Matka tří dětí, které byly soudně svěřeny do Klokánku, se může radovat. Za patnáct měsíců pobytu na ně přispěla dvěma tisícovkami a teď bude ze státního rozpočtu odměněna sto třemi tisícovkami. Úředníci ministerstva práce a sociálních věcí totiž spustili unikátní projekt, jaký ve světě nenajdete. Rodiče, kteří týrají, zanedbávají nebo „jenom“ nepečují o své děti, odmění podle věku dítěte až dvaceti tisíci měsíčně. Ne všechny - jenom ty, kteří mají dítě v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, třeba v Klokáncích Fondu ohrožených dětí. Počátkem října 2005 totiž nabyla účinnosti poslanecká novela, která zavedla novou dávku státní sociální podpory s názvem „Příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“.

Bez této dávky by Klokánky umřely na úbytě. Stát totiž zatím přispíval jen na péči ústavní. I když je tahle nová dávka (průměrně sedmnáct a půl tisíc korun měsíčně) ve srovnání se státními náklady na dítě v kojeneckém ústavu sotva poloviční, ministerským úředníkům se vůbec nelíbí. Nějaká nestátní zařízení přece podporovat nebudou. A tak třebaže zákon hovoří o příspěvku na péči o dítě, nikoli na potřeby dítěte, vydalo výklad, že dávka nemůže být čerpána na platy pečovatelů, nájmy ani energie, ale jen a pouze na přímé potřeby dítěte – tedy na  stravu, ošacení a další přímé náklady. Nevyčerpaná částka je majetkem dítěte. S majetkem nezletilce však, jak známo, nakládají rodiče. A tak dvě třetiny dávky na péči o dítě umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dostanou ti, kteří o ně nepečují. Zvláštní to logika. To ale není všechno. Rodiče, kteří o dítě nepečovali, často dostanou tuhle dávku celou – pokud dítě v době, kdy o dávce úředníci rozhodnou, již v zařízení není. A jejich rozhodování někdy trvá i několik měsíců. Zařízení samozřejmě nedostane nic.

Na tiskové konferenci zástupci ministerstva tvrdili, že za všechno může nekvalitní zákon, tzv. poslanecký přílepek, přijatý proti jejich vůli. Oni jsou v tom zcela nevinně a opravdu jim nezbývá nic jiného, než příspěvek poukazovat rodičům. Prý na tyto důsledky upozorňovali. Stenografický záznam z jednání poslanecké sněmovny ze dne 30. 3. 2005 je však usvědčuje ze lži. Pro tento „přílepek“ zvedlo ruku 170 ze 179 přítomných poslanců, včetně pana ministra Škromacha. Snad schválně tito osvícení úředníci neupozornili svého ministra, že dávku budou muset vyplácet rodičům namísto zařízení? Že jim desetitisíce měsíčně budou muset vyplácet bez ohledu na to, z jakých důvodů se o dítě nestarají nebo z jakých důvodů jim bylo odebráno? Jak to, že za sedm měsíců, které uplynuly od schválení „přílepku“ sněmovnou do jeho účinnosti (1.10.2005) nenavrhli změnu tak, aby k těmto důsledkům vůbec nemohlo dojít? Odpověď je podle mého názoru prozaická.

Ministerští úředníci až na poslední chvíli přišli na to, jak „klokaní“ konkurenci ústavů co nejvíc oškubat. Vymysleli proto „geniální“ výklad, jen aby náš ústavní systém mohl neohroženě fungovat dál. Ostatně na dotaz, proč s účinností od 1.6.2006  bude sice dávka náležet zařízení, ale snížená o 22 % oproti současnému stavu (18 % toho, co průměrně na lůžko dostávají kojenecké ústavy) zástupkyně ministerstva uvedla, že kojenecké ústavy a dětské domovy mají vyšší nároky na kvalitu personálu a vybavení než Klokánky a jiná obdobná nestátní zařízení. A tak tři roky stará výzva Výboru OSN pro práva dítěte, aby Česká republika snížila počty míst v ústavní výchově a podpořila jinou rodinně orientovanou péči v systému sociální péče, čímž Klokany nesporně jsou,  zůstane i nadále nevyslyšena. Náš světový primát v počtu dětí v ústavní výchově nechť zůstane zachován.

Týrání, zneužívání, zanedbávání nebo prosté nepečování o dítě je u nás už půl roku lukrativním povoláním, aniž to nezasvěcení tuší. Odebrané dítě svým rodičům vydělá víc než čistý průměrný plat v ČR. A což teprve, když těch dětí je víc! Za zemi snů budou jistě Českou republiku považovat manželé P., jejichž pět dětí jim bylo odebráno a umístěno do Klokánku pro týrání a zanedbávání. Prošetřuje je za to sice policie, ale půl milionu nějaké ty nepříjemnosti vynahradí. Bohužel, pro nás ostatní to sen není. A tak se ptám, co na to daňoví poplatníci. Skousneme to bez reptání?

Reklama