Zamysleli jste se někdy nad tím, co je potřeba k výrobě léků pro lidi trpící např. hemofilií, těžkými poruchami imunity, či které pomáhají lidem při operacích? Je to právě krevní plazma, která je hlavní součástí těchto druhů léků pomáhajících mnoha pacientům zachránit zdraví či život. Takový dobrý skutek a několik desítek minut strávených v dárcovském centru za to přece stojí, ne?

plazma

Co a k čemu je krevní plazma?

Krevní plazma je tekutá složka krve, která má nažloutlou barvu. Člověk jí má v těle asi  3-3,5 litru, tj. tvoří přibližně 5% jeho tělesné hmotnosti. Z 90% je krevní plazma tvořena vodou, zbytek pak tvoří plazmatické bílkoviny (7%), hormony (2%), enzymy, vitamíny, minerální látky, glukóza a anorganické soli (0,9%). Způsob, kterým se plazma odebírá, nazýváme plazmaferéza.

Krevní plazma se využívá k léčbě vzácných vrozených onemocnění a také při spoustě dalších lékařských zákroků, jakými jsou např. kardiochirurgické, plastické či ortopedické operace (plazma zde slouží na doplnění a udržení krevního objemu). Je hojně využívána také při prevenci infekčních onemocnění (tetanus, vzteklina či hepatitis). Statistiky nám ukazují, že krevní plazmu potřebují během svého života dva ze tří lidí – je tedy velká pravděpodobnost, že ji jednou budete potřebovat sami, případně vaši příbuzní či blízcí.

Darování plazmy, na rozdíl od darování krve, není stále veřejnosti příliš známé. Dárců proto stále není dost – i když jim odběr nijak neublíží a dostanou za něj i finanční odměnu.  Krevní plazma se bohužel nedá vyrobit uměle, proto jsou dárci stále potřeba. Pacienti jsou na jejich rozhodnutí darovat plazmu odkázáni.

Kdo se může stát dárcem

Dárcem se může stát zdravý člověk ve věku 18-60 let, který váží od 50-150 kg, vlastní platný doklad totožnosti a kartu pojištěnce a který vyplní registrační dotazník v dárcovském centru a projde vstupní prohlídkou. Při té budou provedena nezbytná vyšetření, která rozhodnou o tom, zda je dárce vhodný či nikoliv.  Jsou-li všechny výsledky vyšetření kladné, dárce se může ihned objednat k odběru.

Doporučujeme, aby si dárce vyhradil pro odběr plazmy dostatek času a byl na něj řádně připravený – tj. před samotným odběrem by neměl pociťovat příznaky jakékoli, i banální choroby. Dostatečné množství tekutin, jídla a spánku je pro dobrou kondici dárce také velmi důležitý. 

Při odběru putuje krev dárce do plazmaferetického přístroje, ve kterém je plazma odfiltrována. Pevné části krve, tj. červené a bílé krvinky a  krevní destičky se pak vrací během odběru zpět dárci. Celý proces trvá cca 45-60 minut.

Výhody dárcovství

Asi největší výhodou pro dárce je neustálá kontrola jeho zdraví – nemocný člověk totiž darovat plazmu nemůže. Z toho důvodu se provádí velmi přísné laboratorní testy – krev dárců se testuje na přítomnost žloutenky typu A, B, C, viru HIV a syfilis.

Dárcovských center je nejen v hlavním městě mnoho – jedním z nich jsou i Dárcovské centrum Černý Most a Dárcovské centrum Chodov. Najdete jej ve stejnojmenných obchodních centrech. Dárcům, kteří do nich zavítají, nabízí finanční úhradu až 550 Kč při jednom odběru jako náhradu za jejich čas a náklady spojené s dopravou a další řadu benefitů.

Tato centra jsou držiteli certifikátu IQPP, tj. zavázaly se k plnění norem chránících zdraví dárců, jejich personál absolvuje pravidelná odborná školení a centra také řeší podněty a požadavky dárců.

Pro dárce, kteří se rozhodli darovat krevní plazmu opakovaně, je k dispozici bonusový systém a benefity navíc. Aktuální seznam najdou všichni zájemci na webu Dárcovského centra Černý Most a Dárcovského centra Chodov.

Ať už o darování plazmy pouze uvažujete nebo jste se už rozhodli – budeme rádi, když nás navštívíte!

Reklama