spermPárů, které mají problémy s početím, stále přibývá. Východiskem může být intrauterinní inseminace tzv. IUI – neinvazivní relativně levná a účinná metoda, při které se partnerovy spermie zkoncentrují, pročistí a poté se zavádějí speciálním katetrem do dutiny děložní v období ovulace.

Když se partnerům nedaří otěhotnění, začnou zjišťovat možné příčiny u odborníků. V případě, že není nalezena žádná příčina, která jde odstranit například medikací, jsou doporučovány metody asistované reprodukce.  Program IVF (mimotělní oplodnění) je však velice nákladný, a proto některá centra asistované reprodukce pro méně komplikované případy užívají metodu IUI. Metoda je hrazena ze zdravotního pojištění 6x za 12 měsíců a cena jednoho cyklu se pohybuje od 3000 do 7000 Kč, což je přibližně desetkrát méně, než u zmiňované IVF. Pro úhradu pojišťovnou zde neplatí věkové omezení 39 let, jako tomu je u IVF. 

Jak vše probíhá?

Výkon je relativně jednoduchý, bezbolestný a provádí se ambulantně bez anestezie. Partnerovy spermie se metodou SWIM UP (vycestování) zkoncentrují a pročistí. Poté se zavádějí speciálním katetrem do dutiny děložní v období ovulace (ta je stanovena lékařem na základě ultrazvukových vyšetření). Tento typ léčby je vhodný pro páry s nejasnou příčinou neplodnosti. Pro partnery, kde muž má horší, nikoli těžce patologický spermiogram nebo kde žena trpí poruchou hormonální regulace, neovuluje a je u ní nutná stimulace gonadotropními hormony. „Je-li přítomna ovulace, doporučujeme nejprve zkusit IUI v cyklech bez hormonální léčby. Při neúspěchu nebo není-li ovulace prokázána, užíváme hormonální léky k jejímu vyvolání. V obou případech časujeme uvolnění vajíčka jednorázovým podáním HCG (Humánní choriový gonadotropin). Inseminace následuje obvykle za 12-48 hodin,“ uvádí MUDr. Jan Šulc, vedoucí lékař Centra asistované reprodukce GEST.

Metoda se může provádět také v případě inseminace s užitím spermií anonymního dárce (AID), u párů, kde nejsou k dispozici žádné partnerovi spermie.

Rizika IUI nejsou prakticky žádná. „Pouze tam, kde stimulujeme ovulaci, je třeba zvažovat riziko vícečetného těhotenství,“ říká k této šetrné metodě MUDr. Jan Šulc.

Úspěšnost metody

Metoda IUI se může provádět u žen, které mají alespoň jeden z vejcovodů průchodný a u mužů, jejichž spermiogram je bez závažné patologie. „V průběhu roku a půl jsme v našem centru tuto metodu užili u 483 párů a provedli jsme 740 inseminací. Z toho partnerovy spermie byly užity u 436 párů (635 inseminací) a spermie anonymního dárce byly užity u 47 párů (105 inseminací),“ dodává MUDr. Jan Šulc s tím, že díky této metodě otěhotnělo celkem 84 žen. „70 z nich jich otěhotnělo při užití spermií partnera, což značí úspěšnost 11% na inseminaci a 14 žen při užití spermií dárce (úspěšnost 13,3% na inseminaci).“

„Často se setkáváme s dotazem, zda má smysl IUI opakovat. Nejčastěji otěhotní ženy hned po první inseminaci, ale i opakování má smysl, o čemž nás přesvědčila analýza těhotenství dosažených po IUI.  K otěhotnění došlo po první, po třetí ale i po šesté IUI“ uzavírá doktor Šulc.

Více informací o IUI naleznete na: www.gest.cz

Reklama