Kids Us

Metodika Kids&Us je pevně zakotvena v přirozeném procesu, jakým se dítě učí mateřský jazyk. Jedná se o bezpečnou metodu, která postupuje v konkrétním sledu a vychází z přirozeného a spontánního procesu vývoje. Když se dítě učí mateřský jazyk, začíná jej nejprve poslouchat. Až rozumí tomu, co slyší, začíná mluvit. Nakonec se po určité době naučí číst a psát. Zakladatelka úspěšné, celosvětově používané metodiky výuky cizího jazyka od jednoho roku věku dítěte Kids&Us paní Natàlia Pararnau přijela do Prahy podpořit nově otevřené školy. Její vystoupení podpoří i rodiče zvažující jakým směrem se v oblasti vzdělávání svých dětí v oblasti cizích jazyků ubírat. V rámci Grand Opening na pražských školách se spojila paní Natàlia Pararnau i s českými odborníky, z různých oblastí zabývajícími se problematikou uplatnění a znalosti cizích jazyků Čechů v globálním světě, včetně vrcholových manažerských pozic a politiky. Majitel master franšízy pro Českou republiku pan Miroslav Pešta plánuje do pěti let otevřít třicet škol po celém území České republiky, s ohledem na úspěšnost a funkčnost metodiky Kids&Us i jeho úspěchy z dalších projektů, zabývajících se oblastí vzdělávání.

Kids Us„Začíná-li proces, kterým se dítě učí mateřský jazyk, okamžikem, kdy začne jazyk slyšet, proč bychom pak měli čekat, než mu představíme druhý nebo třetí jazyk, je-li naším cílem, aby nabylo vynikající znalosti nového jazyka? Právě toto je naše filozofie, o kterou se opírá metoda Kids&Us,“ uvádí Natàlia Perarnau, zakladatelka a autorka metody Kids&Us. „Sama mám jazykové vzdělání, a když se mi narodilo první dítě, chtěla jsem ho učit anglicky. Byla jsem majitelkou vlastní anglické školy pro děti a teenagery a všimla jsem si, jak žáci, kteří se učili anglicky tradiční metodou výuky, nebyli schopni začít hovořit plynule anglicky i přesto, že se jazyk učili mnoho let. Proto jsem se rozhodla, že převrátím tradiční metodu vzhůru nohama, a začala jsem každý den chvíli hovořit na svou dceru anglicky. Za krátkou dobu jsem si všimla, že rozumí tomu, co říkám, a dokonce se snaží odpovídat jí anglicky. Na základě této zkušenosti a vlastního výzkumu jazykové výuky v raném věku jsem si vytvořila vlastní metodiku a znovu začala provozovat jazykovou školu pro mnohem mladší děti. Tímto způsobem jsem začala prakticky používat svoji metodu u studentů a hodnotit výsledky,“ dodává Natàlia Perarnau.

Kids Us„Jazyk je mnohem víc než si myslíme. Každý nový jazyk posouvá hranici našeho poznání. S naučením dalšího jazyka pomyslně bouráme i své hranice v našem nitru,“ uvádí ing. Miroslav Pešta majitel master franšízy Kids&Us pro Českou republiku. „Svět je takový, jaký je, také proto, že mnoho lidí na světě je zamčeno ve své kultuře a svém jazyce a díky neznalosti jiných jazyků nejsou pak schopni přijít do kontaktu s něčím jiným, třeba pokrokovějším a jsou odkázání na své mluvčí či média, které jim jejich vlastní svět zkreslí. Dokonce existuje studie, že lidé, kteří znají více jazyků, jsou šťastnější. Více cestují. Mají pocit větší svobody a nezávislosti. Jsou dobrými leadery, protože mají rozhled,“ dodává Miroslav Pešta.

Každá výuková metoda, která učí děti přirozeným způsobem a sází na jejich kreativitu má u mě podporu,“ uvádí ing. Markéta Pekarová Adamová, poslankyně Parlamentu České republiky. „Ještě větší důležitost přikládám této formě výuky v případě cizích jazyků. Pouhé memorování slovíček ve spojení se zastaralým způsobem výuky vede pouze k tomu, že jsou studenti v cizích jazycích nejistí, bojí se je používat a vytvářejí si budoucí bariéru nejen na pracovním trhu, ale především v rozvoji vlastní osobnosti. Průzkum Eurobarometru ukazuje, že například se znalostí angličtiny jsou na tom Češi nejhůře ze všech zemí EU. Pouze 11 %Kids Us Čechů samo o sobě tvrdí, že se domluví anglicky. To je alarmující výsledek, s kterým je nutné začít urychleně něco dělat. Musí se jednat o soubor změn, proto se musíme soustředit na kvalitu výuky, umožnit co největšímu počtu středoškolských a vysokoškolských studentů vycestovat za studiem do zahraničí, ale i umožnit se s cizím jazykem více setkávat, třeba díky duálnímu vysílání veřejnoprávní televize,“ dodává Markéta Pekarová Adamová.

„Učení se cizím jazykům je větší téma, než si myslíme. Ačkoliv se může zdát, že generace našich čtyřicátníků už mnohé dohonila, pořád zůstáváme Husákovými dětmi. Jako potomci socialistického školství jsme se nechodili do školy vzdělávat, to znamená studovat, osvojit si nové informace, zkoušet je prakticky použít a nakonec zjistit, zda je opravdu využít umíme,“ uvádí MgA. Magdalena Vokáčová, psychologický kouč a arteterapeut. „Chodili jsme dokazovat výsledky úspěšného socialistického školství, prokázat efektivitu východního bloku. Sami jsme si tak vypěstovali bloky osobnostní. Po tři generace jsme neměli prostor chybovat a experimentovat, ale byli jsme vedeni k předstírání dokonalosti. Jak moc nás tato situace deformuje, a jak přímo ovlivňuje naši schopnost pojmout cizí jazyk, je nasnadě. Horší je, že stejný problém předáváme našim dětem. Oproti obecné představě, není učení se dalšímu jazyku především otázkou peněz. Daleko víc dovednost domluvit se cizím jazykem souvisí s naší odvahou a ochotou udělat chybu, a také s vůlí procházet situacemi, které jsou nepohodlné. Znamená to, že každé rozhodnutí naučit se cizímu jazyku je zároveň rozhodnutím tvrdě pracovat sám na sobě. K tomu potřebujeme opustit přístup, že nejprve chceme mluvit správně a teprve potom začneme jazyk používat. Odporuje to přírodě. Dítě také nejdřív křičí: „máma“, pak: „chci Kids Usmámu“ a teprve potom: „já nechci, aby máma odjela“. V cizím jazyce máme možnost stát se na chvíli opět dítětem, které objevuje, namísto toho, abychom předstírali, že umíme víc, než umíme. Můžeme být opět neumětelem, máme na to právo. Řeči nám skýtají příležitost odložit na chvíli vlastní identitu a osvobozují nás od stereotypů myšlení v našem vlastním jazyce. Znamená to, že skrze energii a melodii jiného jazyka rozšiřujeme své vědomí. Jak řekl v jedné diskusi pan Ing. Miroslav Pešta, který se inovativními metodami výuky jazyků zabývá víc než patnáct let: „porozumění jinému jazyku posouvá hranice nás v nás,“ dodává Magdalena Vokáčová.

Kids Us

Ve škole Kids&Us, anglické škole pro děti od 1 roku, je kladen důraz na to, aby byla angličtina pro děti základním stimulem při jejich důležitých prvních, formujících letech života. Cílem Kids&Us je, aby se děti učením bavily a byla v nich podporována touha po tom, aby se chtěly naučit víc. Jazykové kurzy v Kids&Us po škole či školce, jednou v týdnu, zahájily nábor nových žáků pro školní rok 2017/2018.

 

Ukázkové lekce zdarma

Pro rodiče s dětmi jsou připraveny ukázkové lekce, aby si děti vyzkoušely, zda jim právě tato forma výuky cizího jazyka bude vyhovovat.

Více informací se dozvíte ZDE.

Zdroj: http://ec.europa.eu

www.kidsandus.cz/cs/

Reklama