bezdomovec.jpg
Ilustrační foto: Shutterstock

Jaké povědomí o současné situaci panuje mezi lidmi bez domova? 
Osoby bez domova vědí o současné mimořádné situaci. Jsou informování od sociálních služeb, které provozují organizace jako Armáda spásy, Naděje, Charita, Neposeda a další. Nálada u osob bez domova je podobná jako u „běžných občanů“. Zajímá je, jak dlouho to bude trvat, zda získají od státu nějaké ochranné pomůcky, jak je pro ně 5e8ae8cf620e3obrazek.pngnebezpečný COVID-19. Někdo může propadat panice, druhý je v tom odolnější. Vždy záleží na jednotlivci, jak je psychicky odolný.

Co vnímám jako problém, to je fakt, že osoby bez domova jsou ohrožená skupina - podobně jako senioři. Mezi staršími (50+) lidmi bez domova je spousty osob se zdravotními komplikacemi, ale nedostává se jim takové mediální pozornosti ohledně ochrany této skupiny osob. Díky za občanské iniciativy, dobrovolníky, kteří šijí roušky, a za magistrát hl. m. Prahy. Ten pomáhá ve spojení s neziskovými organizacemi realizovat místa, jako jsou hotely či stanová městečka, kde bychom mohli osoby bez domova ubytovat po dobu opatření kvůli COVID-19. 

Takže se lidé žijící na ulici zajímají o koronavirus, možné příznaky a podobně. 
Ano zajímají. Berou si od nás informační letáky a vyptávají se, jak mají postupovat v této nelehké době. Problém však může být, že jejich přístup k informacím je složitější, než je tomu u osob, které bydlí. Osoby bez domova nemají možnost pustit si večerní zprávy na ČT. Informace získávají od sociálních služeb, sociálních pracovníků na městských částech, případně i od občanů. 

Jakou formou šíří osvětu například vaši terénní pracovníci?
Náš Terénní program a jeho terénní pracovníci distribuují letáky. Mluví s lidmi bez domova o této situaci a poskytují jim ochranné prostředky, například roušky. Náš Terénní program rozjel i projekt Power to the people - distribuujeme powerbanky, které na sobě mají nálepku s důležitými čísly. Na Terénní program, celostátní linku 1212 a záchrannou službu 155. Při poskytnutí powerbanky je předána i edukace o mimořádných opatřeních. Díky tomuto projektu si mohou osoby bez domova dobít telefon. A až se jim powerbanka vybije, tak ji terénní pracovník klientovi vymění za novou. Pokud by veřejnost chtěla tomuto projektu pomoci, může darovat powerbanky prostřednictvím kontaktu jan_desensky@armadaspasy.cz. 

Snaží se lidé bez domova dodržovat nějaká zdravotní pravidla?
Ano, snaží. Vnímají, že tato situace je vážná.

Mají obavy z nákazy?
Myslím si, že mají, jelikož si uvědomují, že jsou „první na ráně“. Nemají se kam schovat, jako například já, který může být doma. Nemají dezinfekci na ruce a ochranné pomůcky se k nim dostávají hůře, než k jiným ohroženým skupinám. Ale dodržují nošení roušky.

Jak řeší toto období karantény, kde přebývají? Je zájem o celodenní pobyt v noclehárnách? 
Zájem o noclehárnu či pobytové zařízení je, ale jsou plné kapacity. Stále vysoký počet osob (řádově stovek až dvou tisícovek) je na ulici ve stanových městečkách, na leženích, či na veřejném prostoru. Musím ocenit snahu Magistrátu hl. města Prahy, který se intenzivně věnuje této problematice a díky propojení magistrátu a NNO vznikly dva stanové kempy (Naděje, Charita) a tři ubytovací zařízení (Armády spásy, Naděje, Centrum sociálních služeb Praha), které jsou vytvořeny například z hotelu či ubytovny a další se chystají.  
 
Pomáhá v tomto směru nějak stát, myslím tím například příspěvky na provoz? 
Jak už jsem řekl, pomáhá hl. m. Praha. Vytvořilo nouzová opatření (ubytovny, stanová městečka), která jsou proplacena zapojeným organizacím - Armáda spásy, Naděje, Charita. Stát jako na nejvyšší úrovni se snaží dát metodickou podporu, například z Ministerstva práce a sociálních věcí přicházejí metodické pokyny. Ale finanční náhrady za nouzová opatření se budou se státem řešit až po skončení COVID-19 krize. Určitě přijdou jednání, ale nyní je nejdůležitější koordinátor Kraj. 
 
Z čeho konkrétně provoz sponzorujete a jak případně může přispět veřejnost, případně do lze pro lidi bez domova v této situaci udělat?
Armáda spásy je poskytovatelem sociálních služeb dle Zákona o sociálních službách, žádáme proto pravidelně o dotace z běžných veřejnosprávních titulů krajů, měst, obcí. Dalším významným příjmem jsou příjmy od firemních a individuálních dárců. Armáda spásy pořádá celonárodní finanční sbírku Nocleženka, kde lidé mohou přispět na provoz našich sociálních zařízení a služeb. Dárci mohou získat informace o projektu a možnosti daru na www.noclezenka.cz. Pro materiální dary se prosím obraťte na jednotlivá střediska. Adresy středisek jsou na našich webových stránkách Armády spásy www.armadaspasy.cz.

Čtěte také:

Reklama