Poruchy příjmu potravy patří k závažným psychiatrickým onemocněním. Trpí jimi dospělí, ale i děti. Ty si špatné stravovací návyky často přináší z domova. Jsou zvyklé jen na omezený výběr jídel a některé ani neumějí používat vidličku a nůž.

rf

„Stále častěji se setkáváme s dospívajícími dětmi, které neumějí jíst příborem. Jsou zvyklé na fast food, kde se jí rukama. Takže když nám přivezou obědu omáčku s knedlíkem, máme někdy problém vysvětlit jim, že se to jí příborem,“ říká Petra Uhlíková, vedoucí lékařka Denního stacionáře pro adolescenty Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). Rozhovor s ní pro vás připravujeme.

Právě v pražské VFN dnes začíná 10. ročník odborné konference o poruchách příjmu potravy a obezitě, na kterou pravidelně přijíždějí přednášet i zahraniční odborníci. Její součástí bude setkání s odborníky a vyléčenými pacienty pro veřejnost. Setkání se koná v sobotu 28. 3. od 12.00 do 14.00 hodin ve velké posluchárně Psychiatrické kliniky VFN v Praze a 1. LF UK. Součástí setkání bude také představení projektu Na druhý pohled a výstava fotografií.

Reklama