talking

Pro většinu studentů cizího jazyka je nejdůležitější konverzace a poslech. Je to z důvodu, že až 80 % z nich má psychickou bariéru konverzovat. Tuto bariéru dokáže odbourat „přímá metoda výuky“, při které se jazyk učí přímo jeho používáním – konverzováním, a tak studenti tuto bariéru automaticky ztrácí.

Na základě studie americké National Communication Association je nejdůležitějším parametrem při studiu cizího jazyka právě konverzace (51%). Následuje poslech (29 %), čtení (12 %) a psaní (8 %). Aktivní stránka, konverzace a poslech, je při studiu jazyků absolutně dominantní (80 %).

Až u 80 % lidí, kteří ovládají cizí jazyk, existuje psychická bariéra ho v praxi použít. Jde o syndrom „raději to nepovím, než bych to řekl špatně“. Přes snahy pedagogů je velmi těžké tento syndrom odbourat.

V současnosti je na trhu množství metod a přístupů, které se odvolávají na „komunikační aktivity“. Ty mají zaručit, že se student naučí konverzovat a ztratí zábrany. Avšak, existuje velký rozdíl mezi tzv. „volnou“ konverzací a „řízenou“ konverzací. Při volné konverzaci není student časově omezovaný, přemýšlí nad tím, co poví, a mnohokrát si to i překládá. Při řízené konverzaci jde o systém otázka – odpověď, při kterém je student „nucený“ odpovídat bez delšího rozmýšlení. Tím pádem nemá reálně čas se zamýšlet nad překladem a „musí“ odbourat strach z mluvení.                                                                                                                           

Na takovém principu funguje i metoda Direct Method for English ®. Jde o licencovaný systém výuky, který na český trh vstupuje od 1. září 2009. Tento systém je založený na přímé metodě výuky a je sestavený pro studium všeobecné angličtiny. Metodicky je postavený na řízené konverzaci.

talking

„Výuka probíhá v menších skupinách, studenti na hodinách mluví 5 až 6 krát častěji, než na „tradičních“ hodinách,“ říká Thomas Filipiuk, tvůrce metody. Je to způsobené tím, že lektor neustále klade otázky a studenti jsou náhodně vyvoláváni k odpovědím. Lektor studenta vždy „tlačí“ do odpovědi, jejímž výsledkem je, že studenti musí od první hodiny mluvit. „Studenti se tedy učí jazyk přirozenou cestou – jako malé děti – nejdříve pouze opakují slova a věty, později je začnou chápat a nakonec je začnou sami používat,“ dodává Thomas Filipiuk. Gramatika je součástí celého procesu výuky, ale je vysvětlována přímo v praxi a na reálních příkladech. Takže student pozná její použití rovněž v praktických situacích. Součástí výuky je psaní diktátů a čtení – jako doplňkové aktivity. Hodiny se tedy celkově skládají asi ze 70 % z komunikace, především mluvení a poslouchání.

„Takové hodiny dokážou vést pouze zkušení lektoři s dobrými pedagogickými vlastnostmi a praxí,“ říká Marta Šečíková, metodička první jazykové školy, která tuto metodu používá. „Důvodem je, že na hodinách se používá minimum češtiny a lektor vysvětluje téměř vše v angličtině. Kromě toho, musí zvládnout udržovat tempo hodiny, aby byli studenti neustále soustředění,“ doplňuje. Pouze tak se dá dosáhnout efektivity výuky a simulace anglicky hovořícího prostředí.           

talk

Pro ještě vyšší efektivitu má metoda i integrovaný systém online vzdělávání. Každý student má vlastní přístupový kód do rozhraní, v kterém si procvičuje přesně ty lekce, které probral. Cvičení obsahují všechny atributy – od slovní zásoby až po nahrávky diktátů, které student online překládá.

Výsledkem studia touto metodou je v první řadě odbourání strachu z mluvení. Studenti jsou nuceni od první hodiny jazyk používat a mluvit. To způsobuje, že bariéra se po několika hodinách překoná a student získává potřebné sebevědomí. Dalším podstatným znakem je lepší porozumění mluvené angličtině. Důvodem je to, že na hodinách musí být student 100% soustředěný na jazyk a jeho porozumění.           

V menší míře je kladen důraz na gramatiku, paradoxně ji však studenti ovládají a úspěšně se zúčastňují Cambridgeských testů (FCE a PET). Důvod je velmi jednoduchý – gramatika se učí přirozenou cestou. Student nezná teoretická pravidla, ale ví, kdy a jak gramatiku správně použít.

Přesně tak jako ve svém rodném jazyce. V Čechách bude výuka touto metodou dostupná v Praze, a to v licencovaných partnerských jazykových školách.