První měsíc školy, a v některých případech i mnohem déle, jsou děti myšlenkami stále ještě někde na prázdninových dobrodružstvích. Učebnice a sešity jsou to poslední, co je zajímá. Na opravení pětek nachytaných na začátku školy je přece ještě spousta času, slýcháte často. Sami ale z vlastní zkušenosti víte, že několik pětek v žákovské už chce pořádně zapojit mozkové buňky, aby člověk neskončil se zkaženým vysvědčením, ne-li srpnovým reparátem. Úspěšně zasednout do lavic a proplout školním rokem bez úhony vyžaduje od dětí velkou snahu a zapálení. Je však důležité je správně nabudit k dobrým výkonům a k větší zodpovědnosti ve studiu.

 

Asi každý rodič si přeje, aby jeho potomek přinesl ze školy co nejlepší vysvědčení. Kdy jindy než na začátku školního roku je vhodná chvíle zamyslet se nad tím, co od svého Jiříka nebo Aničky očekáváte, jaké výsledky budou pro vás přijatelné, jak jim pomůžete, aby vše zvládli. Život se skládá z maličkostí, které dokážou usnadnit a zpříjemnit i velmi náročné chvilky. Určitě si ještě sami vzpomenete na pochvalu za dobré známky. Nebo si dokonce vybavíte prasátko plné pětikorun nasbíraných za každou přinesenou jedničku nebo pravidelnou pomoc s mytím nádobí. Každý rodič pro své děti volí jinou metodu, jak je motivovat k dobrému vysvědčení a chování vůbec.

 

Ne každé dítě má však to štěstí, aby dostalo na konci června od mámy a táty nějakou tu odměnu a penízky do kasičky za to, že se snažilo. Děti z dětských domovů bohužel nemají milující rodiče, kteří by jim pomohli s úkoly a dalšími školními i životními starostmi. Chybí jim tak potřebná motivace pro dosažení dobrých výsledků, ať už ve škole nebo v zájmových kroužcích. Nemá je kdo odměňovat za vykonané domácí práce a vysvětlovat jim, co přesně znamená tolerance a slušnost. Rodinu jim v domovech nahrazují někdy starší kamarádi, ale především tety vychovatelky a strejdové vychovatelé. Ti však v žádném případě nemohou, i přes veškerou jejich snahu a lásku, kterou se snaží dětem dát, rodinu plnohodnotně zastoupit. V rodině se člověk učí základním dovednostem, sociálním rolím, učí se přijímat zodpovědnost za své činy. Rodina je základem lidského bytí.

 

Děti, které po dosažení plnoletosti opouštějí dětské domovy, se o sebe leckdy neumějí postarat. V domovech je o ně pečováno – mají navařeno, vypráno, nemusejí se o nic starat. Téměř vše za ně udělá někdo jiný. Ocitnout se pak ze dne na den v tvrdém světě dospělých je pro ně šok. Ale nemuselo by to tak být. Dobrým příkladem a možnou inspirací je Dětský domov v Tisé na Ústecku, kde již dva roky funguje za podpory Nadačního projektu společnosti Dell Srdce na dlani velmi zajímavý motivační program. Jeho prostřednictvím se tamní děti učí zodpovědnosti a brzy zjišťují, že „bez práce nejsou koláče“.

 

Cílem programu je vést děti k větší zodpovědnosti ve studiu, v přístupu ke svým spolužákům, kamarádům a ke svému okolí. Děti jsou hodnoceny systémem bodování celkem ve třech kategoriích. Jde o školní výsledky, kde se hodnotí zlepšení průměru na vysvědčení, aktivita při vyučování a celkové chování ve třídě a škole. Dále jsou to veškeré aktivity mimo školu (zájmové kroužky) a v neposlední řadě chování. Do této kategorie patří zájem o pomoc při jakékoliv práci, pomoc při péči o ostatní děti, vzájemná slušnost, tolerance, vztah k lidem a osobním věcem. Každý malý obyvatel domova v Tisé si může průběžně své výsledky i výsledky svých kamarádů kontrolovat na společné nástěnce. Nasbírané bodíky se vždy v pololetí a na konci školního roku sečtou a děti mohou získat extra kapesné, jehož část je ve formě poukázky, za kterou si mohou plnit své sny a pořídit například nového Harryho Pottera, CD hitů od Britney Spears, nový módní kousek, mobilní telefon nebo třeba jako malý Patrik cyklistický dres. Pozor, odměnu nezíská každý, ale jen ten, kdo nasbírá minimální daný počet bodů.

 

O tom, jak je program úspěšný, nejvíce vypovídají konkrétní příklady malých obyvatel z Tisé. Jedním z letošních třinácti oceněných dětí byl i desetiletý Patrik. Ten se zapojil do programu se vší vervou. Každé pololetí tvrdě pracuje ve škole i v domově a pečlivě sbírá bodíky, aby dosáhl na nejvyšší ceny. Zatím se mu to daří. Navíc, je šetrný a neutrácí za hlouposti. Dlouho snil o cyklistickém dresu a s jeho urputným snažením a pílí se mu jej nakonec podařilo „vybojovat“. Díky tomu, jak jsou zde děti motivovány k větší snaze ve studiu i zodpovědnému chování, budou mít v budoucnu jistě větší šanci získat lepší zaměstnání.

Začátek školního roku je podobně jako jeho konec důležitým mezníkem. A nejen pro děti v Tisé, ale i pro vaše ratolesti. Nestrašte je školou a učením. Raději je dobře motivujte. Když má dítě radost a má se na co těšit, nebude mít problémy se vstáváním do školy nebo s psaním domácích úkolů a určitě nebude nosit domů v žákovské samé pětky. 

 

 

Vyrovnat životní handicap a dát šanci dětem, aby obstály v každodenním životě a ve své profesi.

Více o Nadačním projektu najdete na www.srdcenadlani.com.