62835463a2626cl.jpg
Foto: Muniga

Městské muzeum v Hořicích
Hořické muzeum bylo založeno v roce 1887 jako Archeologický a musejní spolek a patří tak mezi nejstarší česká venkovská muzea. „Městské muzeum eviduje v současné době přes 40 000 sbírkových předmětů z různých odvětví – sbírku tvoří například archeologie, předměty etnografické, velký archiv písemností i fotografií z regionu nebo řada významných uměleckých děl,“ uvádí Petra Zachovalová, ředitelka Městského muzea a galerie Hořice. „Kromě krátkodobých výstav ve Štorchově síni je v Muzeu k vidění i stálá expozice nazvaná Od kamene k soše,“ dodává Zachovalová.

Galerie plastik
Galerie plastik v Hořicích v Podkrkonoší vznikla v roce 1908 z iniciativy osobností spojených s hořickou kamenosochařskou školou a průmyslovým muzeem. Cílem galerie bylo nejen shromažďovat vzory, především sádrové odlitky pro účely vzdělávání budoucích sochařů, ale také utvářet kvalitní kolekci moderního českého sochařství.

Sochařské parky sv. Gotharda a sv. Josefa
Obdivovat výtvory z kamene můžete díky návštěvě dvou sochařských parků, které udržují důležitou regionální tradici a podněcují zájem o kamenosochařství. V Hořicích se tak pravidelně od roku 1966 konají sochařská sympozia, jejichž výsledky se mohou návštěvníci parků pokochat.

cl2.jpg
Foto: Muniga

Zámek – Muzeum Czech Road Racing
V několika výstavních místnostech je prezentována podrobná historie konání silničních motocyklových závodů. Kromě desítek dobových fotografií zhlédnou návštěvníci i množství trofejí, listinných materiálů i krátkých videí. Vše samozřejmě doplní i řada dobových závodních motocyklů, které mají vztah k těmto závodům. Další výstavní prostory muzea nabízejí k vidění desítky závodních motocyklů různých značek a různého stáří.

Masarykova věž samostatnosti
Myšlenka postavit na Chlumu nad Hořicemi rozhlednu vznikla už na počátku 20. století. V roce 1908 pro její stavbu zakoupila Galerie plastik pozemek – s první světovou válkou ale získala věž silnou ideovou náplň: Masarykova věž samostatnosti byla postavena jako památník a pietní místo obětem 1. světové války. Základy věže se začaly kopat v roce 1925, o rok později pak nabyla stavba ještě většího významu, když na její základní kámen poklepal prezident T. G. Masaryk.

Přírodní koupaliště Dachova
Příjemné osvěžení v letních dnech poskytuje přírodní koupaliště na Dachovech s unikátní dřevěnou architekturou z 20. let minulého století.

Zdroje: Tiskové materiály Muniga, Hořice, Petra Zachovalová, ředitelka Městského muzea a galerie Hořice

Reklama