Za svůj život jsem byl už na mnoha svatbách a po pravdě musím říct, že ty bez únosu mi přišly zdařilejší. I když jednou jsem se únosu účastnil, ale to byla spíš recese – unášeli jsme ženicha.

Když se tak zamyslím nad svatebními únosy, přijde mi, že je to hloupý zvyk. Docela by mě zajímalo, kde a jak vznikl, protože ho moc nechápu. Svatba má být přece jedním z nejdůležitějších a nejkrásnějších dní v životě ženy. A která dívka si od mala představuje, jak několik hodin ze svého velkého dne tráví zavřená někde s bandou podnapilých manželových kamarádů, kterým daná akce přijde nadmíru vtipná?

kidnapingNejvětším kamenem úrazu u většiny únosů bývá zpravidla alkohol. Často se nevěsta nedobrovolně ztrácí v době, kdy je už řada hostů v náladě. Takže už samotný akt únosu může být poněkud neohrabaný a často při něm dojde ke zničení šatů z půjčovny, nebo alespoň rozcuchání pracně vytvářeného účesu. Následně z oslavy odchází i druhý nejdůležitější aktér večera, ženich, takže část hostů znuděně odchází domů a další část si krátí čekání se sklenkou v ruce. Někteří jdou s ženichem nevěstu hledat. No, nevím, to už mi přijde daleko zajímavější formát svatební oslavové atrakce, když je ženichovi s nevěstou přichystán soubor úkolů, jejichž splněním dokážou, že si svoji polovičku skutečně zaslouží.

Nedávno jsem byl na jedné zdařilé svatební oslavě, kde kamarádi připravili „bojovku“ nejen pro novomanžele, ale i pro četné svatební hosty, a navzájem ji provázali. To měl opravdu něco do sebe, bylo to vtipné a invenční.

Přestože jsem (jak je už zřejmé) odpůrcem svatebních únosů, dokonce jsem se jednoho aktivně účastnil. To byl ale takový protest únos, při kterém jsme unesli namísto nevěsty ženicha. Přesto jsem z celé akce měl drobně „trapný“ pocit a novomanželé nejspíš také. Naštěstí se to ale rychle zamluvilo, ježto jsme ženicha neunesli daleko a byl záhy nalezen.

Nicméně slyšel jsem i o takových akcích, kdy si nevěsta s ženichem doslova objednali únos na určitou chvíli obřadu, aby získali vytouženou hodinku klidu a odpočinku ve svatebním shonu. Takto si mohli „legálně“ dát rychlou sprchu, trošku se upravit, případně i převléknout do pohodlnějšího šatstva a celkově nabrat druhý dech na oslav lačné příbuzenstvo.

Sečteno a podtrženo, čím víc nad tím přemýšlím, připadá mi nejlepší si o potenciálním únosu promluvit s oběma nastávajícími ještě před svatbou. Možná se tím mírně ztratí onen „prvek překvapení“, ale alespoň budete mít stoprocentní jistotu, že jste oním skvělým žertem právě nepokazili nejkrásnější den svých přátel. Toť můj názor. O ten tu ale dnes nejde, mě zajímá názor váš!

Téma dne 14. 5. 2013: Svatební únosy

Toto téma může mít hned několik rozměrů, napište svůj příspěvek buď formou příběhu...

  • …o tom, jak jste prožívala váš svatební únos.
  • …o tom, jak jste se účastnila, nebo dokonce organizovala svatební únos, a jak to dopadlo.

Anebo formou úvahy nad tímto prvkem svatebních oslav.

Své příspěvky posílejte nejpozději 14. 5. 2013 do 15.00 hodin na e-mailovou adresu redakce (viz níže). Váš text ať je dlouhý alespoň jako dva tyto odstavce, tedy chcete-li mít větší šanci na uveřejnění a vlastně i na dárek, který získá jedna z publikovaných přispěvatelek. Tím dárkem je tentokrát sedm vybraných dévédéček z cvičební edice Hanky Kynychové HEJBEJSE.

hejbejse