V sobotu, dne 25.1.2014 došlo v průběhu necelých cca 24 hodin k akutnímu úhynu 69 z celkového počtu 89 sladkovodních ryb umístěných v centrální velké nádrži v Mořském světě.

mořský svět

Celková škoda včetně technického vybavení dosáhla částky 1 200 000 Kč. Na základě provedené diagnostiky v několika laboratořích bylo konstatováno, že úhyn ryb v nádrži nebyl způsoben infekční příčinou ani závadným krmivem. Dále byla na základě provedené revize systému vyloučena také závada v technickém zázemí nádrže. Přesnou  a konkrétní látku, která způsobila úhyn ryb, se nicméně nepodařilo jednoznačně určit. Provedená vyšetření objasnila, že úhyn ryb měla na svědomí otrava neznámou látkou, která způsobila vznik plynu v nádrži. Ryby uhynuly následkem vstřebání mikroskopických bublinek neznámého plynu přes jejich žábry do krevního oběhu. To mělo za následek tzv. embolii s nevratným poškozením krve a následným úhynem. I přes rozsáhlou diagnostiku se bohužel nepodařilo definitivně zjistit, jaké toxické chemické látky vedly primárně ke vzniku mikroskopických bublin plynu a následné otravě.  Na základě těchto zjištění a doporučení Městské veterinární zprávy v Praze bude přistoupeno k rekonstrukci stávající nádrže a její ekologické likvidaci včetně jejího obsahu, neboť by mohla obsahovat cizorodou chemickou látku. Na původním místě bude postavena nová nádrž, jejíž otevření se předpokládá do konce března 2014. Městská veterinární správa v Praze v pátek 7.3.2014 zrušila veškerá omezení, která vyplývala z této události.

mořský svět

Provoz ZOO Mořský svět nebyl a není touto událostí nijak omezen.

mořský svět

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklama