Každý pátý člověk se denně cítí velmi unavený. Z žen se ke každodenní únavě přihlásila celá čtvrtina, u mužů jde pouze o 15 %. Zatímco velká část mužů, tedy téměř 43 %, řeší únavu delším spánkem a odpočinkem, každá čtvrtá žena si myslí, že tento stav k životu patří a už ho ani neřeší. Pocit každodenní únavy přitom klesá úměrně s výší měsíčního příjmu.

  • Únavu obvykle přičítáme nedostatku spánku. V této souvislosti je zajímavé, že kromě dětí, které nebyly do průzkumu zařazeny, spí nejdéle mladí lidé ve věku 15 až 29 let. Osm a více hodin denně z nich spí rovných 25 %. Přesto se ale cítí více unavení než lidé ve věku od 30 do 44 let, kteří spí výrazně méně.
  • Čtvrtina lidí ve věku 15 až 29 let spí denně osm a více hodin. Přesto se v průzkumu, který pro distributora doplňku stravy Floradix realizovala agentura STEM/MARK, ke každodenní únavě přihlásilo celých 20 % respondentů v této věkové skupině, několikrát týdně se cítí unavených téměř 37 %. Je to více než ve věkové skupině 30 až 44 let, kde se 18 % respondentů cítí unavených denně a 35 % několikrát v týdnu. Osm a více hodin spánku si přitom může dopřát jen 10 % lidí v této věkové skupině.

sd
Foto: Shutterstock

Místo kávy pomáhají peníze

Výsledky průzkumu nasvědčují tomu, že lépe než káva se v boji s pocitem únavy osvědčují peníze. Pocit únavy totiž u oslovených klesá s rostoucím měsíčním příjmem. Zatímco ve skupině s měsíčním příjmem pod 20 000 Kč se podle průzkumu cítí každý den unavených téměř 32 %, s rostoucím platem se každodenní pocit únavy snižuje až na 11 % u skupiny lidí s příjmem nad 40 000 Kč měsíčně.

 

 

Reklama