Aby chladnička fungovala tak, jak má, je třeba v ní udržovat čistotu a pořádek.
Vhodným uspořádáním potravin v chladničce získáte přehled a také prostor.
Pro rovnoměrné chlazení je nutné proudění vzduchu. Proto je třeba, abyste povrch drátěných polic nezakrývali papírem, podnosy, aj.
Do chladničky se nikdy nevkládají horké pokrmy, jelikož by mohla vzniknout zbytečná námraza. Pokrmy by se měly nechat zchladit na pokojovou teplotu a poté do chladničky vložit.
Je známo, že potraviny vzájemně nasávají své pachy. Proto je nutné vkládat potraviny do chladničky dobře zakryté, v nádobách, zabalené ve fólii, celofánu, voskovaném papíře, mikrotenu, aj. Potraviny si tak uchovají svou vlhkost a chuť.

Uspořádání potravin v jednotlivých částech chladničky

V tomto případě záleží na druhu chladničky. Většinou jsou však chladničky obsahově stejné.
Ať už malá či velká chladnička, všechny obsahují drátěné nebo skleněné police, ve spodní části chladničky šuplíky a v dveřní části potom různé poličky a držáky.

Rozdělení:

1.
Cukrářské výrobky, hotové pokrmy, pokrmy v nádobách, čerstvé maso, nápoje,
    uzeniny - uchovávají se v poličkách ve všech patrech, kromě poličky, která je pod nebo nad 
    mrazničkou. V této polici se uchovávají jiné pokrmy.
2. Mléko, mléčné výrobky, pokrmy v nádobách – uchovávají se v již zmíněné polici těsně nad
    nebo pod mrazničkou. V této polici se udržuje více chladu, který z mrazničky vychází.
3. Ovoce, zelenina – uchovává se v nejspodnější části – v šuplíčkách.
4. Sýry, máslo – uchovávají se v dveřní části chladničky v poličkách a držácích. Mohou se zde uchovávat i jogurty.
5. Vejce – uchovávají se v dveřní části v držácích, které jsou pro tento druh potravin určené.

Doba uchovávání potravin
Dobu uchování nelze dopředu přesně určit, jelikož závisí na tom, jak jsou potraviny čerstvé a jakou mají trvanlivost.
Proto je uváděná doba pouze orientační.

Potravina                            Doba uchování ve dnech                Způsob zabalení

Drůbež čerstvá (smažená)           6 dnů                                  Mikrotén (zakrytý pokrm)
Drůbež pečená                          7 dnů                                   Zakrytý pokrm
Maso (vařené, pečené)               5 dnů                                   Mikrotén (zakrytý pokrm)Uzeniny                                    4 dny                                   Mikrotén, celofán, vosk. papír
Ryby (smažené)                        3 dny                                   Zakrytý pokrm
Máslo otevřené                          7 dnů                                   Původní obal
Mléko v sáčku, v plastu,
smetana                                    5 dnů                                  Původní obal
Sýr tvrdý                                    7 dnů                                  Mikrotén, celofán, vosk. papír
Tvaroh                                        7 dnů                                 Mikrotén, celofán
Vejce                                         7 dnů                                 Papírový a plast. obal, volně
Houby                                        5 dnů                                 Papírový sáček, volně
Zelenina                                     7 dnů                                 Mikrotén, volně
Otevřené zeleninové konzervy      5 dnů                                  Původní obal
Rychle se kazící ovoce
(maliny, jahody, atd.)                   5 dnů                                 Volně
Ostatní ovoce                              7 dnů                                 Volně
Otevřené ovocné konzervy            5 dnů                                 Původní obal
Pečivo plněné krémem                 4 dny                                 Papírový obal, zakrytý pokrm

Ostatní potraviny se uchovávají dle trvanlivosti uvedené na obale.

 
Reklama