Proč pacienti nedodržují léčbu?
5d5fb139d264fobrazek.png

Vysoký krevní tlak a cholesterol nebolí, proto na dodržování doporučených léčebných postupů pacienti často zapomínají, nebo je neberou v potaz vůbec. Když se tyto „tiché“ nemoci projeví, bývá už většinou bohužel pozdě. Léky ale mohou fungovat jen tehdy, pokud jsou užívány pravidelně a správně dle doporučení. Pokud tomu tak není, riskují pacienti své zdraví. Lidé, kteří trpí více rizikovými faktory, musí užívat více léků současně, což pro řadu z nich může být komplikované. Důvody proč spolupráce s  lékařem nefunguje mohou být různé. Někteří pacienti léky neužívají, protože lékaři nedůvěřují, jiní se bojí nežádoucích účinků, nebo nevěří, že jim léky dokáží pomoci.

Jak ale přimět pacienty k užívání předepsaných léků?
Obecně  platí, že pacient má mít na prvním místě smysluplnou léčbu, která funguje a snadno se mu užívá – tedy najít co nejjednodušší léčebné schéma. Základem by vždy mělo být s pacientem hovořit o jeho preferencích, například kdy chce léky užívat atd. Na základě toho pak zvážit možnost fixních kombinací, léků obsahujících více účinných látek najednou. Jedna tableta tak nahradí 2 nebo 3 léky, které užívali doposud. Riziko, že některý z léků zapomenou, se tímto podstatně sníží. Fixní kombinace léčbu zjednodušují a nabízejí větší komfort při užívání léčiv.

Poté, co lékař pacientovi nasadí léčbu, je zdaleka nejdůležitějším krokem v celém postupu ověření spolupráce pacienta. „Pokud pacientovi nasadíme nebo přidáme dva různě působící léky a nedojde k žádnému poklesu tlaku, můžeme téměř s jistotou říci, že pacient léky neužívá,“ říká profesor MUDr. Richard Češka, předseda České internistické společnosti. Účinný je ale jenom takový lék, který je správně užíván. Je důležité, aby se lékař pacienta ptal na dodržování léčby při každé kontrole. Každý pacient by měl znát hodnoty svých rizikových faktorů, léčit se dle doporučení lékaře, užívat předepsané léky, prostě myslet na své srdce.

To je i cílem projektu pod záštitou České internistické společnosti Srdce ve hlavě. Cílem projektu je informovat o rizicích kardiovaskulárních onemocnění a jejich léčbě, která je pilířem ochrany proti kardiovaskulárním příhodám, i nutnosti jejího dodržování (tzv. adherenci). Projekt se snaží pacienty upozornit na to, aby na své srdce mysleli, pamatovali na rizika, která jim při nedodržování léčby hrozí. Součástí projektu je webová stránka www.srdcevhlave.cz, která je zdrojem informací. Pacienti zde najdou i režimová opatření, tipy na správnou komunikaci s lékařem nebo příběhy těch, kteří se potýkají se stejným onemocněním.

Reklama