Říká se, že jsou vady řeči u dětí stále častější. Pozoruje tento trend také?
Ano, více vad řeči pozorujeme u předškolních dětí. U dětí školního věku se stav řeči spíše lepší, ale záleží na jednotlivých situacích a dětech.

Proč tomu podle vás tak je? 
Pokud se zaměřím tedy spíše na předškolní děti, tak se domnívám, že dnešní náročná, uspěchaná doba se na nás i na našich dětech nepříznivě podepisuje. Jistě si mnozí z nás vzpomínají, že za časů našeho dětství jsme měli čas si o různých denních situacích s rodiči popovídat. Byl čas i na pohádky a vyprávění různých rodinných příhod a tradic z minulosti.

6502cd3a34ad4obrazek.png
Foto: Shutterstock

Zmínila jste pohádky, i ty asi správnému rozvoji řeči napomáhají. Od kdy bychom je měli dětem číst? 
Čtení je pro rozvoj řeči velice důležité. Doporučuje se čtení krátkých pohádek nebo i bajek, které mají jasný cíl a smysl. Dítěti se bude líbit čtení po dobu dvaceti minut, aby správně vnímalo. Vše ale záleží na samotném dítěti a jeho věku. Jiná pozornost je u dvouletých dětí, jiná u pětiletých.

Mohou čtení rodičů nahradit pohádky v televizi?
Pohádky z televize mají děti rády, jelikož jsou spojeny i s obrazem, dynamikou a hudbou. Mluvené slovo od maminky nebo od tatínka ovšem nikdo nenahradí. Jsou zde vnímány i modulační faktory řeči rodičů, jejich tempo, blízkost i empatie. A pokud navíc držíme své milované dítě za ručičku, bude si na vzájemnou vazbu vzpomínat po celý svůj život. Dá mu to tolik potřebné zázemí pro rozvoj osobnosti.

Jak děti, co se správného vývoje řeči týče, co nejlépe rozvíjet a motivovat už od nejútlejšího věku?  
Již od narození je důležité s dítětem komunikovat, samozřejmě přiměřeně jeho vývoji. I na malinké miminko je velice nutné mluvit, zpívat ukolébavky, písničky. U větších dětí, dvouletých, pak rytmizovat básničky.

Kdy je pak vhodné navštívit logopeda? 
Těch případů je mnoho. Například pokud dítě nemluví ještě kolem třetího roku života, v případě opoždění vývoje řeči. Také pokud se projevují poruchy plynulosti řeči, když dítě zaostává v řečovém i gramatickém rozvoji, jestliže dle věkové normy nevyslovuje správně dané hlásky, v případě, že nemluví ve větách gramaticky správných, a jedná se například o dítě pětileté, pokud nemá přiměřenou slovní zásobu, případně tehdy, kdy nerozumí našich pokynům.

kejklickova.jpg
Zdroj foto: archiv PaedDr. Ilony Kejklíčkové, Ph.D., MBA,

Přicházejí rodiče do poradny z vlastní iniciativy, nebo jim logopedii častěji doporučí ve škole, školce? 
Klinická logopedie se řadí mezi odbornosti s vyžádanou zdravotní péčí. Tedy rodiče přicházejí na doporučení jejich dětských lékařů. Ale doporučení mohou rodiče dostat i v mateřské škole, kdy žádanku k vyšetření klinického logopeda vždy vystavuje jeho dětský nebo odborný lékař.

Někteří rodiče mají možná pocit, že některé vady řeči jsou jen kosmetický problém. Proč by děti měly vyslovovat správně? 
Tak jako u všechno se průměrnost nevyplácí. Pokud by dítě mělo být v dospělosti úspěšné, musí správně mluvit – artikulovat, sestavovat větný projev. Zatím nevíme, čím se naše dítě bude živit, zda bude správnou řeč potřebovat např. pro svoji úspěšnou praxi moderátora, učitele nebo právníka.

Do kdy je nejlépe vadu řeči podchytit?
Snažíme se vadu řeči podchytit již v předškolním věku, kdy je dostatek prostoru pro nápravu. Ale, jak se říká – nikdy není pozdě, tak i u dospělých je možné řešit logopedické problémy. A poměrně úspěšně. Dospělí, pokud se rozhodnou, tak jsou více cílevědomí a úspěch se dostavuje brzy.

6502d53f391c2blobid0.png
Foto: Shutterstock

Jak dlouho může trvat, než dítě začne mluvit správně?
Záleží na dané vadě. Pokud dítě neumí například vyslovit hlásku Ř, může se jednat o několik málo návštěv. Někdy i po prvním sezení, pokud dítě správně navedeme, tak odchází již s navozenou hláskou. Pokud se jedná o vícečetný problém, může jeho náprava trvat i například dva roky.

Mají někteří rodiče pocit, že se dítě naučí správně vyslovovat jen při návštěvách u logopeda? Co je při nápravě vady řeči zásadní?
Ano, to mohou mít tento mylný pocit. Zásadní je profesionální vedení, denní cvičení zadaných úkolů a jakási správná disciplína. Je velice důležité každý den, alespoň krátkou dobu, pravidelně procvičovat zadaná slovíčka. Samozřejmě, že to dítě nemusí úplně naplňovat a bavit. Snažíme se proto cvičení vhodně obměňovat, provádět jej zábavnou formou. Pokud cvičení trvá již dlouhou dobu, přestaňte s ním na dohodnutou dobu, například 2 týdnů, a poté se ke cvičení opět vraťte.

Zdroj informací: rozhovor s PaedDr. Ilonou Kejklíčkovou, Ph.D., MBA, jednatelkou Kliniky LOGO a soudní znalkyní ve zdravotnictví - klinické logopedii

Čtěte také:

Reklama