jestli to dopadne tak, jak si představuju, ale snad to vyjde. Chci bývalého muže vyplatit, aby barák zůstal mně. A pak se tam můžu s dětmi znovu nastěhovat...“

Znáte taky podobný příběh?

Jak je to s rozvody?

Rozvody se řídí podle Zákona o rodině (č. 94/1963 Sb.). Přinášíme Vám výňatek, týkající se rozvodů.

§ 24

(1) Soud může manželství na návrh některého z manželů rozvést, jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití; bere přitom v úvahu příčiny rozvratu manželství.

(2) Mají-li manželé nezletilé děti, nemůže být manželství rozvedeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem těchto dětí, daným zvláštními důvody.

§ 24a

(1) Jestliže manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se druhý manžel připojí, má se za to, že podmínky uvedené v ustanovení § 24 odst. 1 jsou splněny. Soud nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede, jsou-li předloženy

a) písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost, a

b) pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

(2) Ustanovení § 24 odst. 2 platí obdobně.

§ 24b

(1) Návrhu na rozvod, s nímž nesouhlasí manžel, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel a jemuž by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma, soud nevyhoví, pokud mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství.

(2) Jestliže však manželé spolu nežijí po dobu delší než tři roky, soud manželství rozvede, jsou-li splněny podmínky § 24.

Zdroj: Sbírka zákonů ČR, Ministerstvo vnitra ČR

Další články v našem magazínu:

Reklama