S koncem prázdnin končí našim dětem sezóna letních táborů a pobytů. Je čas usednout zpátky do školních lavic, zapsat se do kroužků. Statistiky říkají, že většina úrazů dětí vzniká ve volném čase, při zájmové činnosti nebo sportu. Ale stávají se také během tělocviku, přestávek, školních exkurzí a výletů. Kdo za ně nese zodpovědnost?

Školních úrazů podle České školní inspekce každoročně bývají desetitisíce. Jen v uplynulém roce eviduje více než 42 500 záznamů o úrazech ve školních a předškolních zařízeních. Je to o 2 % více než ve školním roce 2015/2016. Jeden z úrazů byl bohužel smrtelný. Podle zákona mají školy a školská zařízení povinnost zajistit bezpečnost a zdraví žáků v době, kdy jsou jim svěřeny. Také v okamžiku, kdy rodiče svěří dítě na mimoškolní aktivitu, kroužek, který organizuje buď škola, nebo někdo jiný, odpovědnost přechází i na tyto organizace. Každá česká škola má sjednáno pojištění pro žáky i zaměstnance. Jedná se o odpovědnostní pojištění, které kryje běžné škody, kterými mohou být například ztráty sportovní obuvi ze šaten u tělocvičny nebo drobnější úrazy při výuce bez fatálních následků, jako je například poleptání kyselinou při pokusu v chemické laboratoři.

dítě

Úrazové pojištění dítěte se tedy vyplatí

V případě úrazu se uplatní plnění na pojistce školy i na pojistce dítěte. Jak co nejvýhodněji nastavit úrazové pojištění pro děti, abyste neplatili za zbytečnosti? Některé pojišťovny nabízejí krátkodobé pojištění úrazu dětí, které můžete využít například při lyžařském zájezdu. Pokud ale vaše dítě netráví všechen volný čas doma, bude lepší ho chránit dobrou pojistkou po celý rok. “Dobrou pojistku poznáte tak, že má správně nastaveny parametry smlouvy a pojistné limity. Menší zranění jako je například zlomenina ruky představují minimální zátěž a většina pojišťoven za ni vyplácí “bolestné” do tisíce korun. Kde se pojištění úrazu dítěte opravdu vyplatí, jsou závažné úrazy. S dítětem pak obvykle doma zůstává jeden z rodičů a pojistka tak kryje výpadek jeho příjmu i nákup různých pomůcek. Podstatná je také částka, na kterou je sjednáno pojištění trvalých následků. I zde doporučuji mít nastavený vysoký limit, ” říká Marek Orawski z První klubové pojišťovny.

Děti v bavlnce mívají problémy

Podíváme-li se na běžný vyučovací den, pak je jasné, že nejrizikovějším časem ve škole jsou přestávky a nejnebezpečnějším předmětem je tělesná výchova. Nejvíce úrazů se odehraje mezi 11-12 hodinou. Hned v závěsu jsou školní exkurze a výlety. To ale není důvod dětem tělocvik a výlety upírat. Rozhodně ne těm, pro které je hodina tělocviku jedinou sportovní aktivitou, či těm, které nejraději tráví svůj volný čas pasivní zábavou s pohledem upřeným do obrazovky. Své děti k tomu v dobré vůli dokonce vedou i sami rodiče. Snažit se držet dítě v bezpečí domova a psát mu omluvenky na hodiny tělocviku, ze kterých má třeba obavy, může mít hluboké následky. Tou bývá absence sociálních vazeb, špatná vyzbrojenost do života a především nedostatek pohybu.

Nedostatek pohybu vede k zraněním

Právě ten, v kombinaci s množstvím hodin strávenými v sedě, může především v mladším školním věku brzdit motorický vývoj dítěte. Proto by se i ti nejopatrnější rodiče měli držet zpátky a dopřát dětem hodně pohybu. Sportovní aktivity se významně podílí na rozvoji síly i obratnosti, proto je svým dětem dopřávejte v takové míře, která je právě pro vaše dítě vhodná. Pokud si kvůli třem pohybovým kroužkům a dvěma tréninkům přestalo doma hrát s hračkami a zdá se vám často unavené a má špatnou náladu, je nejspíš přetížené. Děti potřebují také čas samy na sebe, na neorganizovanou hru, která rozvíjí představivost a kreativitu.

Děti ve věku od 5-14 let jsou nejvíce ohroženy úrazy

Tvoří 60% všech pacientů s úrazy vzniklými ve škole a v kroužcích. V převážné většině případů se na vzniku školního úrazu podílí nešťastná náhoda, ale úrazy jsou rovněž způsobeny vlastním zaviněním (např. nekázní, neopatrností při provádění školních činností). Rovněž mezi častější příčiny poranění patří i úrazy zaviněné druhou osobou, ať už se jedná o náhodný úraz nebo násilně vzniklý úraz. Mezi časté typy úrazů spadají pády, poranění způsobená školními pomůckami či vybavením. Nejčastěji poraněným orgánem je v případě školních úrazů hlava – mozek při otřesu mozku a rovněž horní končetiny.

Jaký je postup v případě vážnějšího úrazu dítěte?

Podíváme-li se na běžný vyučovací den, pak je jasné, že nejrizikovějším časem ve škole jsou přestávky a nejnebezpečnějším předmětem je tělesná výchova. Nejvíce úrazů se odehraje mezi 11-12 hodinou. Hned v závěsu jsou školní exkurze a výlety. To ale není důvod dětem tělocvik a výlety upírat. Rozhodně ne těm, pro které je hodina tělocviku jedinou sportovní aktivitou, či těm, které nejraději tráví svůj volný čas pasivní zábavou s pohledem upřeným do obrazovky. Své děti k tomu v dobré vůli dokonce vedou i sami rodiče. Snažit se držet dítě v bezpečí domova a psát mu omluvenky na hodiny tělocviku, ze kterých má třeba obavy, může mít hluboké následky. Tou bývá absence sociálních vazeb, špatná vyzbrojenost do života a především nedostatek pohybu.

Každá škola je povinna vést knihu úrazů. V případě úrazu pořizuje tzv. hlášení o úrazu, které ve třech kopiích odešle:

  1. zdravotní pojišťovně dítěte
  2. České školní inspekci
  3. rodičům dítěte spolu s formulářem Hodnocení bolestného.

Výši bolestného stanoví lékař. Rodič lékařem vyplněný formulář vrátí škole, která tuto událost oznámí své pojišťovně.  Ta bolestné rodičům dítěte proplatí, škola se na proplácení podílí. Pokud má rodič sjednané úrazové pojištění dítěte, uplatní si plnění za úraz i na své pojistce. Není potřeba, aby pojištění dítěte krylo všechny modřiny a pády, ale aby se bylo o co opřít v případě, kdy to bude skutečně potřeba. A to i mnoho let po úrazu. „V případě trvalých následků se platí za ztížení společenského uplatnění a až se dítě dožije věku, kdy by mohlo být výdělečně činné, přistupují ještě další náhrady, jako je ztráta na výdělku, příspěvek na pečovatelku, přes hygienické pomůcky třeba po rehabilitaci,“ uzavírá Marek Orawski.

dítě