shutterstock-1075803776.jpg
Foto: Shutterstock

Jak dlouho funguje bezplatná Zelená linka?
Zřídli jsme ji přibližně před měsícem pro naše klienty tísňové péče, kterou Anděl Strážný poskytuje seniorům, osobám se zdravotním postiženým a dlouhodobě nemocným v rámci celé ČR. S rozšířením nákazy Covid-19 jsme se rozhodli dát linku k dispozici i ostatním seniorům a jejich rodinám. Mnoho seniorů i ve vysokém věku doposud žádné sociální služby nevyužívá a jejich rodiny si s mnoha problémy, které současná situace generuje, neví rady. Chceme proto pomoci i jim.

Kolik lidí vám denně zavolá?
Denně asi dvacet, takže máme dostatečnou kapacitu i na další dotazy a taky nám to dává prostor se každému věnovat tak dlouho, jak potřebuje. Asi půlku tvoří senioři a druhou jejich příbuzní. Výjimkou nejsou ani hovory dlouhé dvacet nebo třicet minut. Většinou jde nejen o zodpovězení dotazu volaného, ale i o celkové uklidnění, zmírnění úzkosti, nejistoty a stresu. V televizi, odkud většina seniorů čerpá, jdou zprávy o nových nařízeních a opatřeních v rychlém tempu, a ne vždy stačí na to, aby vše správně pochopili. My jim můžeme dát čas, který potřebují.

S jakými dotazy se na vás nejčastěji obracejí?
Asi polovina lidí se na nás obrací s konkrétním problémem. Nejčastěji potřebují lidé ve vysokém věku zajistit nákupy základních potravin nebo donášku hotového jídla. Chybí jim ale i roušky, potřebují poradit s receptem a vyzvednutím léků, které pravidelně užívají, návštěv lékařů, které mají dlouhodobě naplánované apod. Další část dotazů se týká obecných informací k tomu, jak se mohou chránit před nákazou Covid-19, co mají dělat, když se jim vrací příbuzní ze zahraničí, se kterými žijí ve společné domácnosti, co mají dělat, když jsou nachlazení nebo když jejich soused kašle a oni si myslí, že je nakazí apod.


5e7deb5d36073Andel-Strazny-Zelena-linka.jpg
Foto: Anděl Strážný

Co konkrétního jim například radíte?
Sháníme pro ně přes městské úřady, různé organizace a webové portály dobrovolníky, kteří by jim nakoupili, donesli jim roušky, vyvenčili pejska. Ohledně zajištění teplého jídla je většinou odkazujeme na místní pečovatelské služby nebo městské a obecní úřady. Tímto děkujeme všem za výbornou spolupráci a rychlé řešení dané situace. Pokud se jedná o další dotazy, směrujeme je v případě potřeby na praktické lékaře, na příslušné hygienické stanice a další instituce, vysvětlujeme e-recepty apod. Odpovědi na některé otázky samozřejmě čerpáme z médií a webových stránek státních institucí.

V jakém jsou psychickém stavu?
Je to různé. Většinou jsou v takovém neklidu, potřebují ujistit, že vše dělají správně a že zase bude dobře. Někdo se obává o zdraví své nebo své rodiny, někomu chybí sociální kontakt. Ví, že musí být trpěliví. Myslím, že to je spojuje. Volala nám ale i paní tak vyděšená z obavy o svůj život, že nemohla ani souvisle mluvit. Po třiceti minutách jsme se spolu už dokázaly zasmát a loučily jsme s tím, že vše je v pořádku a kdyby si potřebovala popovídat, zavolá nám.

Je nějaký dotaz, který vás zaskočil?
Nevzpomínám si. Máme vypracovanou poměrně podrobnou metodiku, takže jsme dobře připraveni. Asi nejhůře se člověku reaguje na naštvanost a stesky volajících, kteří nám hlásí, že někteří lidé nenosí roušky, nedodržují nařízené základní hygienické postupy apod. Lidé nechápou sobeckost některých spoluobčanů a občas nás žádají, abychom to vyřešili. To ale, bohužel, neumíme.

Co byste seniorům vzkázala?
Aby se opatrovali, vycházeli ven jen v nezbytně nutných případech a zůstali zdrávi, protože jejich děti i vnoučata je potřebují. Potřebujeme jejich zkušenosti, trpělivost, pokoru a moudrost, kterou nám mohou předat. A když budou potřebovat s něčím poradit, vysvětlit nebo si prostě jen popovídat, aby nám zavolali na bezplatnou linku Anděla Strážného 800 603 030, protože nás tím neobtěžují, máme čas se jim věnovat a uděláme to moc rádi.

Andel-Strazny-Zelena-linka-800-603-030-page-001.jpg

Reklama