Biometrie je věda používající ke zjištění totožnosti nebo k ověření zadané identity osob jejich unikátní charakteristické rysy. Používají se například vlastnosti oční sítnice, geometrie ruky, hlas, otisk prstu, tvar obličeje, způsob chování, styl psaní na klávesnici či podpis.
Biometrie nevyžaduje pomůcky, jakými jsou klíče, identifikační karty, hesla a podobně, která označují držitele jako jejich pravého vlastníka. Skutečnou identitu osoby potvrzuje nevyvratitelným testem, a toto ověření nelze přenést na jinou osobu, ukrást, opsat nebo oklamat...

Tolik praví teorie. V praxi se však biometrie neustále vyvíjí a přináší další metody, jak zkoumat identitu člověka. Nejnověji společnosti Siemens IT Solutions and Services (SIS) a Fujitsu Limited oznámily, že spolupracují na projektu rozpoznávání osob pomocí snímání kapilárního systému dlaně.  Vzniká technologie, která dokáže rozpoznat síť dlaňových kapilár, která je u každého člověka jedinečným identifikačním znakem. Snímání dlaně v praxi probíhá bezdotykově infračerveným skenerem, což je přínosné zejména pro nemocnice nebo u často používaných zařízení, například bankomatů.

Identifikace osob je otázkou několika sekund – dlaň je snímána infračervenými paprsky ze vzdálenosti pouhých několika centimetrů, bez přímého dotyku se snímacím zařízením. Přitom se sejmutá struktura dlaňových kapilár dané osoby porovná se strukturou, která byla předtím zanesena do systému. Padělání identity je tedy prakticky nemožné, protože se kapiláry nacházejí pod kůží. Na rozdíl od snímání otisků prstů, kdy může být ověření totožnosti ovlivněno, je-li snímaný prst špinavý nebo má jizvy, u struktury kapilár je ověřování spolehlivější i v případě ušpiněných rukou.

Technologie „PalmSecure“ společnosti Fujitsu se už dnes používá k ověřování totožnosti v bankách, nemocnicích, univerzitách a na městských úřadech. Biometrický software „ID Center“ společnosti Siemens zajišťuje vysoce zabezpečenou správu dat získaných uvedeným typem aplikace a na celém světě ho využívá řada uživatelů z veřejného sektoru, zdravotnictví a nejrůznějších průmyslových odvětví.
Zdroj: www.scienceweek.cz

Nemáte strach z doby, kdy budeme všichni tak snadno identifikovatelní?
Nezdá se vám, že skutečnost začíná pomalu předbíhat sci-fi?

Reklama