"Neumím si představit, že by mé dítě někdo osahával," přiznala se dvaatřicetiletá Petra, matka dvou dětí. "Na druhou stranu si nejsem jistá, jestli je dobré vodit dítě všude za ručičku, aby se mu nic nestalo. A taky to dost dobře nejde.
Devítiletá dcera mé kolegyně se jednou v zimě vracela navečer z hudebky sama domů. Cestou od tramvaje se na ni pověsil cizí chlap, lákal ji k sobě do domu. Nejdřív říkal, že potřebuje pomoct se sběrem. Když nereagovala, tak jí sliboval, že jí ukáže ve sklepě koťátka. Naštěstí Natálka má kočku doma a další dvě u babičky, takže nikam nešla. Přidala do kroku a byla za chvíli doma. Bohužel, řekla nám to až s několikaměsíčním zpožděním, navíc nedokázala toho chlapa popsat. Myslím, že tomu nebezpečí sama tehdy nepřikládala tak velký význam."  

Co v podobných případech dělat? Jak vést dítě k tomu, aby se nestalo obětí sexuálního napadení?

O radu jsem požádala prezidentku Bílého kruhu bezpečí Mgr. Petru Vitoušovou.

Dá se vůbec nějak sexuálnímu napadení dítěte předejít?

Sexuálnímu napadení je možné předcházet, mají-li děti dobrou přípravu. Chtějí-li rodiče poskytnout dětem ochranu a připravit je, měli by dávat bedlivý pozor, kdo se pohybuje v okolí dětí. Původcem může být někdo, ke komu má dítě důvěru. Měli by též podporovat právo dítěte říci "ne". Důležité je povzbuzovat sdílnost dětí tím, že budeme brát vážně to, co nám říkají, a budeme si všímat signálů naznačujících ohrožení. A také nedovolíme dětem, aby byly ve společnosti lidí, kterým nedůvěřujeme.

Měli bychom s nimi o takovém nebezpečí vůbec mluvit?

Ano, informace o sexuálním napadení lze začlenit do pohovoru o obecných bezpečnostních pravidlech. Děti bychom měli upozornit a varovat, že i " hodní" lidé mohou někdy dělat špatné věci. Měly by nás informovat o každém, kdo v nich vyvolává nepříjemné pocity. Důležité je připravit děti tak, aby byly schopné čelit hrozbám a podplácení, případně i fyzickému násilí. A samozřejmě je velice důležité nepřipustit, aby nastala situace, kdy by mezi námi a dětmi byly nějaké tajnosti.

Jak dál vést děti k tomu, aby se uměly sexuálnímu napadení vyhnout?

Veďme děti k tomu, jak mohou říci "ne", jak požádat o pomoc a jak kontrolovat, kdo a jak se jich dotýká. Je dobré nabídnout dětem vzory, jak se mají chovat, aby se samy dokázaly ochránit a aby byly schopny stanovit meze svého chování.

Co dělat, pokud získáme důvodné podezření na zneužití svého dítěte?

Máte-li obavy, že dítě někdo zneužívá nebo je zneužil, třebaže samo nikomu nic neoznámilo, dbejte, abyste byli připraveni ještě předtím, než se na dítě otevřeně obrátíte, a abyste mohli správně zareagovat, pokud by se vaše obavy nakonec potvrdily.

Zcela přirozeně vždy doufáme, že se přece jen najde nějaké to “nevinné” vysvětlení oněch znepokojujících symptomů nebo chování, ale i kdyby tomu tak v nejhorším případě nebylo, je důležité vědět, jak reagovat a jaké kroky potom podniknout. Jsou-li děti ještě malé, promluvte si s nimi o dotycích “dobrých” a “nedobrých” a o tom, jak je nesprávné určité věci utajovat. K předmětu svých obav se propracovávejte postupně, je-li to třeba, i po dobu několika dní.

Pokuste se na dítě nepřenášet své vlastní obavy. Domníváte-li se, že už je dítě dostatečně připraveno, přímo se jej zeptejte, zda je někdo osahával, nebo snad nebil. Poznamenejte, že takový dotyk snad mohl působit i příjemně a že si snad ten dotyčný člověk přál své chování uchovat v tajnosti.

Avšak nikoho neobviňujte, zvláště pak ne samotné dítě. Přímo a s klidem pronesená otázka je důležitá, neboť malé děti jen zřídkakdy zareagují na dotazování nepřímé. Často ani nepochopí, na co se jich vlastně ptáte, a snaží se vám říci to, o čem vědí, že byste nejraději uslyšeli. Je-li přítomen nějaký konkrétní fyzický příznak napadení, pak na postiženou část těla přímo poukažte a zeptejte se, zda se snad dítěte někdo dotkl právě zde. Zachovejte přitom naprostý klid a informace z dítěte nevynucujte. Ať raději dítě hovoří samo svým vlastním tempem.

Kontakt:
Bílý kruh bezpečí, pomoc obětem trestných činů, telefonní linka nonstop 257 317 110  

Za informace poděkovala   

Vyprávění ženy, která byla jako dítě sexuálně zneužita, si můžete přečíst ZDE .   

Reklama