Vědci tvrdí, že když se dítě už v útlém věku seznámí s hudbou, může jim to pomoci rozvinout vrozené hudební schopnosti a dokonce i uspíšit rozvoj řeči. Odborníci z Maďarské akademie věd studovali přes 100 chlapečků a holčiček od věku jednoho či dvou dní.
 
Hráli jim ve spánku hudbu a sledovali jejich mozkovou aktivitu. Zjistili, že ta se mění v závislosti na změnách v rytmu a melodii. Například pokud došlo k náhlému výpadku v rytmu, mozek spícího nemluvněte změnu zaznamenal. I změny ve výšce tónu, srovnatelné s rozdílem mezi mužským a ženským hlasem, vyvolávaly reakci.

Jak uvádí list Daily Mail, studie Maďarské akademie věd byla součástí tříletého evropského projektu zaměřeného na výzkum toho, jak mozek zpracovává hudbu a jiné zvuky. „Možná nejdůležitější poznatek je, že nejenže mozek dětí registruje změny v rytmu, melodii a výšce jednoduchých kousků hudby, ale že to jejich mozek dělá víceméně automaticky, protože při těchto experimentech děti spaly. Zdá se, že lidé se rodí s mozky vybavenými schopností rozeznávat vzorce,“ říká koordinátorka projektu doktorka Susan Denhamová z Plymouth University.
Reklama