Vědečtí pracovníci Ústavu experimentální medicíny AV ČR se v roce 1998 připojili k myšlence americké organizace Dana Alliance for Brain Initiatives, jejímž cílem je pokrok ve výzkumu mozku a vzdělávání veřejnosti v této oblasti. Jedním z výsledků této spolupráce je již 18. ročník akce Týden mozku, která má informovat veřejnost o nejnovějších poznatcích výzkumu a o novinkách v tomto oboru. Pražské vědecké pracoviště ÚEM AV ČR je jedním ze třech organizačních uzlů pro Evropu v rámci European Dana Alliance for the Brain (EDAB). Centrum této aktivity je Dana Alliance for Brain Initiatives (DANA) v USA.  

Ústav experimentální medicíny AV ČR úzce spolupracuje nejen s European Dana Alliance for Brain, ale i přímo s americkou Dana Alliance for Brain Initiatives. Díky svým přínosům v oblasti výzkumu mozku se v roce 2015 stala prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. členkou DABI Global Executive Commitee, nejvyššího orgánu této organizace. Nadále působí i jako členka Executive Commitee EDAB.

brain

Prof. Eva Syková, ředitelka ÚEM AV ČR, komentuje: „V Ústavu experimentální medicíny se zaměřujeme na studium onemocnění mozku a míchy, roli mozku při onemocnění sluchu a zraku, na nervové mechanismy stárnutí a vlivem environmentálních faktorů na tato onemocnění. Poznáváme mechanismy onemocnění mozku například výzkumem gliových Prof. Eva Syková, ředitelka ÚEM AV ČRbuněk, či membránových kanálů a receptorů. Studujeme protizánětlivé faktory u neurodegenerativních onemocnění, včetně reakcí imunitního a autoimunitního systému.“ Dále dodává: „U poranění mozku a míchy, iktu a u neurodegenerativních onemocnění zatím neexistuje účinná léčba, neboť zcela neznáme jejich příčiny, či mechanismus nemoci. Na zvířecích modelech testujeme různé léčebné postupy, nové biomateriály, nanočástice, či kmenové buňky a musím říci, že v některých případech již dosahujeme velmi pozitivních výsledků.

Kromě vědeckých úspěchů přispěl Ústav experimentální medicíny AV ČR k distribuci vědomostí a výzkumu, založením evropské organizace na podporu mladých vedoucích vědeckých pracovníků v oblasti neurověd ENINET (European Neuroscience Network), kterou pod vedením prof. Erwina Nehera, laureáta Nobelovy ceny za medicínu, ústav pomáhal založit. Tato organizace vybírá talentované mladé vědce zabývající se neurovědami a partneři finančně a personálně podporují samostatnost mladých vedoucích vědeckých pracovníků.

Letos povedou přednášky na Týdnu mozku přední čeští odborníci - prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., prof. MUDr. Josef Vymazal, D.Sc., doc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc., Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. a další.

Reklama