Letos je to už 222 let, kdy byly oficiálně pojmenované ulice v hlavním městě Praze. 

Od roku 1787 totiž o pojmenování rozhoduje město, do té doby vznikaly názvy ulic živelně.

Vlastním jménem v metropoli disponuje přes sedm tisíc veřejných prostranství, přičemž jen za minulý rok schválily městské úřady 134 nových pojmenování.

Městská část Praha 6 chystá v souvislosti s výročím vyvěsit dodatkové tabule, které mají připomenout historii názvů.

Ty by se do léta měly začít objevovat na domech s vysvětlením, po které osobnosti, události či čemkoli jiném se jejich ulice jmenuje.

„Máme zpracované texty na 160 tabulí, dolaďujeme poslední detaily. Kolega z odboru územního rozvoje už vytipovává nároží,“ popsala přípravy na akci vedoucí odboru vnitřních věcí Prahy 6 Olga Králová.

Pojmenovávání ulic je proces s pevně stanovenými pravidly, kterému se věnuje řada odborníků.

Most, náměstí nebo třeba park se nemůže jmenovat po dosud žijící osobnosti nebo nesmí ve městě být žádná ulice dvakrát.

Místopisné komisi může návrh na název ulice dát úplně každý.

Víte například, že se domy v ulicích (platí pro všechna města v ČR) číslují od protékající či nejbližší řeky ve městě – nalevo jsou lichá čísla, napravo od řeky sudá?