Takzvanou euroústavu odmítly v roce 2005 Francie a Nizozemsko, a tak se zdálo, že si milovníci větší svobody jednotlivých států budou moc vydechnout. Zastánci konceptu EU jako jakéhosi nadstátu se však nenechali odradit. Vypracovali nový dokument, nazývaný evropská smlouva, a obsahující až na výjimky totéž, co bylo v zamítnuté ústavě. A tentokrát bez čekání na názor veřejnosti ji v Lisabonu podepsali ministři zahraničí sedmadvacítky.

EU tak získala právo zasahovat do české justice, vědy, sportu, dopravy a dalších oblastí. Jednotlivé státy už nebudou mít možnost vetovat zákony, které budou platit i na jejich území, pokud je schválí zbytek unie. Jednotná opatření prý budou vznikat především ve jménu boje proti terorismu a imigraci a v rámci ochrany životního prostředí. EU také získá svého prezidenta a ministra zahraničí.

Na názor lidí se tentokrát raději nikdo neptal – náhodou by evropská smlouva mohla dopadnout jako euroústava. K definitivnímu schválení smlouvy tak bude stačit jen souhlas parlamentů jednotlivých států. Pouze Irsko se odhodlalo k referendu.

Jak se Vám líbí myšlenka přesunu stále většího množství práv do rukou EU? Jste zastáncem jednotného postupu EU, nebo byste raději, kdybychom do EU vůbec nevstupovali? Co říkáte na to, jak politici tentokrát pro jistotu obešli referenda?

Reklama