Víte, že v čekárnách svých praktických lékařů nemusíte zbytečně čekat, než na vás přijde řada? Že vám praktik zajistí objednání ke specialistovi, pokud si to nechcete zařizovat sami? Zjistěte si, zda je váš lékař zapojen do programu AKORD Všeobecné zdravotní pojišťovny, který právě tyto výhody přináší.

akordProgram AKORD šetří váš čas. Přináší změnu v tom, že praktičtí lékaři garantují svým pacientům, po předchozím objednání, maximální čekací dobu patnáct minut. Dále je v případě potřeby elektronicky či telefonicky objednají na určitou hodinu ke specialistům na navazující odborné vyšetření. Pacient tedy nemusí ztrácet čas domluvou návštěvy a nemusí ani absolvovat mnohdy úmorné čekání na vyšetření. A to vše je klientům VZP nabízeno zcela bezplatně!

Lékaři sice nehrozí žádný přímý postih za jednorázové nedodržení patnáctiminutového čekacího limitu, protože pro to mohou být vážné důvody, ale svůj závazek nesmí ignorovat trvale. To jej pak čeká ztráta bonifikace i účasti v programu AKORD. Hlavním hodnotícím kritériem je pro pojišťovnu spokojenost klientů – pacientů.

A jak tyto skvělé výhody využívat? Stačí být registrován u praktického lékaře, který je do programu AKORD zapojen – v současné době je to čtvrtina všech praktických lékařů v republice a stejně tak je AKORD celorepublikově dostupný i pro dětské pacienty. Lékaře zapojeného do programu poznáte podle toho, že má v čekárně samolepku s logem AKORDu. Zatím se to týká jenom praktických lékařů, ale postupně budou přibývat jak ambulantní specialisté, tak nemocnice. Praktičtí lékaři budou samozřejmě i nadále objednávat své registrované pacienty ke specialistům bez ohledu na jejich zapojení do AKORDu, proto se nemůže stát, že by vám praktický lékař v AKORDu nebyl schopen nabídnout lékaře, kterého aktuálně potřebujete. 

Hlavním cílem programu AKORD je působit na zlepšování a standardizaci kvality zdravotní péče, která je poskytovaná pojištěncům Všeobecné zdravotní pojišťovny. U lůžkové péče se chce pojišťovna prioritně zaměřit na efektivní systém jejího nasmlouvání, při dodržení garance kvality, a to jak u velmi nákladné péče, tak u velmi časté péče, která vyžaduje hospitalizaci. VZP se projektem hlásí k větší odpovědnosti za zdravotní služby poskytované jejím pojištěncům a ujímá se aktivnější role v jejich zajištění.

Svobodná volba výběru lékaře zůstává pro pacienty v plném rozsahu zachována i při využití programu AKORD. Pro pacienta, který se nebude chtít spolehnout na databázi lékařů zapojených do programu, se ani v budoucnu nic měnit nebude. Praktik mu pouze vypíše doporučení a vše ostatní si pacient zařídí sám. Těm pacientům, kteří budou mít zájem, naopak přinese úsporu času a zmenšuje množství problémů, se kterými se musíme vypořádávat v nemoci.

 To, co z AKORDu pacienti nevidí, je složitý systém hodnocení a sdílení informací mezi lékaři a pojišťovnou, který přispívá ke zlepšování kvality samotné zdravotní péče. Pojišťovna i lékaři v AKORDu vzájemně těží z výhody snadné vzájemné komunikace, z toho, že mohou řešit problémy hned v zárodku a zejména z toho, že spolu začali lidsky mluvit. Lékaři vedou zdravotnickou dokumentaci v elektronické podobě, a tak pro ně není problém zajistit, aby se potřebné informace o vašem zdravotním stavu dostaly k lékaři, který se právě o vás stará. Pojišťovna poskytuje lékařům v AKORDu pravidelné informace o tom, jak se jejich způsob léčení shoduje nebo odlišuje od standardního chování jejich kolegů a průběžně s nimi komunikuje prostřednictvím krajských koordinátorů.

akordBěhem následujících tří let by měl mít tento program kvality péče vliv na zdravotní péči poskytovanou všem více než 6 milionům pojištěnců VZP a aktivně by v něm mělo být zapojeno přes 20 tisíc lékařů a zdravotnických zařízení.

 

Více informací o programu kvality péče AKORD, včetně seznamů zapojených lékařů, naleznete na www.vzp.cz/akord.

 

Zdravotnické zařízení v souvislosti se vstupem do projektu AKORD: 

  • bude viditelně označeno logem projektu
  • povede elektronickou dokumentaci v elektronicky zabezpečené formě bude komunikovat s VZP, zdravotnickými zařízeními a pojištěnci přednostně elektronickým způsobem
  • vede objednávkový systém a pojištěnce objednává k vyšetření na přesně stanovené termíny s čekací dobou nepřesahující obvykle 15 minut
  • přizpůsobuje smluvně dohodnutý počet a rozložení ordinačních hodin potřebám pojištěnců
  • zajišťuje objednání pacientů ke specializované či nemocniční péči a bude pacienty směřovat do zdravotnického zařízení v rámci systému kvality péče  
Reklama