„Močová infekce je u nás 2. nejčastějším onemocněním hned za infekcemi dýchacích cest,“

 

říká MUDr. Peter Kaplán z Urocentra Praha

 

Infekce močových cest (IMC) patří spolu s respiračními infekty k vůbec nejčastějším zánětlivým onemocněním, která se vyskytují v průběhu celého života u obou pohlaví. Vzhledem k anatomickým poměrům a společné komunikaci dolních močových cest a pohlavních orgánů u mužů jsou k této problematice řazena také zánětlivá onemocnění mužských pohlavních orgánů. IMC jsou častou příčinou nemocnosti a v komplikovaných případech mohou vést také k významné mortalitě (úmrtnosti). Vhodně zvolená farmakoterapie včetně užití moderních antimikrobiálních léků umožňuje snižovat nemocnost a s ní spojené nemalé finanční náklady.

 

Definice

Definice IMC zůstává kontroverzním tématem. V současné době neexistuje jednotně přijímaná definice charakterizující velmi heterogenní skupinu onemocnění, jakými bezesporu infekce močového a mužského pohlavního traktu jsou.

Příkladem lze uvést několik užívaných definic.

Močová infekce je patologický stav, při kterém lze prokázat přítomnost patogenních mikroorganizmů v moči anebo ve tkáních močového ústrojí.

Infekce močového traktu je zánětlivou odpovědí urotelu na bakteriální invazi, obvykle spojenou s bakteriurií (vylučování bakterií močí) a pyurií (vyměšování moči s příměsí hnisu).

Akutní cystitida

Jedná se o zánětlivé onemocnění močového měchýře, které může mít různý původ onemocnění (etiologii), ale stejný klinický obraz. Vyskytuje se buď samostatně, nebo probíhá současně se zánětem jiného orgánu, např. prostaty nebo ledvin. Z klinického pohledu je cystitida syndrom, který se nejčastěji projevuje dysurickými obtížemi, jako je pálení a řezání při močení (strangurie), urgentně/frekventní mikční symptomatologií, což je časté močení po malých porcích (polakisurie), mnohdy spojené s citlivostí až bolestivostí za sponou (cystalgie), zasahující někdy až do suprapubické oblasti. Kterýkoli z těchto příznaků má vyvolat podezření na možnou IMC. Může být přítomna makroskopická hematurie (krev v moči) v důsledku překrvení sliznic nebo může být moč zapáchající a hnisavě zkalená. Hematurie se vyskytuje u 40 % žen s akutní cystitidou, neodráží však stupeň závažnosti infekce.

 

Terapie

Tak jako u jiných bakteriálních infekcí je rovněž u IMC kauzální léčbou podání antibiotik (ATB). Vzhledem ke sklonu k častým recidivám byly v minulosti paušálně používány poměrně dlouhé léčebné antibiotické režimy v délce 2–3 týdnů. Postupně vzhledem k vedlejším nežádoucím účinkům, které jsou u dlouhé ATB léčby častější, se ukázalo jako nezbytné rozčlenit nemocné a optimalizovat léčebné režimy. V tomto ohledu není nezajímavé ani zjištění, že i u neléčených nemocných dojde ke spontánnímu ústupu bakteriurie asi v 50–70 % případů během několika dnů. Na druhé straně se příznaky IMC objeví do dvou let u 52 % žen.


Včasná pomoc

V případě výše uvedených projevů by měl pacient zvýšit příjem nedráždivých tekutin, nejvhodnější je pít nesycenou vodu nebo urologický čaj, radil bych vyhnout se kávě a kyselým nápojům – džusům apod. Pacient může užít i léky proti bolesti, ale především je nutné navštívit praktického lékaře, který odebere moč a odešle ji na bakteriologické vyšetření. Tím se většinou odhalí patogen, který stav vyvolal. Případně lékař odešle pacienta na specializované pracoviště k dalšímu vyšetření. Pokud se s léčbou onemocnění močových cest začne včas, někdy se obejde i bez nutnosti nasadit antibiotika. V žádném případě však není vhodné oddalovat zahájení léčby, a to především kvůli hrozícímu riziku přestupu infekce na horní močové cesty.

 

Alternativní způsoby profylaxe

Vzhledem k narůstajícímu počtu alergií na antibiotika, zhoršené GIT toleranci ATB u části nemocných se však vytvářejí předpoklady pro užití alternativních způsobů profylaxe (předběžné ochrany). Do této skupiny opatření se řadí okyselení (acidifikace) moče při užívání brusinkové šťávy a extraktu z Vaccinium macrocarpon.

Acidifikace moče a obnovení glykosaminoglykanové (GAG) vrstvy

Tento alternativní způsob recidivujících IMC vychází z poznatků, že intaktní glykosaminoglykanová vrstva chrání urotel před toxickými látkami v moči a spolu s kyselým pH moče vytváří jedny ze základních faktorů obranyschopnosti močového traktu. Narušení glykosaminoglykanové vrstvy je spojeno s rizikem vzniku onemocnění, ke kterým patří běžné IMC, intersticiální cystitida a v neposlední řadě také možnost vzniku karcinomu (TCC) močového měchýře. Další velmi oblíbenou metodou jsou extrakty a šťávy z brusnice a plodů brusinky velkoplodé, které obsahuje například Urinal Akut. Jejich možný bakteriostatický efekt se odvozuje na základě okyselení moče vylučováním kyseliny hippurové v preparátech bohatě obsahujících kyselinou benzoovou a inhibicí (zastavením) fimbriální adherence (přilnavosti) bakterií k uroteliálním buňkám. Tato původně lidová léčba si našla hojně zájemců mezi pacienty. Také mezi lékaři má díky dobré toleranci bez významnějších vedlejších účinků podporu a jsou nalézány další dílčí důkazy podporující zájem o využívání brusinek v terapii a prevenci IMC.

 

 

MUDr. Peter Kaplán,

Urocentrum Praha

Reklama