byciBýčí skála. Jedna z nejznámějších jeskyní u nás se nachází ve střední části CHKO Moravský kras. Snad každý o ní ve škole slyšel v souvislosti s nálezem sošky býčka. Jeskyně není běžně veřejnosti přístupná, otevírá se jen na tři víkendy v roce. Už jen po dva dny (22.-23.5.2010) budete mít možnost navštívit ji!

Vstupujeme do temné jeskyně. Obklopí nás vlezlé vlhko a chlad. Takový rozdíl oproti teplé louce zalité sluníčkem, kde jsme byli ještě před chvílí! Veliká předsíň, ve které stojíme, je jen chabě osvětlována světly nainstalovanými jeskyňáři. A ještě jedním světlem. Skalní průrvou do jeskyně dopadá kužel světla. Dopadá přímo na obětní oltář...
Se zatajeným dechem posloucháme vyprávění našeho průvodce. V rukou třímá hůl, jejíž špici zdobí replika sošky býčka. Průvodce mluví o dávných krvavých rituálech, které se tu zřejmě odehrávaly.

byciNemohu odtrhnout zrak od obětního kamene zakrytého šátkem. Bujná fantazie mi v mysli vytváří děsivé výjevy. Průvodce přistupuje ke kameni a strhne šátek. Dav zašumí. Některé dámy musí vyhledat oporu u svých mužů.
Na obětním kameni leží polovina lebky a dvě ruce useknuté v lokti.

Býčí skála je jednou z nejzajímavějších jeskyní u nás. A to hned ze dvou důvodů. Prvním je délka - spolu s Rudickým propadáním tvoří druhý nejdelší jeskynní systém v ČR o délce přes 13 km. Druhým je nález, který v Předsíni Býčí skály učinil Dr. Jindřich Wankel. Je to dosud největší celek nalezených předmětů (z doby železné) v celé Evropě.

Od průvodců se dozvíte mnoho zajímavostí z historie Býčí skály, od počátků osídlení jeskyně v dobách dávno minulých až po vybudování podzemní továrny nacisty během druhé světové války. Při procházení jednotlivými chodbami a síněmi uslyšíte o průzkumech a bádání speleologů, prorážení štol a chodeb, odčerpávání vody ze sifonu, o jejich objevech nových a nových prostor.

byci

Každý rok je pro návštěvníky připraveno jiné téma prohlídek a doprovodný program. Letošním tématem je Býčí skála 2010: Vyřešení problému podzemního Jedovnického potoka.

Prohlídky probíhají od 9 do 16 hodin. Délka prohlídky jeskyně trvá přibližně 90 minut. Jeskyně je osvětlena, vlastní svítilnu si tedy brát nemusíte.

byci

byciV sobotu jsou pro návštěvníky (kromě cca čtvrthodinového povídání o Dr. Wankelovi a jeho objevech) připraveny i ukázky replik halštatských nálezů.
Navíc - 22. 5. se Býčí skála připojí k Mezinárodnímu dni parků a návštěvníkům nabídne speciální rozšířený program. V 11 hodin začíná 50minutový program pro děti - loutkové divadlo. Ve 12.15 začíná cca hodinový přednáškový cyklus s názvem Problém podzemního toku Jedovnického potoka. Přednášet budou samotní účastníci speleologických objevů.

V neděli ve 13 hodin probíhá prohlídka jeskyně s komentářem v anglickém jazyce.

Doplňkový program je připraven pro všechny zájemce ve stanu na louce. Letošním tématem je speleologické bádání na Býčí skále v letech 1969-1992.

Vstupné v pravém slova smyslu se neplatí. Přesto je vybírán menší poplatek - dobrovolný příspěvek, který půjde na úhradu nákladů za osvětlení či bude využit na speleologické bádání v lokalitě Býčí skály.

Oblečení a obuv. Je vhodné vzít si do batohu pevné boty (pokud možno takové, které na blátě příliš nekloužou) a teplou bundu.

byci

Doprava je trošku komplikovanější. Můžete využít vlak či autobus a z Adamova jít pěšky lesní cestou podél Křtinského potoka. Nebo jet autem. Ale potom musíte počítat s případnými problémy s parkováním. Vzhledem k tomu, že Býčí skála je téměř po celý rok nenavštěvovaná, není u ní zbudováno parkoviště.

V okolí Býčí skály můžete navštívit i další zajímavá místa. Například:

  • Stará huť u Adamova (http://www.technicalmuseum.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=154);
  • Jeskyně Výpustek (http://www.cavemk.cz/jeskyne-vypustek/provozni-doba-a-ceny-vstupneho-jeskyne-vypustek.html);
  • Nový hrad u Adamova (http://www.blanensko.info/novy-hrad.php);
  • Rozhledna Alexandrovka u Adamova.

Věřím, že pokud se na prohlídku Býčí skály vypravíte, čeká na vás nezapomenutelný zážitek.

Krásný výlet!

Reklama