Zdá se to až k nevíře, že správným držením těla můžeme ovlivnit své zdraví. Ono "narovnej se, nehrb se, vypni prsa, zastrč zadek" má sice v prvoplánu estetický záměr a snaží se nás ochránit před vzhledem ve stylu "strom ve větru", ale může nám v budoucnu pomoci se uvolnit.

Frederic M. Alexander, australský herec, vyvinul metodu, určitou formu rehabilitace, jejímž účelem je odstranit vžité špatné zvyky v držení těla. Uvolněným držením hlavy, ramen a páteře můžeme předcházet bolestem zad, hlavy, i z toho vycházející podrážděnosti či deprese.

 

Dejme slovo porodní asistentce Huguette Marešové a podívejme se společně na jednotlivé možnosti úlevových poloh u porodu, s důrazem na Alexanderovu techniku.

 

 

V různých publikacích již bylo popsáno mnoho možností, jak zmírnit porodní bolesti.

Bolest sice zcela nevymizí, ale rozličné možnosti se mohou vzájemně prolínat a kombinovat, což záleží na každé rodičce, na průběhu porodu. Vzhledem k tomu, že každá z nás máme rozdílnou hranici bolesti, nelze vytvořit jednotný a zaručený mustr na to, kterak si od bolesti v jednotlivých fázích porodu pomoci. Ale neznamená to, že nemá tedy ani cenu se o tyto možnosti zajímat.

Pojďme si udělat malý přehled toho, co pomůže porodní bolesti překonat …

 

1. Tišící prostředky proti bolesti užívané při porodu (nejsou předmětem tohoto článku)

   Infuze s analgetickými směsmi

   Epidurální analgezie (zavádí ji anesteziolog, po předchozí domluvě s vámi)

 

2. Vlastní rituály

Je to řada opakujících se činností, které jsou nastávající mamince příjemné a které si vytváří spontánně během porodu, ať už sama nebo s partnerovou pomocí.

Např. v I. době porodní, kdy si při kontrakcích maminka vleze do sprchy a teplou vodu si pouští na bříško, teplá sprcha působí velmi příjemně a je uvolňující.

Další příjemnou činností jsou masáže s pomocí partnera. Mají uklidňující a uvolňující efekt. Místo masáže si maminka samo sebou zvolí nejlépe sama, je třeba proto bedlivě naslouchat jejím pocitům a potřebám.


3. Akupresura (není předmětem tohoto článku)

V Orientu se používá již po staletí a vychází ze staročínského principu jin a jang.

Stlačením některých bodů lze od bolesti ulevit, či dokonce urychlit porod.

4. Dýchání - různé formy dýchání v jednotlivých fázích porodu ruku v ruce s polohováním. (viz článek ZDE)


5.
  
Polohy - v první době porodní, v době sílících kontrakcí si maminka instinktivně volí různé ulevující polohy. Může využít gymnastického balonu, židle, rámů postele, pomoci a opory partnera.

 

Jak je napsáno v úvodu článku, se zajímavou metodou tzv. sebeužívání přišel již v minulém století australský herec Frederick Matthias Alexander (1869-1955), který při řešení svého hlasového problému učinil objevy o lidském chování, obecném zdraví a dobrém stavu organismu.

Přišel na to, že jakákoliv činnost - zvedání ruky, chůze, přemýšlení, zahrnuje fyzický i duševní proces, který nazval psychofyzická jednota.

Například: při zlobě se mračíme (práce mimických svalů), při bolesti se stahujeme, zatínáme svaly, zadržujeme dech...

Dokazuje tím, že své fyzické zdraví ovlivňujeme zdravím duševním.

„Cílem techniky obecně je získat po celý čas a pro všechny účely nejen soubor správných pozic či držení těla, ale také koordinované správné užívání organismu jako celku.“ ….
F. M. Alexander

Polohy pro porod dle Alexandera

Doporučuji tuto techniku sebeužívání si předem osvojit.

Opice - je to velmi účinný způsob užívání těla, kdy ve stoji hlava a kolena jdou dopředu a vyvažují hýždě, které směřují na paty. Jedná se o tzv. protichůdnou svalovou aktivitu.

Dřep – je velmi hluboká opice

Výpad – je opice s jednou nohou vpředu

Klek – je opice v „kleku“

Poloha na všech 4 – opice, která se opírá o všechny 4 končetiny.

 

Tyto polohy, jak jsem se již zmínila, jdou v jednotlivých fázích porodu ruku v ruce s dýcháním.

Názorně lze všechny polohy vidět a vyzkoušet si je pod vedením zkušených porodních asistentek či fyzioterapeutek, které zároveň korigují správné držení těla, na kurzech cvičení pro těhotné.

Význam Alexanderovy techniky spočívá především v tom, že správné návyky sebeužívání a držení těla Vám zůstanou po zbytek života, její využití se tedy netýká jen porodu, ale má bohaté využití. Vy jako nastávající maminka budete sklízet ovoce Alexanderovy techniky třeba při hraní si s dítětem či při vyměňování plínek na podlaze.

 

Použitá literatura:
Alexanderova technika v těhotenství a při porodu, Brita Forsstromová a Mel Hampsonová, Barrister and Principal, Brno 1996