V průběhu května a června 2005 se uskutečnil již třetí ročník úspěšného projektu Mise Dětství bez úrazů. Do celoročních preventivních aktivit se k srpnu 2005 zapojilo 124 základních a 200 mateřských škol a také 135 organizací pracujících s volným časem dětí. Těmto organizacím byla poskytnuta podrobná metodika pro práci s dětmi, videokazety; dokument o úrazech a seriál pro děti, pracovní listy, plakáty na výzdobu, omalovánky, pexeso, skládací  domeček, letáčky pro rodiče.

Pro děti byly připraveny soutěže a hry, kde se učí, co to je úraz, kde se může stát a jak se chovat, aby se úraz nestal. Pro rodiče a širokou veřejnost byl k dispozici informační stan s materiály na téma dětské úrazy a jejich prevence.

Další doprovodné akce pořádali místní partneři projektu - policie a městská policie, hasiči, Český červený kříž.  
„V každém městě bylo na náměstí 8 stanovišť, která mapují místa, kde hrozí úraz – doma, na kole apod. Děti přímo očima, rukama vyzkoušely, jak se chovat a jak pomoci,“ popisuje akci ředitelka obecně prospěšné společnosti Podaná ruka - Marie Tomsová. 
 

Každá etapa Mise probíhala pod záštitou představitelů zúčastněných měst, primátorů, starostů a místostarostů. Byly zde formou nabídky metodiky nastartovány a podpořeny preventivní aktivity v základních a v mateřských školách a také v  domech dětí a mládeže. Občané měst byli informováni o problematice dětských úrazů, organizace podpořila místní samosprávu v úsilí o budování bezpečného prostředí. „Mise si pro každý rok volí jiná města,“ doplňuje Tomsová.
 

„Metodika, která je poskytována školám, stojí asi 4 000,- Kč,“ upozorňuje. „Školy ji při programu obdrží zdarma. Výhodou je, že se píše na mazací tabulky, takže balíček je putovní.“

Ptala jsem se, zda se počítá s celoplošným pokrytím škol. Odpověď sice zněla ne, ale pokud nadace získá dostatek financí, materiály jsou připraveny i pro školy, které o ně projeví zájem a přitom se primárně mise neúčastní.

Celkem se do projektu Mise Dětství bez úrazů v roce 2005 zapojilo 459 organizací. Projektu se zúčastnilo přímo v každém městě přibližně 500 dětí, další děti se s prevencí seznámí ve školách prostřednictvím poskytnutých materiálů. Projekt tak zasáhne celkem cca 150 000 dětí.

Mise měla ve městech velký úspěch. Jak řekla Tomsová, nadšenější bývaly děti z menších měst.

Těm, kteří se letos významně zasloužili o snížení úrazovosti, byla předána Cena Podaná ruka. V letošním, čtvrtém ročníku, který se už tradičně konal v rezidenci primátora hlavního města Prahy, bylo oceněno celkem osm institucí a jednotlivců.

Škoda že nadace nespolupracuje s nějakým občanským sdružením nebo jinou organizací, díky které by se materiály o prevenci úrazů mohly dostat do ruky všem dětem na ZŠ. Na druhou stranu  - ne každá učitelka si ráda přidělává podobnými materiály práci, takže buďme rádi, že nadace vůbec nějaké kroky k osvětě dělá a že jsou úspěšné. Budeme se těšit na příští ročník.

Reklama