Dosavadní vědecké poznatky v této oblasti jsou zde veřejnosti nabídnuty srozumitelnou formou, která má napomoci pochopení a vybudování důvěry v méně škodlivé alternativy ke kouření klasických cigaret. Vedle webových stránek www.svetbezkoure.cz bude unikátní laboratoř virtuálního vědce profesora Dohořela poprvé představena před Průmyslovým palácem na pražském Výstavišti.
k1.jpg
Philip Morris International (PMI) se výzkumu a vývoji bezdýmných alternativ cigaret věnuje více než dvacet let s ambicí umožnit dospělým kuřákům, kteří by jinak pokračovali v kouření cigaret, přechod na méně riziková řešení. Do vývoje a vědy v této oblasti investovala PMI již přes 8 miliard USD a ve svém švýcarském vývojovém centru zaměstnává více než 430 vědců, inženýrů a expertů. Ti se vedle výzkumu podílejí na vůbec nejrozsáhlejších klinických studiích v tabákovém a nikotinovém průmyslu na světě.

„Věříme, že každý dospělý kuřák má právo na přístup k vědecky podloženým informacím o bezdýmných alternativách, které jsou pro jeho zdraví oproti klasickým cigaretám prokazatelně lepší volbou. Proto nyní ve snaze informovat širší veřejnost o výsledcích vědeckého pokroku na tomto poli přicházíme s iniciativou Svět bez kouře. Skrze ní se dospělým českým kuřákům snažíme názorně vysvětlit rozdíl mezi hořením a zahříváním, co s sebou hoření přináší a proč nastal čas zvážit lepší alternativy. Nejmodernější technologie 21. století nám dnes tuto šanci dávají,“ říká Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR a.s.
k2.jpg
Z nejnovějších průzkumů vyplývá, že méně než polovina dospělých českých kuřáků označuje za hlavní příčinu škodlivosti kouření pro lidské zdraví chemické látky, které vznikají během hoření tabáku1. Přitom jsou to právě tyto látky, které způsobují onemocnění spojená s kouřením. Mezi odborníky dlouhodobě panuje shoda, že nikotin, který je sice návykový a není bez rizika, hlavní příčinou těchto onemocnění není.

Dospělí návštěvníci se v prostředí laboratoře dozví, jaká jsou hlavní rizika spojená s kouřením klasických cigaret a co se děje při procesu spalování tabáku. Seznámí se také s hlavními fakty o nikotinu, stejně jako s principy fungování moderních bezdýmných alternativ ke klasickým cigaretám a s rozdíly mezi nimi. Průvodcem je jim virtuální popularizátor vědy profesor Dohořel, který jednotlivá fakta srozumitelně vysvětluje v sérii tematických videí.
k4.jpg
Originální v Česku vyvinutá laboratoř využívá nejmodernější technologie, jako jsou digitální rentgeny a holografické boxy. Výjimečné je zejména využití technologie Motion Capture, díky které ožívá postava samotného profesora Dohořela. Zatímco hlas a pohyb mu propůjčil herec Marek Němec, je tato technologie využita k záznamu pohybů jeho těla a hlavy, které jsou následně přeneseny na předem vytvořený digitální model. V případě Světa bez kouře je tak využití Motion Capture posunuto až na možnost živého rozhovoru s virtuální postavou. Vůbec poprvé se laboratoř veřejnosti představí 10. dubna 2021 před Průmyslovým palácem na pražském Výstavišti, kde bude umístěna do konce května. Se Světem bez kouře a profesorem Dohořelem se lze seznámit také na www.svetbezkoure.cz.

1 Zdroj: Studie mezi dospělými kuřáky v Česku realizovaná pro Philip Morris agenturou Ipsos v prosinci 2020.

Reklama