O jednom opravdu povedeném únosu nevěsty, při kterém ženich coby detektiv zcela zklamal, píše k dnešnímu tématu čtenářka Dante Alighieri...

Skočil na špek, pochroumal si nohu, dlouhé hodiny bloumal městem a nevěstu stejně nenašel. Kdo? Hlavní aktér příběhu čtenářky Dante Alighieri...


Únos nevěsty, jehož okolnosti následně popíšu, se odehrál na svatbě máminy sestřenice asi před 35 lety.

Nevěstina matka si usmyslela, že celou svatbu naplánuje, včetně data, hostiny a programu. Samozřejmě nesměly chybět tradiční zvyky, včetně únosu. Uprostřed hostiny někdo zakřičel na ženicha, že mu unášejí nevěstu a že prý s ní jdou do sklepa. Ženich se tam kvapně odebral, aby zjistil, že to byla past, když okénkem ze sklepa uviděl, jak únosci s nevěstou překonávají plot a mizí ze zahrady. Chtěl je dohonit, ale přerazil se na schodech a pochroumal si nohu. Kulhajíc pak pobíhal po městě, nevěstu ale nenašel, a tak se vrátil na hostinu. Byl opravdu rozčílený, a protože se nevěsta nevracela dlouhé hodiny, nálada na prd byla i mezi hosty a sama tchýně si uvědomila, že to se jí hodně nepovedlo. Krom toho rozhodla, že hostina s oslavou bude u ní na zahradě - tedy v exteriéru - a bohužel byla koncem září docela zima, začalo i mrholit. Náhradní prostory pod střechou nebyly zajištěny. Svatebčani byli tedy nejen otrávení, ale i zmrzlí. Nevěsta se vrátila až večer, po celé odpoledne seděla s únosci v baru. Nechtěli jí pustit zpět.

Ženich s nevěstou jsou spolu dodnes.

Dante Alighieri

Pozn. red. Text neprošel jazykovou korekturou.

Téma dne 14. 5. 2013: Svatební únosy

Toto téma může mít hned několik rozměrů, napište svůj příspěvek buď formou příběhu...

  • … o tom, jak jste prožívala váš svatební únos.
  • … o tom, jak jste se účastnila, nebo dokonce organizovala svatební únos a jak to dopadlo.

Anebo formou úvahy nad tímto prvkem svatebních oslav.

Své příspěvky posílejte nejpozději 14. 5. 2013 do 15.00 hodin na e-mailovou adresu redakce (viz níže). Váš text ať je dlouhý alespoň jako dva tyto odstavce, tedy chcete-li mít věší šanci na uveřejnění a vlastně i na dárek, který získá jedna z publikovaných přispěvatelek. Tím dárkem je tentokrát sedm vybraných dévédéček z cvičební edice Hanky Kynychové HEJBEJSE.

hejbejse

Reklama