cl.jpg
Foto: Shutterstock

V reakci na vstup ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny vyhlásila Charita České republiky veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu. Má pomoci obyvatelům zasažených oblastí, zejména se zajištěním základních potřeb, jako je voda, hygienické potřeby či přístřeší. Sbírkový účet vedený u České spořitelny má číslo 55660022/0800, variabilní symbol 104. Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90. Přispět můžete zde

Na Ukrajině dlouhodobě působí také organizace Člověk v tísni, která nyní vyzývá, aby se lidé, kteří chtějí oblasti pomoci, zapojili do sbírky SOS Ukrajina. Opět je stěžejní zajištění základních potřeb tamního obyvatelstva. Zapojit se do finanční pomoci můžete prostřednictvím formuláře zde.

Pomocnou ruku Ukrajině poskytuje i Český červený kříž, který pravidelně posílá zdravotnické vybavení, jako jsou obvazové materiály, dezinfekce, oxymetry apod. v rámci sbírky Pomozte Ukrajině. Lidé mohou peníze posílat na účet 333999/2700 s variabilním symbolem 1502. Darováním online vás provedou zde.

Nákup vybavení zdravotnické pomoci a obranných prostředků pro Ukrajinu organizuje také společnost Post Bellum. Sbírka nese název Pomozte Ukrajině s Pamětí národa a peníze půjdou ukrajinské neziskové organizaci Come Back Alive. Za jeden den se vybralo přes dva miliony korun a teď už je tam více než čtyři miliony korun. Přispět můžete zde.

Pod záštitou neziskové organizace Adra byla spuštěna i další sbírka s názvem Pomoc Ukrajině! Finanční dary budou pomáhat lidem ze zasažených oblastí. Přispět můžete zde.

Pomocnou ruku nabízejí jednotlivci i společnosti. Například Albert Fikáček, který organizuje vlaková dobrodružství pod značkou VlakFest, na svém Facebooku nabízí 400 až 800 míst v lůžkových a lehátkových vozech k ubytování uprchlíků (rodin, žen a dětí) z východu Ukrajiny.

Zdroje: Český červený kříž, Charita České republiky, Člověk v tísni, Znesnáze21, Post Bellum, Facebook