Poruchy příjmu potravy se vyskytují od útlého dětství. Pěti procentům pacientů není ani 12 let. Děti vědí lépe, co je dieta, než jak normálně jíst. O tom, v čem rodiče chybují a jaké následky může nesprávné stravování mít, jsme hovořili s Petrou Uhlíkovou, vedoucí lékařkou Denního stacionáře pro adolescenty Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Jak se k vám děti s poruchou příjmu potravy dostanou?
Hodně dětí k nám přichází na doporučení pediatrů, většinou s žádankou hubnutí nejasného původu. A to bývá téměř jistě porucha příjmu potravy, protože dítě prošlo vyšetřeními a na nic se nepřišlo. Stále častěji se na nás ale obracejí také sami rodiče. Řekla bych, že klesá strach z psychiatrizace.

kid

Ne vždy je ale jednoduché přesvědčit dítě v pubertě, aby se šlo léčit. Jak by měli rodiče postupovat?
To je komplikované. Rodič by měl znát své dítě nejlépe a vědět, co na něj platí. Často jim radím takový fígl, ať dítě požádají, aby se šlo léčit alespoň kvůli nim. Samozřejmě ale záleží na tom, jak je adolescent vyspělý. Je však pravdou, že v té nemoci na něj někdy neplatí vůbec nic. Pak jen nutné dítě direktivně naložit a odvézt. Existuje i krajní cesta - přivézt ho sanitkou za asistence policie, pokud je už ohrožené na životě. Ale někdy je komplikované už jen přesvědčit rodiče, aby se jejich dítě šlo léčit. Často chtějí jen univerzální radu, kterou by problém vyřešili doma.

Je složité diagnostikovat poruchu příjmu potravy u dětí?
Ano. Pro diagnózu poruchu příjmu potravin nemusí dojít k poklesu váhy. Jako diagnostický znak stačí zpomalení nebo zástava tělesného vývoje. Stagnace váhy v poměru k výšce se obtížně poznává v prepubertálním období, kdy děti nerostou a nemění se několik let, ale k určitému vývoji přece jen dochází. Rok si tak nikdo nemusí všimnout, že dítě nejí, jak by mělo. A teprve s nástupem puberty začne dítě výrazně zaostávat za vrstevníky a zjistíme, že je u něj dlouhodobá problematika v příjmu potravy.  Může dojít k poruchám, které v době vývoje zasahují do organizmu a mohou mít celoživotní následky v podobě zástavy nebo zpomalení růstu, častou komplikací je také neplodnost.

Jsou děti dobrými pacienty?
U dětí je při léčbě nutná podstatně větší důslednost. Mají větší odpor než dospělí, regredují k vývojově mladšímu chování a často nespolupracují. Jejich chování pak nezřídka vede k rozvratům v rodině. Někdy až tak, že rodiče uvažují o rozvodu, protože se nedokážou shodnout.

Pro léčbu je přitom asi důležité, aby rodiče spolupracovali, že?
Základem je, aby docházeli na společné terapie. Při léčbě všechno sdělujeme dítěti a současně i rodičům. Není možné domlouvat se s rodiči za zády dítěte. Pro mě osobně je vždy klientem dítě a rodiče jsou tam pro to, aby mu pomohli. Dítě by se mělo cítit maximálně bezpečně, aby spolupracovalo.

Všechny děti s poruchami příjmu potravy asi nemusí mít problém s hubnutím.
Poruchy příjmu potravy tvoří celé spektrum. Poměrně častým syndromem je také vybíravost v jídle. Děti nezaostávají ve vývoji, jedí dostatečné množství potravin, ale jen velmi omezené množství typů jídel. Stále častěji se setkáváme s dětmi, které neumí jíst příborem. Jsou zvyklé na fast food, kde jedí rukama. Když je k obědu omáčka, máme někdy problém vysvětlit jim, že se to jí vidličkou a nožem. Zkrátka je učíme jíst příborem.

Takže je to o tom, že děti chodí za zády rodičů do fast foodů?
Problém není jen v dětech. Ve fast foodech se stravují i jejich rodiče. Máme často rodiny, kde děti řeknou, že maminka v životě nevařila. Jídlo si objednávají, nebo jedí namazané pečivo. A rozhodně to není výjimka. Měli jsme tu i chlapce z dobře situované rodiny, který říkal, že chodí na jídlo do restaurace, většinou ale pizzerie. Prý jediné, co doma vaří, jsou palačinky. Ovšem z již hotového těsta. Ta úroveň je opravdu hrozná. Lidé kupují hotové potraviny, a o to konzumují víc nezdravých barviv a podobně.

Čtěte také:

Reklama