Máte pocit, že nic nestíháte? Zabíjíte drahocenný čas a nervy v nejrůznějších frontách? Sníte o vyřizování věškeré korespondence z tepla domova či kanceláře? Pokud ano, tak se vám zaručeně zalíbí nová služba České pošty – Registrovaná elektronická pošta (REP). S její pomocí vstoupíte do světa, kde budete pánem svého vlastního času.

Co je Registrovaná elektronická pošta?
Není to nic jiného než elektronická obdoba zásilky s dodejkou, tedy doporučené pošty. Registrovaná elektronická pošta je systém, který vám umožní z vašeho počítače odesílat a přijímat doporučenou poštu. Jde o bezpečný a průkazný přenos zpráv, souborů, formulářů a dat obecně. A co je hlavní, systém Registrované elektronické pošty vám zajistí potvrzení o doručení, které je právně průkazné.

Jak celý systém funguje?
Česká pošta v rámci systému Registrované elektronické pošty pronajímá elektronické přihrádky, prostřednictvím kterých je uživatelům umožněna vzájemná komunikace s obdobnou úrovní průkazného a garantovaného doručení, jako při použití klasického doporučeného dopisu s dodejkou. Uživatel této služby může odesílat doporučené elektronické zásilky do přihrádek ostatních uživatelů. Při podání zásilky obdrží z Centra Registrované elektronické pošty podací lístek. Adresátovi, kterému je zásilka určena, je zasláno e-mailem upozornění o jejím uložení na REP Centru. Při zahájení stahování zásilky je odesílateli vydáno potvrzení o přístupu adresáta k zásilce. Po úplném stažení a otevření zásilky pak odesílatel obdrží doručenku. A to není vše. Všechna potvrzení o podání, upozornění adresáta na nové zprávy v přihrádce, potvrzení o stahování zásilky adresátem a následné potvrzení o otevření zásilky, vytváří Registrovaná elektronická pošta automaticky ve chvíli, kdy odesílatel či adresát danou akci provede. Všechny dokumenty jsou opatřeny certifikáty vydávanými nezávislou certifikační autoritou, v tomto případě Českou poštou.

Zajistí Registrovaná elektronická pošta ochranu zasílaných dat?
Provoz celého systému Registrované elektronické pošty zajišťuje jak autenticitu odesílatele, tak i nepopiratelnou odpovědnost za odeslaná data. Bezpečná komunikace je základem. Veškerá data jsou při přenosu internetem šifrována a elektronicky podepsána. Samotné spojení je také zabezpečeno šifrováním.

Česká pošta nabízí zákazníkům tuto službu v obecné variantě REP Klient Standard, kde si lze vybrat ze dvou typů přihrádek, a to typu M a typu V. Typ M umožňuje zákazníkovi odeslat nebo přijmout zásilky do 100MB za měsíc. Typ V umožňuje zákazníkovi odeslat nebo přijmout zásilky nad 100MB za měsíc. Podle výběru typu přihrádky uživatelem je také nastavena odpovídající paušální roční platba.

Je zřejmé, že s novou službou České pošty ušetříte svůj čas a tedy i peníze. Více informací o Registrované elektronické poště najdete na http://www.cpost.cz