Přes 40 % spotřeby energie jde v zemích Evropské unie na vrub bydlení. Tato oblast je zároveň zodpovědná až za 40 % všech odpadů a za 30 % emisí kysličníku uhelnatého. Ušetřit při stavbě a obývání domů tak není pouze otázkou osobního prospěchu jednotlivců, ale záležitostí ekologickou i ekonomickou v měřítku vskutku nadnárodním. Jenže jak na to? Ať už budete stavět, nebo rekonstruovat, poradí vám kniha Marcely Počinkové, Danuše Čuprové a spolupracovníků - Úsporný dům od Vydavatelství Era.

Trvale udržitelný rozvoj
Heslem poslední doby je takzvaný trvale udržitelný rozvoj. Jde o to, aby neklesala životní úroveň obyvatelstva, aby dokonce aby mírně rostla, ale zároveň aby docházelo k čerpání přírodních zdrojů pouze na tolik, aby se samy stíhaly obnovovat, a aby znečišťování přírody nepřekračovalo hranici, s níž si tato sama dovede poradit. Někteří autoři, jako například sociolog Keller, prohlašují trvale udržitelný rozvoj za mýtus a volají po snížení konzumu a znečišťování i za cenu poklesu životní úrovně, to je ovšem řešení krajně nepopulární. Heslo trvale udržitelného rozvoje se tak promítá i do stavby a rekonstrukce domů...

Trvale udržitelný dům
Dům odpovídající požadavkům trvale udržitelného rozvoje je takový, který plně vyhovuje svým obyvatelům co se týče komfortu bydlení, ale zároveň minimálně zatěžuje životní prostředí. Z toho vyplývá například volba staveniště a užitých materiálů, která musí počítat i s možností pozdější rekonstrukce či recyklace budovy po té, kdy doslouží, ale také volba zdrojů energie pro dům a důraz na ekonomické využití této energie. V Evropské unii je z alternativních zdrojů, jako je například sluneční záření, biomasa, vodní a větrné elektrárny a podobně, pokrýváno 6-7 % spotřeby energie, v ČR je to však zatím jen 2 %. Do roku 2010 počítá EU s nárůstem na 12 %, a tak by se na tomto trendu měla podílet i Česká republika.

Nejdříve koncepční řešení
Heslem „nejsem tak bohatý, abych si mohl dovolit kupovat levné věci“ by se člověk měl při stavbě a rekonstrukci domu řídit především. Rozsáhlejší počáteční investice do kvalitního materiálu a vybavení nám později ušetří velké množství prostředků. K tomu patří i v současnosti stále opomíjené plánování stavby domu s odborníky - a to nejen na vzhled domu, ale právě na ekonomičnost jeho chodu. V úvahu je třeba brát lokalitu, v níž se dům staví, převládající klima, směr vzdušných proudů, sluneční záření a mnohé další věci. Je například nerozumné umístit rozsáhlou prosklenou stěnu směrem, z něhož většinou vanou chladné větry...

Jak ušetřit na elektřině?
V uzavřených prostorách tráví člověk téměř 90 % svého času a je proto nesmírně důležité dbát na vhodné osvětlení. Do prostor využívaných častěji a dlouhodobě se vyplatí umístit úsporné kompaktní zářivky. Dnešní technologie už jsou na takové úrovni, že se tyto zářivky rozsvěcí okamžitě, nikoliv po několikerém bliknutí, jak tomu bylo dříve, a neobtěžují uživatele místnosti poblikáváním a zvukovými efekty. Klasická žárovka totiž využívá energii, kterou spotřebuje, z 92 % na tvorbu tepla a pouze z 8 % na tvorbu světla. Úsporná zářivka má sice vyšší pořizovací náklady, ale vydrží déle a při provozu vám ušetří 70-80 % energie. Do míst používaných výjimečně, jako jsou třeba sklepy, můžeme umístit obyčejnou žárovku, je ovšem dobré ji umístit na pohybový senzor, aby se nám nestávalo, že my nebo děti zapomeneme při odchodu zhasnout - ostatně při odchodu s plnýma rukama je to i pohodlnější...

Existuje mnoho dalších cest, jak ušetřit - ať už je to volby vhodných izolačních materiálů, architektonický návrh místnosti minimalizující úniky tepla, využití moderních elektrických spotřebičů či obnovitelných zdrojů energie... Chcete-li se dozvědět víc, přečtěte si tuto knihu...

Používáte doma úsporné zářivky? Máte moderní spotřebiče s nízkou spotřebou energie, nebo „krmíte“ starou ledničku či pračku? Využíváte nějak alternativních zdrojů energie? Víte, kde z Vašeho bytu uniká nejvíce tepla? Myslely jste při stavbě nebo rekonstrukci na ekologii? 

Reklama