Když David psal svým kamarádům maily, omlouval se, že píše všem to samé - vysvětloval to tím, že byť na počítači, je pro něj psaní stále hodně obtížné, a proto napíše jeden dopis, který poté rozešle hromadně.

Aby bylo jasno, popisoval jim své zážitky z postgraduálního studia na jedné zámořské vcelku renomované univerzitě. Jinými slovy, David sám je skvělým potvrzením toho, že ani porucha učení nemusí člověku bránit ve vzdělání a v dalším životním uplatnění. Dneska už je David zpátky a v jeho oboru se z něj stává renomovaný odborník. Navzdory tomu, že se nad ním celou školní docházku vznášela jako Damoklův meč jeho dysgrafie neboli potíže se psaním. V jeho případě nešlo zdaleka jen o krasopis, ale  o to, že zvládnout psací písmo se ukázalo být víceméně nad jeho síly, naštěstí mohl brzy přejít na tiskací a časem se naučil využívat počítač.

Nutno uznat, měl velké štěstí, že někdy před třiceti lety, když nastupoval na školu, narazil na osvícené učitele, kteří pochopili, že malý chytrý chlapeček má problémy jen se psaním, nikoli s učením jako takovým, a věnovali se mu v míře na tehdejší dobu nevídané. Nejhorší to prý bylo na druhém stupni, kdy počáteční porozumění zmizelo, ale znovu se vše urovnalo na gymnáziu a posléze na vysoké škole, kde už o Davidových problémech v podstatě nikdo nevěděl. "Jen přednášky jsem si nahrával," vysvětluje.

David má tu pochybnou čest s dysgrafií, kterou lze nejspíše popsat jako poruchu psaní, která velmi často souvisí s dyslexií a někdy se ani neoznačuje samostatně. Písmo je nečitelné, dítě si obtížně pamatuje písmena. Na druhou stranu však existují děti, které zápasí jen se psaním, zejména s psacím písmem a čtou výborně. Pak může jít spíše o dyspraxii, kdy jim ve zvládnutí písma brání potíže s jemnou motorikou. A samozřejmě, i dyspraxie se může kombinovat s dygrafií.

Někdy zase nejde o čistou dyspraxii, ale o dysortografii. I ta se vyskytuje často rovněž spolu s dyslexií. Trpí jí třeba malý Jirka, toho času třeťák: "Kdyby ho ve škole známkovali z pravopisu tak, jak by odpovídalo v jeho věku osnovám, mohl by to rovnou zabalit," soudí jeho maminka. Jirka naštěstí chodí do školy, kde se děti hodnotí slovně, takže se jeho učitelka může vyhnout příliš přísné klasifikaci a respektovat Jirkovo postižení. Jako dysortografik totiž při psaní často poplete krátké a dlouhé samohlásky, plete si také tvrdé a měkké y a i. "Při opisování klidně kus slova vynechá a všimne si toho teprve, když ho na to výslovně upozorním," stýská si jeho maminka. Velké potíže měl Jirka také se čtením, ale tam už se povedlo je mírně zlepšit.  

Právě dyslexie, porucha čtení, je vůbec nejznámější poruchou učení. "Můj syn je dyslektik, ale dlouho jsem si i já sama myslela, že je prostě pomalý," přiznává Kateřina, matka školáka Tomáše. Nyní chodí do čtvrté třídy a jeho školní výsledky lze nejspíše popsat jako střídavě oblačno. Loni ale v průběhu roku změnil školu a zdá se, že nová učitelka má s podobnými dětmi větší zkušenosti a pro Tomáše tím pádem větší pochopení. Bylo načase, protože v původní škole padaly čtyřky a pětky a Tomáš se začal nesmírně podceňovat. A jak se vlastně ona známá dyslexie projevuje? Někdy už v předškolním věku, kdy může mít dítě potíže s vytleskáváním slov, málo mluví a má nedostatečnou slovní zásobu. Ve škole se pak objeví potíže se čtením, kdy dítě nedokáže zprvu třeba spojovat slabiky do slov, později zase bezmocně slabikuje v době, kdy ostatní už plynule čtou. Orientovat se ve světě psaných slov je pro něj podobně náročné jako pro někoho, kdo dyslexií netrpí, mezi cizojazyčnými nápisy.

V poslední době je stále častěji diagnostikována dyskalkulie. Postižení mají třeba potíže s pochopením malé násobilky, ačkoli jinak chápou daleko složitější věci v jiných předmětech. Často si pletou podobná čísla, zápolí s časovou osou, rozhodí je placení u pokladny. O dívce, která touto poruchou učení trpí, jsme psali ZDE

Tip na pomocníka do knihovny:

Poruchy učení, napsala Olga Zelinková

Vydal: Portál, 2003 
ISBN: 80-7178-800-7