První údaj, který potřebujete vědět je, zda má váš zubní lékař smlouvu s pojišťovnou, u které jste pojištěni. V případě že nemá, počítejte s tím, že si zaplatíte veškerý poskytnutý servis, včetně například kelímku na vyplachování. V případě že je smluvním partnerem vaší pojišťovny, bude ošetření výrazně levnější.

zuby

Seznamte se s ceníkem

Podle průzkumu, který provedlo pacientské sdružení NáhradníJakoPravé, řada lidí vůbec netuší, co je u zubaře hrazeno ze zdravotního pojištění, a které výkony jdou z kapsy pacienta. I když mají zubní ordinace povinnost mít zveřejněný platný ceník (v ordinaci a na webových stránkách), neděje se tak. Jak zjistilo pacientské sdružení, v 70 procentech případů se v ordinaci či v čekárně u zubaře nedá ceník služeb dohledat. Stejně tak často pokulhává postup ošetřujícího lékaře: jeho povinností je nabídnout pacientovi ošetření, které je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Lékař může pacientovi – poté, co ho seznámí se standardním ošetřením – také nabídnout ošetření s použitím nadstandardních materiálů. Ceny těchto výkonů jsou kalkulovány na základě individuální kalkulace ordinace; pacient má právo být seznámen před ošetřením s cenou výkonu a mít možnost nahlédnout do ceníku dané ordinace, což se podle pacientského sdružení příliš často neděje.

Zkontrolujte účet

Podle vyhlášky, která platí od 1. 4. 2012, je zubní lékař povinen vždy vystavit účet za provedený výkon nebo výrobek, a to i v případě, že si o něj pacient neřekne. Pacientské sdružení NáhradníJakoPravé upozorňuje na možnost rozepsání tohoto účtu. Účtenka od zubaře by v ideálním případě měla obsahovat i údaje o tom, který výkon nebo výrobek byl hrazen pojišťovnou a v jaké výši, jaká částka reprezentuje práci lékaře a v případě výrobků jaká částka zubního technika. Pacient by takto získal přehled, za co vlastně platí a vše by bylo transparentní.

Pozor na alergie a opravy

Lidem, kteří potřebují zubní náhradu, pacientské sdružení NáhradníJakoPravé také radí, aby si vyžádali prohlášení o výrobku – to je důležité jak kvůli možným alergickým reakcím na nějaký z použitých materiálů, tak i z důvodu následné opravy jiným zubním technikem, pro kterého může být údaj, jaké materiály byly při výrobě použity, klíčový.

Pacientské sdružení NáhradníJakoPravé

Sdružení pacientů se chce zasadit o větší osvětu a transparentnost směrem k lidem, kteří mají problémy se zubními náhradami. Pokud máte nějakou svoji zkušenost či potřebujete v tomto směru poradit či pomoci nebo se chcete do sdružení přidat, neváhejte se obrátit na e-mail: nahradnijakoprave@gmail.com.

Za pacientské sdružení NáhradníJakoPravé
Anna Regnerová

Reklama