Příběhy z Dalmácie
autor: 
Jaroslav Otčenášek
nakladatel:
PORTÁL
rok vydání: 2003
rozsah: 138 stran
vazba: brožovaná
ISBN: 80-7178-783-3

 

Kniha je souborem lidových příběhů, které  vyprávějí  nejen o historických osobnostech z oblasti dnešního Chorvatska a Istrie.
Pobaví vás zápletkami příběhů  prostých lidí,
ale také legendami o strašidlech, démonech a smyšlených postavách, se kterými jste se nikdy nesetkali.
Vysvětlí vám názvy a původ některých míst, z nichž asi každý zná například Split či Dubrovník.
Při četbě se vám nejednou stane, že si řeknete „ toto místo znám, tam jsme byli předloni na dovolené“, což může být připomenutí příjemných zážitků.

Pro vaši představu jsem vybrala jeden z příběhů. 

Malíř a Jeptiška

Dodnes se v Šibeniku vypráví příběh lásky jednoho mladého malíře k jeptišce ze šibenického kláštera.
Před mnoha a mnoha lety pracovali v klášteře při opravách dva muži. Jeden byl zedník, měl už pár křížků na hřbetě, ale sil na práci stále dost. Druhý byl mladík a opravoval v klášteře malby. Jednou přišel malíř za zedníkem a požádal ho, aby mu šel pomoci do jedné místnosti s omítkou. Byla tam na jednom místě silně poškozená zeď a on proto nemohl dokončit malbu. Zedník šel tu zeď opravit a malíř zatím maloval sousední stěnu. Pracovali spolu a povídali si o všem možném.
„Vy jste ženatý, ale já jsem ještě mladý a svobodný. Zajímalo by mě, jak to mají ty jeptišky – nikdy se nevdají?“ zajímal se malíř.
„Ne, kdepak, jeptišky se nikdy nevdají,“ odpověděl mu zedník a povídali si dál.

Chodila za nimi jedna taková mladá a pěkná jeptiška, nosila malíři vodu. Jednou se na něj dívala trochu déle a pak poznamenala:
„Vy ale máte, mistře, krásné ruce.“
Podobně se to pak opakovalo skoro každý den. Zedník už to nevydržel a povídá malíři:
„Víš ty co? Ožeň se s tou jeptiškou. Je vidět, že se jí líbíš.“
Malíř se trochu ulekl:
„Ale přece jste říkal, že jeptišky se nikdy nevdají?“
„Jen se neboj. Jestli chceš, já to zařídím. Je taková mladá a pěkná, tak co by se nevdala,“ uklidňoval malíře lišácky zedník.
Malíř souhlasil, a tak nazítří zedník tu mladou jeptišku zastavil a povídá jí:
„Poslouchejte, sestro, zamiloval se do vás ten mladý malíř, co mu nosíte vodu. Chtěl by si vás vzít za ženu.“
Jeptiška se zalekla:
„Ale já jsem složila slib. Nemůžu se vdát, to je nemravné. Porušila bych řád.“
„Jen se nebojte. I ženy, které se vdají, mohou žít mravně,“ namítl zedník. Ale s jeptiškou nebyla řeč a utekla.

Po několika dnech však bylo jasné, že i ona se do malíře zamilovala, stále se točila kolem něho, nosila mu vodu a myla štětce. Když zedník viděl, jak se ti dva trápí, domluvil jim, aby se sešli u jeptišky. Druhý den ráno přišel zkroušeně malíř a povídá zedníkovi:
„Všechno je ztracené. Byl jsem v noci u jeptišky, ale přišla na nás sestra představená a vyhnala mě. Teď mě vyhodí i z kláštera a budu bez práce.“
„Nevěš hlavu, něco vymyslíme,“ na to zedník, který byl liška podšitá. Jeptiška už nesměla ze své cely vycházet, a navíc měl přijít kněz, aby rozhodl, jak jeptišku potrestat.
Zedník však už věděl, jak na ně. Pomohl malíři vlézt v noci oknem k jeptišce do cely a ten jí na zadek namaloval dva svaté. Na levou půlku světici a na pravou svatého.
Nazítří probíhal soud a kněz rozhodl, že jeptiška dostane rákoskou na zadek dvanáct ran. Když sestry chystaly výprask a vyhrnuly jeptišce roucho, uviděly ty svaté obrázky. Do nich tlouct nemohly, a tak milou jeptišku za tu ostudu vyhodily z kláštera a malíř se s ní potom oženil.

 

Kniha je napsána lehkou, velmi čtivou formou, a tak by snad mohla být vhodným dárkem pro každého. Nepotěšila by snad vaši dceru, dědečka nebo nadřízenou?
Mohli by se tak dozvědět něco z historie a zeměpisu z této pro nás Čechy  tak oblíbené oblasti.

Při čtení mě také napadlo, že kniha je velmi příjemná jakožto čtivo před spaním. Její krátké a většinou dobře končící příběhy je možné vnímat  jako pohádky pro dospělé.
Můžeme se tak částečně vrátit do doby dětství a úsměvných  pohlazení, kterých je v příbězích z Dalmácie dostatek.

 

Odkaz na nakladatelství Portál - http://www.portal.cz/