Zažít město jinak (ZMJ) jsou sousedské slavnosti, jejichž náplň vytvářejí sami obyvatelé daných lokalit. Jsou založené na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních organizátorů a mnoha dalších subjektů. Jsou otevřené všem věkovým a zájmovým kategoriím.

Proč se konají?
Aby obyvatelé měst vystoupili ze stereotypu vnímání veřejného prostoru a uvědomili si jeho hodnotu. Na slavnostech dostanou hlavní prostor místní obyvatelé, jejich nápady, um, dílny, hry, ale také místní podniky a organizace, kapely, divadelní soubory apod.
Na ZMJ můžete poznat spousty zajímavých lidí ze svého okolí, naučit se od nich to, co umí, navázat či prohloubit místní spolupráci, poukázat na výhody zklidněných lokalit či místní kauzy nebo kultivovat vztahy mezi zájmovými skupinami (samosprávami, podnikateli a obyvateli).

Letos se do akce ZMJ zapojilo více jak 75 pražských míst a dalších 25 měst po celé České republice. Zapojte se i vy. Více o akci, programu a lokacích, kam se můžete vydat, najdete zde.

Zdroj: ZMJ

Kdo to organizuje?
Koordinátorem celého Zažít město jinak je Auto*Mat, z.s., o jednotlivé lokality ve městech se starají desítky místních organizátorů (zpravidla parta přátel, místní organizace, spolky, aktivní občané apod.).

zmj-logo-2017.jpg

Kodex Zažít město jinak

  1. Cílem Zažít město jinak (ZMJ) je dlouhodobé oživování a posilování lokálních komunit. Sousedské slavnosti usilují o sbližování jednotlivců, organizací a živnostníků v dané lokalitě. Inspirují je ke společnému sdílení, dočasnému přetvoření veřejného prostoru a k prohloubení jejich vzájemné spolupráce i během celého roku. Organizace akce je založená na dobrovolném zapojení a práci místních organizátorů.
  2. Základní rozdíl mezi slavnostmi Zažít město jinak a běžnými pouličními festivaly je důraz kladený na lokálnost. Nesnažte se o pompézní akci, ale o oživení vlastní ulice či náměstí. Pro udržení hlavní myšlenky akce v maximální možné míře zapojujte místní organizace, obyvatele, podniky, organizace, kluby, farnosti apod. Program je zcela na vás, vaší invenci se meze nekladou.
  3. Zažít město jinak je apolitická aktivita. Během akce nelze prezentovat konkrétní politické strany a hnutí a jakékoli extremistické postoje.
  4. Primárním cílem sousedské slavnosti není zisk místních organizátorů ani účastníků. Výdělek z prodeje by měl především sloužit k pokrytí nákladů akce.
  5. Nepodceňujte komunikaci, obyvatelé ve vašem okolí se o akci (zejména pokud je spojena s dopravním omezením) musí dozvědět včas. V předstihu informujte i řidiče parkujících aut v oblasti záboru (např. letákem za stěrač), vysvětlete místním obyvatelům smysl akce a buďte k nim vždy vstřícní.
  6. Buďte šetrní k životnímu prostředí. Příprava i realizace aktivit na místě by měla proběhnout co nejúsporněji, a pokud možno ekologicky – třiďte odpad a minimalizujte jeho produkci, snižte na minimum spotřebu elektřiny a nepoužívejte auta pokud to není nutné.
  7. Hladiny hluku při hudební produkci nesmí převýšit normy stanovené zákonem, ale neměly by ani rušit jiné body programu (například veřejné čtení, divadelní představení pro děti atp.). Večerní program nesmí rušit noční klid obyvatel. Pokud během akce používáte elektřinu, ujistěte se, že kabely jsou bezpečně zapojeny a že nemůže dojít ke zranění účastníků.
  8. Po skončení akce musí být místo (ulice, náměstí, park) ve stejném stavu, v jakém vám bylo zapůjčeno. Vše pečlivě ukliďte, vzniklý odpad odvezte na určené místo.

Zdroj: ZMJ

Reklama