Rozhovor s Naďou Širokou, ženou, která byla původně rehabilitační sestrou a dnes sama sebe označuje jako fyzioterapeutku. Ženou osvícenou a otevřenou s laskavou duší a snahou pochopit všechna tajemství lidského těla. Dnes předevšímo bolestech těla

 

Co byste poradila ženám, které pracují u počítače – jak předcházet bolestem v zádech?

Bolesti v zádech vyvolává nahromaděné napětí, strnulost a jednostranné přetížení. Dělejte pravidelné přestávky jako ve škole. Vstaňte, vzpažte a snažte se prsty „dotknout stropu“. Potom paže spusťte a důkladně celé vyklepejte, včetně zápěstí a prstů. Šíji uvolníte, když spustíte hlavu do jamky mezi klíčky a (jako kdybyste se něčemu divily) jemně s ní zavrtíte. Můžete prostřídat se souhlasným pokýváním. Projděte se a komunikujte úsměvně s okolím. Uvolníte nahromaděné napětí.

 

 

Co je nejčastější příčinou bolestí zad?

U každého člověka je spouštěčem bolestí něco jiného. Společným jmenovatelem je však nedostatek pohybu, jednostranné zatížení svalového aparátu, nezvyklá jednorázová zátěž, dlouhodobé přetěžování bez odpočinku. Nerovnováha svalového napětí ve svalech působících protichůdně (antagonistech) vytváří chybné pohybové stereotypy a poškozuje páteř. Dalším důvodem potíží mohou být ploché nohy či nevhodná obuv, nestejná délka končetin, vrozené či získané vady páteře, dlouhodobé stresy, nedostatek živin a minerálů ve stravě a ještě mnoho dalších souvislostí.

 

Jak trpí krční páteř, jaké problémy díky ní můžeme mít a jak lze těmto nepříjemnostem předcházet?

Nelze oddělovat krk od ostatních částí páteře, jako nemůžeme

oddělovat hlavu od těla. Stav krční páteře je závislý například na bederním úseku zad, problémy v těchto dvou oblastech se vzájemně podmiňují. Často bývá příčinou problémů předsunutá hlava a oslabené dolní fixátory lopatek (svaly na spodním konci lopatek). Zapadlá hlava bývá spojena se ztuhlými a zkrácenými svaly vedoucími od hlavy k ramenům (trapézy).

Proto pravidelně kontrolujte před zrcadlem, jak stojíte a v jakém vzájemném postavení jsou různé části vašeho těla. Hlavu vědomě povytahujte temenem vzhůru (představte si, že jste loutka na provázku). Současně stáhněte ramena dolů, rozložte je do stran a s každým výdechem je spouštějte níž. Uprostřed hrudní kosti si představte nit, která vás táhne šikmo dopředu a nahoru. Vnímejte přitom, jak se hlava sama zasouvá zpět do svislé roviny páteře. Zapojte břišní a hýžďové svaly, podsuňte pánev (horní část dozadu, spodní dopředu). Váhu těla rozložte po celých chodidlech.

 

Jak provádíte harmonizující masáž? Co tělu přináší?

Snaha o harmonii přináší přiblížení se rovnovážnému stavu. Jak? V podstatě jde o vyrovnání slabých a silných míst na tělesné i duchovní úrovni. Rehabilitačními metodami usiluji dosáhnout souhry svalů, uvolnění blokád mezi páteřními obratli a v kloubech těla. Masáží podporuji uvolnění ztuhlých svalů, ty slabé povzbuzuji k činnosti. Používám i tlakových masáží k podpoře funkcí různých orgánů v těle. A ezoterním léčením napomáhám ke zharmonizování energetického systému v různých rovinách. Jde o nastartování ozdravného procesu. Podávám pomocnou ruku k vykročení na cestě ke zdraví, kterou každý pak sám snáze nastoupí.

 

Co si myslíte o blokádách na úrovni duchovní – jaké problémy všedního života s nimi spojujete???

Na rozdíl od mechanických překážek v pohybu těla, rozumí se zde nahromadění energie před překážkou v jejím toku. Představte si přehradu na řece, za níž je tok oslabený. Nemocné orgány či bolavá místa v těle spotřebují více energie, která se pak nedostává na vzdálenějších místech dráhy. Tyto blokády se vytvářejí v průběhu života, jak jej prožíváme, co pociťujeme, co si myslíme o sobě i jiných lidech. „Startovací čára“ každého člověka je jinde, něco si přineseme ne tento svět sebou jako „výbavu z minula“. Jako souvislost s blokádami vidím i sebehodnocení. A může nás také ovlivnit buď zkostnatělé nebo tvůrčí myšlení. Jsme poznamenaní zklamáním, výčitkami, zlobou, vztekem, schopností odpouštět, milovat, soucítit s druhými atd. Na těchto jevech se také podepisujeme svým naladěním, postoji, vztahy a směřováním.

 

Jak provádíte bezdotykovou masáž?

V pokorném tichu mysli je možné najít spojení s vlastní duší a propojit ji s duší léčeného člověka. Když se podaří napojit na zdroj léčivé energie (vesmír, bůh, absolutno, jak chcete), může nastat léčebný proces. Přes vlastní energetický systém, podle empiricky získaného postupu, nabízím tuto energii centrům léčeného člověka. Tyto procesy se nedají definovat, pocitově se blíží skrytému kouzlu poezie či síle hudby. Neuchopitelná, nehmatná, esoterici říkají jemnohmotná energetická centra přijímají, co potřebují, a postupem času se tak napravují v těle odchylky od původního plánu. Toto vysvětlování je založeno na předpokladu, že naše fyzické tělo má okolo sebe další jemnohmotná těla, která s našimi tělesnými orgány komunikují na různých úrovních (éterické, emocionální, mentální…). Odtud lze pozitivně ovlivňovat fungování orgánů fyzických. Přestože jsem se pokusila „obléknout“ ezoterní léčení do vysvětlujících slov, musím upozornit, že každé pojmy jsou zavádějící, je to jen pokus přiblížení se něčemu, co nás přesahuje. Lze to jen: připustit, zažít i pocítit. Tak to zkuste. Přinejmenším si dovolíte příjemný a povzbudivý zážitek. Jedna paní si o něj říká takto: „Potřebuji už zase trochu srovnat křidýlka.“

 

 

Co tělo potřebuje?

Pozornost, péči a lásku. Ne sebestřednost, ale snahu porozumět sobě samému, vlastním tělesným potřebám. Vnímat pozitivní podněty zvenčí, ale i signály vysílané zevnitř, coby SOS.

 

Radostnou mysl a klid v duši  

přeje Naďa Široká

Harmonizující masáže, ezoterní léčení 

Křenická 5

Praha 10

tel: 608531551

Reklama