hand1.jpg
Foto: Shutterstock

Čtení z ruky (chiromantie či rukoznalství) sahá hluboko do historie. Záznamy staré víc jak 5000 let byly objeveny ve starověké Číně, další lze dohledat třeba v prastarých védských a indických textech. Postupně se umění číst z dlaně dostalo za hranice kontinentu a zejména prostřednictvím kočovných romských kmenů se rozšířilo po Evropě.

Slovo chiromantie pravděpodobně pochází z řeckých slov cheir (ruka) a manteia (věštění).

Dominantní a pasivní ruka, každá prozradí něco jiného

Možná vás napadne otázka, ze které dlaně číst. Pro výklad jsou důležité obě ruce, jen je třeba určit, která je dominantní. U praváků lze předpokládat, že to bude pravá ruka, u leváků levá, a zpravidla to tak i bývá.  Zjednodušeně lze říct, že dominantní ruka zrcadlí realitu, tedy to, jakou cestou dotyčný kráčí, a nakolik využil svůj potenciál. Pasivní (druhá) ruka pak zrcadlí skutečné schopnosti, skryté já a často netušené možnosti.

Pasivní ruka vyjadřuje naše vnitřní já, dominantní to vnější, viditelné a aktuálně prožívané.

Nejdůležitější rýhy má na dlani každý

hand2.jpg
Foto: Shutterstock

Čar na dlani je celá řada, a zdaleka ne všechny jsou dobře viditelné. Těmi základními, které byste však měli najít vždy, jsou:

  • Čára života - začíná mezi palcem a ukazováčkem a stáčí se dolů k zápěstí; je ukazatelem vitality, nicméně neplatí, že čím kratší čára, tím kratší život. Obecně platí, že střed čáry zaznamenává 35. rok života a každý milimetr odpovídá jednomu dalšímu roku.
  • Čára hlavy – začíná na hraně ruky pod ukazováčkem a pokračuje rovně přes dlaň směrem k vnějšímu okraji; vypovídá o dominantním typu inteligence, resp. způsobu učení a komunikace.
  • Čára srdce – vypovídá o emocích a prožívání dotyčného; začíná-li už pod ukazováčkem a vede spíše přímo, jde o osobu ohleduplnou s velkým zájmem o pocity druhých lidí.  Pokud ale rýha začíná blíže prostředníčku, jedná se o svobodomyslného člověka, pro kterého je zásadní nezávislost.
  • Čára osudu – začíná na spodní části dlaně a vede jejím středem – směrem k prostředníčku. Ze všech čar je nejméně viditelná a lze ji hůře rozpoznat. Hovoří o tom, do jaké míry zasahují dotyčnému do života vnější okolnosti, nad kterými nemá kontrolu. Čím je hlubší, tím více je jedinec řízen osudem a obtížněji se rozhoduje pouze na základě vlastní vůle.

Mohl by vás zaujmout také článek Minikurz věštění budoucnosti: Jak číst z kávové sedliny, ohně nebo čajových lístků?

Také Hippokrates z Kósu, otec moderní medicíny, využíval čtení z rukou jako jednu z klinických pomůcek.

Tvar ruky je důležitým ukazatelem talentu
hand3.jpg

Foto: Shutterstock

  • Čtvercová - tento typ ruky se vyznačuje čtvercovou dlaní i čtvercovými prsty, jejichž délky se neliší tolik, jako u jiných typů rukou. Kůže je obvykle hrubší až drsná. Tito lidé bývají často na první pohled přísní a strozí, praktičtí a realističtí. Vynikají ovšem organizačním talentem a nebojí se manuální práce. Jsou pečliví, technicky i fyzicky zdatní.
  • Lopatkovitá - pro tuto ruku jsou typické prsty, které jako by se vějířovitě rozvíraly. Konce prstů mívají tvar podobný lopatce nebo lžičce a dlaň působí nepatrně širším dojmem. Často se jedná o originální a nezávislé osoby, které se skvěle uplatní ve stavebnictví, zahradnictví, gastronomii, ale také v některých uměleckých oborech (sochařství nebo interiérový design).
  • Filozofická - tento typ ruky se vyznačuje jemností, tenkou kůží a dlouhými prsty s výraznými klouby. Obvykle jde o přemýšlivé jedince, kteří si s rozhodnutím dávají načas. Neumí jednat spontánně, vše si potřebují nejprve dobře promyslet. Skvěle se uplatní všude, kde je vyžadována důkladnost a invence. Často jde o úspěšné právníky, nápadité kriminalisty, oblíbené profesory nebo přesvědčivé duchovní. 
  • Senzitivní - pro tento typ ruky je typický kónický tvar, směrem k prstům užší, u zápěstí širší. Je charakteristická pro citlivé a empatické osoby, často umělecky nadané. Dobře se uplatní jako psychologové a léčitelé, úspěch je obvykle čeká také v oblasti filmu nebo literatury.
  • Smíšená - jde o ruku vykazující různě namíchané talenty. Záleží vždy na každém jedinci, jaký potenciál využije, resp. která schopnost dominuje a dá se využít. Smíšenou ruku najdete často u podnikatelů, obchodníků a lidí, kteří se nebojí riskovat.
Důležité jsou i pahorky na rukách; v západní chiromantii byly pojmenovány po římských bozích a bohyních, aby byly snadněji zapamatovatelné především v souvislosti s jejich povahou, resp. archetypem. 

Na závěr nutno dodat, že z lidské dlaně se dá vyčíst mnohé. Laické věštění mé své kouzlo, chcete-li však relevantní výklad, je dobré zajít za osobou povolanější. Profesionální chiromantik dokáže někdy až obdivuhodně přiblížit povahu člověka, jeho schopnosti i nevyužitý potenciál, a také aktuální zdravotní stav včetně budoucích rizik. Pomoci může také s objasněním některých emocionálních záležitostí včetně dopadu na psychiku.

Chcete-li vidět, jak se vaše dlaň mění v čase, obtiskněte si obě dlaně na papír tak, aby byly dobře viditelné jednotlivé čáry. Po delším časovém úseku (v řádu měsíců), případně po zásadní životní změně pokus zopakujte. S největší pravděpodobností zaznamenáte změnu.
Reklama