6462088e0ad75blobid0.jpg

Patnáctý květen je již tradičně znám jako Mezinárodní den rodiny. Právě v tento den to bude téměř 5 měsíců od chvíle, kdy první rodina využila zázemí a služeb Domu Ronalda McDonalda. Ten poskytuje možnost ubytování zdarma rodinám dlouhodobě nemocných dětí a rodiče tak mohou zůstat v blízkosti hospitalizovaného dítěte a být součástí procesu léčby, což má na celkový stav dítěte velmi zásadní pozitivní vliv. Zároveň se nemusí zabývat zvýšenými výdaji za ubytování a dopravu, které jsou spojeny s častým dojížděním na specializované zdravotnické pracoviště.

6462086e17c04obrazek.jpg

Za necelý půl rok fungování Dům využilo í celkem 68 rodin, celkový počet poskytnutých noclehů byl 3 888, nejdelší pobyt zatím trval celých 133 dní. Nejčastěji v Domě bydleli rodiny malých pacientů podstupujících léčbu na Klinice dětské hematologie a onkologie, většina rodin pocházela z Jihočeského kraje. Poměr dětí hospitalizovaných ve FN Motol a těch, které během léčby mohou pobývat v Domě, je 50/50. V současné době se počet rodin ubytovaných v Domě pohybuje mezi 14–21.

Nadační fond Dům Ronalda McDonalda, který Dům provozuje, plánuje i v budoucnu další projekty a chce pokračovat v naplňování filozofie péče zaměřené na rodinu i v dalších regionech.
 

Více o projektu na www.drmcd.cz
646208b2e1f55obrazek.jpg