Dobrý den, vítám vás u nového seriálu o astrologii a přeji vám, aby vám přinesl nejenom zábavu, ale i maximální užitek a pochopení vás samotných, i lidí ve vašem okolí.

Jistě jste si již mnohokrát kladli otázku, co zajímá lidi na světě ze všeho nejvíc. A myslím, že mi dáte za pravdu, že to, co je pro dosažení štěstí a harmonie v životě podstatné, a zároveň to, co způsobuje lidem nejvíce problémů a vrásek, jsou tyto tři kategorie: zdraví, vztahy a peníze.
Úspěšné zvládnutí těchto kategorií se rovná úspěšné cestě životem a odstraní 99,9 % našich starostí, kolem kterých většinu dne krouží naše myšlenky. Ale zároveň to vůbec není jednoduchý úkol, neboť základním předpokladem jeho splnění je to, abychom se dokázali vyhnout nejrůznějším nástrahám, které na nás číhají.

Některé z těchto nástrah mají víceméně náhodnou povahu, ale většina z nich vyplývá z interakcí s jinými lidmi. I když motivace všech lidí na světě je velmi podobná a týká se výše uvedeného, nenajdeme na světě dva naprosto stejné jedince.
Někdo má běs v očích a je schopen vás zabít, když jej třeba jen předjedete autem, jiný je naprostý flegmatik. Jeden na sobě nechá dříví štípat, druhý je malým Napoleonem. Některý z vašich známých se bude potit hrůzou při představě, že by měl promluvit k více než pěti lidem, a jiný chřadne, pokud nemůže žít v záři reflektorů. A se všemi typy těchto lidí se setkáváme a to, jak se nám podaří zvládnout úskalí vyplývající z kontaktů s těmito lidmi předurčí i to, jaký bude náš poměr zisků a ztrát ve hře o naše životní štěstí.

Je zřejmé, že pokud budeme znát sami sebe, své tvůrčí možnosti, schopnosti, potenciál, motivaci, temperament, stejně jako slabá místa, pak učiníme důležitý krok směrem k racionálnímu přístupu při řešení životních situací. A další důležitý krok učiníme, pokud podobnou znalost budeme mít i o jiných lidech, s nimiž přicházíme do styku. I když samozřejmě není možné, abychom takové vědomosti měli o úplně všech lidech v našem okolí, učiníme velký pokrok, pokud budeme schopni porozumět našim nejbližším.

Astrologie je jedním z nástrojů, které nám mohou posloužit jako vodítko při naší snaze o sebepoznání, stejně jako při snaze o poznání jiných lidí. Funkčnost astrologie byla mnohokrát prokázána. Například slavný švýcarský psychiatr Carl Gustav Jung se statisticky zabýval partnerskými horoskopy a skutečně nalezl v horoskopech harmonických párů vztahy mezi Sluncem, Lunou a ascendentem (viz dále).

S astrologií jste se zcela jistě již všichni setkali. V téměř každém z nepřeberného množství časopisů můžeme najít horoskopy s radami například tohoto znění: „Berani, vyhýbejte se v příštím týdnu konfliktům s nadřízenými. Raci poznají novou lásku a Panny mohou očekávat služební postup“. Bohužel, podobné horoskopy působí spíše kontraproduktivně svým silně zjednodušujícím stylem a mnoho odpůrců astrologie zde nalézá snadné argumenty podporující jejich skeptický postoj. O tom ovšem skutečná astrologie není.

Chceme-li, abychom mohli horoskop použít jako opravdový nástroj poznání a proniknutí do duše lidí, musíme na něj nahlížet jako na celek. Ani zdaleka nestačí vědět to, že dotyčný člověk je například narozen ve znamení Lva. Říci o někom, že je narozený ve znamení Lva, znamená pouze údaj o postavení jeho Slunce. Ale velmi snadno se může stát, že dotyčný jedinec má ostatními planetami a prvky horoskopu (například ascendentem) silně obsazené sousední znamení Panny, nebo jiné znamení.
Takový člověk má pak sklon se projevovat spíš jako Panna než jako Lev. Je proto třeba, abychom znali celý horoskop, postavení všech relevantních prvků a vztahy mezi nimi, abychom uměli toto postavení a vztahy zhodnotit, a nakonec provést syntézu toho, co jsme v daném horoskopu zjistili.

V našem seriálu si krok za krokem ukážeme, jak na to. V závěru byste měli být sami schopni ze zadaných údajů vypočítat a provést jednoduchý výklad horoskopu zrození. Nelekejte se – s výpočty se vůbec nemusíte trápit. Existuje celá řada kvalitních astrologických programů, které provedou výpočet během jedné vteřiny. Některé z těchto programů jsou zdarma ke stažení na internetu.

1. Obory astrologie

Základním astrologickým oborem je výpočet a výklad horoskopu zrození – nativního horoskopu neboli radixu. Výklad nativního horoskopu slouží k určení základních psychologických a fyzických kvalit daného jedince, k určení jeho sklonů, temperamentu, schopností, talentů, jakož i slabých míst.

Důležitým oborem astrologie je rovněž partnerská neboli vztahová astrologie, což je astrologický obor, který zřejmě bude čtenářky tohoto seriálu velmi zajímat.
Partnerská astrologie se zabývá porovnáním dvou horoskopů a interpretací vzájemných vztahů jejich prvků a z těchto vztahů poté předpovídá, jak se bude vyvíjet vztah dotyčných lidí. Partnerské astrologii se budeme věnovat v některém z dalších dílů našeho seriálu.

Dalším velmi důležitým astrologickým oborem je prediktivní astrologie.

Prediktivní astrologie se snaží nahlédnout do budoucnosti a vytvářet predikce a prognózy. Moderní astrologie si neklade za cíl přesně předpovědět konkrétní událost a její datum, ale spíše se zaměřuje na předpovědi obtížných, nebo naopak příznivých období v životě člověka, eventuálně partnerského vztahu a také toho, jaké oblasti se budou tato příznivá a nepříznivá období týkat, zda se bude jednat o partnerské vztahy, finanční záležitosti, zdraví, tvůrčí aktivitu apod.
Rovněž prediktivní astrologii se budeme věnovat v některém z dalších dílů našeho seriálu.

Již jen stručně se zmíním o dalších astrologických oborech.

Mundánní astrologie se zabývá astrologií národů a státních útvarů.
Astroekonomie se snaží nalézat souvislosti mezi astrologickými cykly na jedné straně a ekonomickými a finančními cykly na straně druhé.
Astrometeorologie se snaží na základě astrologických údajů předvídat klimatické cykly, zemětřesení a přírodní katastrofy všeho druhu.
Zemědělská astrologie se snaží sladit astrologické cykly (zejména lunární fáze) se zemědělskými pracemi. I když tento výčet není úplný, postačí k tomu, abyste si vytvořili rámcový obrázek o možnostech astrologie.

Příště: Základní prvky horoskopu    

Chcete vědět více? Klikněte ZDE                
Reklama