Může postihnout kohokoli z nás. Zvláště ve vyspělých zemích jde až o příliš častou diagnózu. Vždyť srdeční selhání postihne až 2 % populace! A mezi lidmi nad 70 let je dokonce každého desátého. Výjimkou však nejsou v ordinacích kardiologů ani výrazně mladší pacienti.
5cda9b020bcdaobrazek.png

Co je srdeční selhání?

„Srdeční selhání je stav, kdy následkem poškození srdeční struktury nebo funkce dojde k rozvoji příznaků, které jsou pro selhání srdce typické. Srdce následkem poškození není schopné přečerpávat krev a zajistit krevní zásobení orgánů,“ vysvětluje doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA, vedoucí lékař Ambulance srdečního selhání Nemocnice Na Homolce.

Jaké příznaky by vás měly varovat?

Pokud srdce přestane na svou práci stačit, tedy není schopno přečerpávat do oběhu všechnu krev, tak ta se začne městnat v cévním (nejčastěji plicním) řečišti. A to nám dá naše tělo dříve či později patřičně najevo. Záleží při tom, o jaké srdeční selhání jde. Lékaři ho rozlišují mimo jiné podle toho, zda vznikne náhle, nebo pozvolna.

Pokud se vyvine náhle, rychle, hovoří o něm jako o akutním srdečním selhání (ASS). To se dále dělí ještě podle zasažené srdeční komory na levostranné a pravostranné.

Levostranné ASS a jeho příznaky:

 • Dušnost i v klidovém režimu nebo při minimální zátěži
 • Potíže s dýcháním vleže
 • Zrychlený dech
 • Kašel
 • Únava
 • Výkyvy krevního tlaku a rychlá tepová frekvence

Pravostranné ASS a jeho příznaky:

 • Akutní plicní embolie projevující se jako náhle vzniklá klidová dušnost
 • Výrazná bolest na hrudníku
 • Kašel (může být i s přítomností krve)
 • Promodralé rty, konečky prstů a ušních lalůčků
 • Neklid
 • Výrazné snížení krevního tlaku

V obou případech je zapotřebí pacienta hospitalizovat.

To chronické srdeční selhání (CHSS) přichází naopak pozvolna, zpočátku často nepozorovaně. I ono se dělí na levostranné a pravostranné, přestože se v klinické praxi často obě kombinují.

Levostranné CHSS a jeho příznaky:

 • Snižuje se tolerance fyzické námahy, při stále nižším stupni fyzické činnosti se objevuje dušnost
 • Narůstá únava, často i nadměrná spavost
 • Nechutenství
 • Kašel při fyzicky namáhavých činnostech
 • Poruchy paměti a soustředění, zmatenost v důsledku horšího prokrvení mozku
 • Deprese

Pravostranné CHSS a jeho příznaky:

 • Dušnost a kašel (v souvislosti s probíhajícím plicním onemocněním chronického charakteru)
 • Otoky dolních končetin
 • Zvětšená a bolestivá játra (vlivem hromadění krve před špatně pracující pravou komorou)
 • Nechutenství
 • Únavnost
 • Tekutina v břišní dutině

Funkční klasifikace srdečního selhání podle NYHA –„ New York Heart Association“

I. stupeň – pacientovi každodenní námaha nepůsobí pocit dušnosti ani vyčerpání. Nemocný zvládá veškerou běžnou činnost bez omezení.

II. stupeň – každodenní běžná námaha pacienta mírně vyčerpává, způsobuje mu dušnost. Nemocný zvládá běžnou práci, ujít zhruba 100m po rovině či vyjít jedno patro.

III. stupeň – již malá námaha vede k dušnosti nebo tlaku na hrudi. V klidu jsou tito nemocní bez obtíží. Odpočívají brzy při chůzi po rovině a do schodů.

IV. stupeň – dušnost či tlak na hrudi má pacient již v klidu. Není schopen vykonávat bez obtíží ani lehkou fyzickou námahu.

Jaká vyšetření srdeční selhání odhalí?
5cda9b8dd24e7obrazek.png

„Mezi standardní vyšetření patří komplexní kardiologické vyšetření včetně elektrokardiografie (EKG), rentgen hrudníku, ultrazvukové vyšetření srdce (echokardiografie) a laboratorní vyšetření. Cílem laboratorního vyšetření je vyloučit jiné příčiny příznaků, případně onemocnění srdce potvrdit,“ vyjmenovává kardiolog, jaká vyšetření vás při podezření na srdeční selhání čekají.

Zmíněné laboratorní vyšetření se ukrývá pod názvem „Krevní test NT-proBNP“. Co ona zkratka znamená? Ukrývá se pod ní důležitý natriuretický peptid, který ukazuje na srdeční selhání. Čím závažnější je poškození srdce, tím vyšší jsou jeho hodnoty. Lze je zachytit dokonce už v raném stadiu nemoci, kdy příznaky nemoci ještě nejsou zjevné. Lékaři proto používají vyšetření hladin NT-proBNP jako významný diagnostický marker, který dokáže včas odhalit poškození srdeční svaloviny a přítomnost srdečního selhání.

Příště si povíme více o nemocech, které mohou srdeční selhání vyvolat.
Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Čtěte také:

Reklama