Mary Lincolnová přišla na svět v roce 1818 jako třetí dítě v dobře situované rodině bankéře a politika Roberta Todda v Lexingtonu ve státě Kentucky. Ani život v přepychu jí však nezaručil šťastné dětství. Brzy dostala další sourozence, a když jí bylo šest let, zemřela ve svých 31 letech její maminka po porodu svého sedmého dítěte na tehdy obávanou horečku omladnic. Ztráta matky i mnohé další skutečnosti pak výrazně ovlivnily Maryinu povahu.
60361c0392bb8obrazek.jpg
Foto: Wikipedia

Otec dlouho neztrácel čas a přivedl dětem novou matku. Ta nedokázala nevlastním dětem vytvořit útulný domov a nic na tom nezměnil ani fakt, že porodila dalších devět dětí. Zaneprázdněný otec se výchovy téměř neúčastnil, nicméně umožnil dětem získat nejlepší možné vzdělání. Školní výuka Mary se tedy neomezila jen na čtení, psaní, studium bible a ruční práce, ale na renomované Ward Academy mohla Mary studovat i dějepis, zeměpis, přírodní vědy a francouzštinu.

Na rozdíl od svých vrstevnic Mary studovala dále a přešla do rodinného internátu manželů Mentelleových, kteří do Ameriky prchli před francouzskou revolucí. Internát se stal pro Mary druhým domovem, i když byl od toho skutečného vzdálen pouhé tři kilometry a Mary tam mohl denně vozit některý z deseti otroků, které rodina vlastnila. Pravým důvodem pobytu v internátu bylo „uklizení“ Mary díky napjaté atmosféře v rodině Toddových.

Po dokončeni studií hovořila Mary plynně francouzsky, skvěle tančila, orientovala se v hudbě a literatuře a získala dokonalé aristokratické chování. Návrat domů, kde už nežily dvě starší Maryiny sestry, nebyl nikterak jednoduchý, a tak Mary při první možné příležitosti domov opustila také. Přestěhovala se ke své vdané sestře do Springfieldu ve státě Illinois. Rychle zapadla mezi místní smetánku a brzy se jí začalo dvořit několik nápadníků. Nakonec se rozhodla v roce 1842 provdat za právníka Abrahama Lincolna, i když její otec sňatek neschvaloval. Lincoln pocházel z chudých poměrů a byl o devět let starší než ona. Jediné, co je spojovalo, byl zájem o politiku, u žen v té době neobvyklý.
6036197dbdbedobrazek.jpg
Foto: Wikipedia

Jinak byste marně hledali co do původu, vzhledu, temperamentu i rozhledu rozdílnější pár. Ona byla malinká, měřila jen 1,57 metru, trošku korpulentnější, vždy oblečená do nákladné róby. Byla vnímavá a pohotová, ale společnost příliš nevyhledávala, vzdělání získala na tehdy nejlepších školách. Naproti tomu Abraham Lincoln byl vytáhlý čahoun, měřil 1,93 metru. Působil neohrabaně a neotesaně, oblékal se víceméně nedbale, jako by měl problémy sehnat na svou postavu oblečení. Byl skromné, uzavřené povahy a často byl duchem nepřítomný. Dokázal být vtipný, ale v ženské společnosti působil nesměle.

Poznali se na jednom plese. Abraham Lincoln nepatřil zrovna mezi dobré tanečníky, což Mary i po letech potvrdila. Sňatek znamenal pro Abrahama Lincolna společenský vzestup, zatímco Mary si pohoršila. Nicméně prý vytušila, že by to mohl její manžel pod správným vedením někam dotáhnout. Krátce po svatbě bydleli v laciném penzionu, jakmile jim to však finanční situace dovolila, přestěhovali se do vlastního bytu v domě, který dodnes stojí.

Lincoln byl často na cestách, protože jeho soudní okres, kam jezdil za svými případy, byl značně rozsáhlý. Mary se mezitím vpravila do role hospodyně, což obnášelo vařit, šít a uklízet. Bylo známo, že si potrpěla na pěkné oblečení, takže raději oželela služku, než aby šetřila na šatech. V tomto ohledu svou péči přenesla i na manžela, jehož prý například odnaučila nosit dvě různé ponožky.
6036152051bb3obrazek.jpg
Foto: Synové Robert, Edward, William a Thomas. Wikipedia

Manželství díky rozdílným povahám nepatřilo zrovna mezi ta idylická. Rok po svatbě se manželům narodil syn Robert a o tři roky později další syn Edward, ten však ve čtyřech letech zemřel na tuberkulózu. To však zdaleka nebyla poslední tragédie, která Lincolnovy potkala.

Smrt syna uvrhla Mary do depresí, přesto však už za tři týdny otěhotněla a v prosinci 1850 přivedla na svět dalšího syna Williama. Tento chlapeček pomohl rodičům zapomenout na smrt Edwarda a stal se Maryiným nejoblíbenějším dítětem. V dubnu 1853 se pak narodil poslední syn Thomas.

I přes péči o rodinu podporovala Mary svého manžela v boji o prezidentský úřad. Šestnáctým americkým prezidentem byl zvolen v listopadu 1860. Bylo to těsně před počátkem občanské války, která bývá označována jako válka Severu proti Jihu. Zjednodušeně se hovoří o boji za zrušení otroctví. Bylo to ale mnohem složitější, i když tento důvod hrál také významnou roli. Mary byla v nelehké pozici, pocházela z oblasti, kde bylo otrokářství běžné a mnozí její příbuzní včetně nevlastních bratrů bojovali v jižanské armádě. Přesto pochopitelně stála na straně svého muže.
60361f87e5658obrazek.jpg
Foto: Wikipedia

Po inauguraci se rodina Lincolnových přestěhovala do Washingtonu, který byl poměrně mladé město s pouhými šedesáti tisíci obyvateli. Mary se hned dala do zvelebování Bílého domu, který byl v té době obklopen stájemi a ovocnými sady. Chtěla ho vybavit přepychem, a tak jezdila nakupovat koberce, závěsy, porcelán a drahocenný nábytek do Philadelphie, New Yorku a Bostonu. Tapety objednala až v Paříži. Samozřejmě nezapomínala také na sebe. V jednom roce si prý koupila šestnáctery šaty! Svou marnivostí a přehnanými výdaji dráždila nejen veřejnost, ale i svého v jádru skromného manžela.

Se svými nákladnými nákupními cestami nepřestala ani v následujících letech. V době války ale navštěvovala i vojenské nemocnice, kam přinášela dary, aktivně působila v organizaci pomáhající uprchlíkům z Jihu a za účelem jejich podpory vyčlenila peníze z jednoho prezidentského fondu. Osobně také psala příbuzným vojáků, kteří byli ve válce zabiti nebo zraněni.
60361c8310132obrazek.jpg
Foto: Wikipedia

V únoru 1862 uspořádala v Bílém domě velkolepou recepci, na niž pozvala washingstonskou smetánku a na které společensky zazářila. Ale opět zasáhl nemilosrdný osud a vyplnila se její obava, že za každým triumfem následuje tragédie. Za 14 dní zemřel na tyfus její milovaný synek Willie. Mary se zhroutila a trvalo dlouho, než dokázala opět fungovat. Útěchu začala hledat ve spiritismu, a tak si dveře Bílého domu podávali nejrůznější spiritisté a jasnovidci, s jejichž pomocí chtěla Mary navázat kontakt se zesnulým synkem.

Ani osudové tragédie nedokázaly zmírnit jednu z nejcharakterističtějších vlastností Mary Lincolnové – tedy vášeň pro nakupování. Spíše naopak! Zároveň to byla jediná oblast, kterou Mary před manželem tajila. Existují domněnky, že si Mary nechávala navyšovat faktury pro Bílý dům, aby kamuflovala své přemrštěné soukromé výdaje. Další faktury nebyly propláceny nebo se falšovaly, takže se hromadily dluhy. Mary se samozřejmě obávala dne, kdy její čachry vyjdou najevo. Děsila se okamžiku, že pokud nebude její manžel podruhé zvolen prezidentem, vyjde pravda najevo. Jenže on zvolen byl, a tak ho zatím nechávala dál v nevědomosti.

Ne však dlouho. Ještě 9. dubna 1865 se společně s manželem radovali, že velitel jižanské armády generál Lee podepsal kapitulaci. A o pět dní později si po dlouhé době Lincolnovi dopřáli kulturní akci. Návštěva Fordova divadla se však stala prezidentovi osudnou. Uprostřed představení otevřel herec John Wilkes Booth prezidentskou lóži a Abrahama Lincolna v přítomnosti manželky, která ho držela za ruku, střelil do zátylku.
603618d24b2cdobrazek.jpgPo několika hodinách v kómatu prezident zemřel. To byla další rána pro psychicky labilní Mary, která upadla do nevýslovného zármutku. Trvalo tři týdny, než se odstěhovala z Bílého domu. Černé šaty už po zbytek života neodložila.
Začala se obávat budoucnosti a snížila se k rozprodávání svých věcí, zejména šatů. To nebylo u vdov až tak neobvyklé, ale v případě první dámy USA to působilo nepatřičně. Život v chudobě ji natolik děsil, že dokonce žádala Kongres o vyplacení Lincolnova platu po zbytek funkčního období a vdovskou rentu do dalších let. To se ale udělovalo jen pozůstalým po padlých ve válkách. Kongres jí ale nakonec vyhověl a přiznal jí rentu 3 000 dolarů ročně.

V roce 1871 se Mary znovu zhroutila, to když zemřel na zánět pohrudnice třetí ze synů, teprve osmnáctiletý Thomas. Okamžitě se zhoršil Maryin zdravotní stav. Začala trpět představami, že ji chce někdo otrávit, znovu propadala svým nákupním horečkám a opět pořádala spiritistické dýchánky. Matčino netradiční chování nelibě nesl jediný žijící syn Robert, na kterého se až chorobně upnula.
60361785cfb0cobrazek.jpgMísto pomoci ji ale nechal zavřít do psychiatrické léčebny a u soudu se ji pokusil zbavit svéprávnosti. Neuspěl! To Mary zdrtilo! Je pravdou, že se skutečně chovala nekonvenčně – veškeré osobní ztráty a tragédie měla tendenci kompenzovat hmotně. Ale duševně nemocná nebyla! Z léčebny ji nakonec zachránila její sestra, k níž se Mary na poslední léta svého života odstěhovala a kde také podlehla v roce 1882 mozkové mrtvici…
6036170538bf9obrazek.jpg
 
Na naše webu jste si mohli přečíst i o těchto zajímavých ženách: