Pravděpodobně nikdy neexistovaly. Přesto o nich psali slavní řečtí a římští historici, slavný Hérodotos i neméně proslulý Diodóros, a v pozdějších dobách se staly součástí mýtů a legend středověku, romantismu i současných fantastických příběhů. Netvořily matriarchální společnost v pravém smyslu - převzaly totiž úkoly a životní styl mužů. Pro Řeky byly důkazem toho, že ženy jsou schopny téhož, co muži - válečnictví i vlády. A že je proto velmi nerozumné dávat jim k tomu příležitost, protože pak by muži mohli dopadnou stejně, jako ti u Amazonek - stát se plemeníky a vychovateli dětí.

Bezprsé
I když však Řekové přičítali Amazonkám většinu mužských vlastností, byla pro ně představa ženského těla a boje příliš neslučitelná. Vytvořili proto legendu, že si Amazonky, aby mohly lépe válčit, už v dětství nechávají upálit prsy. Odtud ostatně pochází i jejich jméno - amazoi znamená bezprsé. V pozdějších legendách se Amazonky zbavovaly už jenom jednoho prsu - levého, prý aby jim nebránil v lukostřelbě. Podle některých autorů si ho také upalovaly, podle jiných si ho musely nechat uříznout. Že by jim stejnou službu mnohem bezbolestněji poskytl kožený kyrys zřejmě literáty buď nenapadlo, nebo jim to připadalo nedostatečně romantické.

Panenské válečnice
Stejně jako se elitní mužští bojovníci v mnoha kulturách zdržovali sexu, aby zbytečně neodčerpával jejich sílu, nestýkaly se ani Amazonky - válečnice s muži. Kdyby však po celý život zůstaly pannami, jako jejich patronka - cudná bohyně lovu Artemis - velmi brzy by vyhynuly. A tak prý Amazonky nejprve bojovaly ve vojsku jako panny a pak se s vybranými muži postaraly o zplození potomstva, které ovšem nevychovávaly - věnovaly se vládě a politice, starost o děti i domácí práce přenechávaly mužům.

Slavné Amazonky
Řekové a později i mnozí Římané považovali Amazonky za reálně existující národ. Bojovaly s Řeky a v nejedné bitvě je prý i porazily. Když se však proti jejich královně Hippolytě vypravil sám Héraklés, se zlou se potázaly. Athénský král Théseus si z této bitvy přivedl jako zajatkyni jednu z vůdkyň Amazonek, krásnou Antiopu. Oženil se s ní a ona se do něj zamilovala natolik, že později padla při obraně Athén před svými soukmenovkyněmi. Při trójské válce se Amazonky přidaly na stranu obléhaného města a se svou královnou Penthesileiou mu přitáhly na pomoc. Bojovná panovnice však padla v souboji s Achileem, a když chtěly její válečnice získat zpět alespoň mrtvé tělo, musely se zavázat slibem, že už nikdy nepozvednou proti Řekům zbraně. Odtáhly pak prý kamsi do Malé Asie, snad až ke Kavkazu, kde se daly do spolku se Skythy.

I když se muži čas od času Amazonkám posmívali, obecně byly chovány spíše v úctě. Některá řecká města odvozovala své založení od Amazonek. V každém případě však byly pro Řeky varováním - nedávejte ženám zbraně a nepouštějte je do politiky, jinak skončíte u vaření, uklízení a výchovy dětí!

Chtěla byste žít ve společnosti, kde vládnou a rozhodují ženy? Myslíte, že ženy skutečně dokážou válčit a spravovat stát místo mužů a že muži se mohou starat o domácnost a o děti? Znáte nějakou političku, kterou obdivujete? Co si myslíte o ženách, které nechávají své děti v cizí péči, aby se mohly věnovat kariéře?

Reklama