Týrání či sexuální zneužívání si loni v Česku muselo protrpět téměř dva tisíce dětí. Podle údajů Nadace Naše dítě, které byly zveřejněny ve čtvrtek, tak jejich počet oproti roku 2007 vzrostl o 94 případů a dosáhl tak čísla 1978.

Podle nadace jsou však statistické údaje pouhým vrcholem ledovce. "Utajených případů jsou až desetitisíce," tvrdí její ředitelka a zakladatelka Zuzana Baudyšová.

Oběťmi uvedených skutků jsou nejčastěji dívky a chlapci ve věku od 6 do 15 let. Výjimkou však nejsou ani mnohem mladší děti. V 53 případech totiž bylo fyzické a psychické týrání spácháno na dětech, které ještě ani neoslavily jeden rok života, další čtyři byly sexuálně zneužity. Celkově se pak v loňském roce stalo 739 českých dětí oběťmi sexuálního zneužívání. Vzácné nejsou ani případy, kdy jsou nezletilí nuceni k dětské prostituci a pornografii, v 21 případech byly k těmto obchodům zneužity dětí mladší tří let.

Představitele nadace zneklidňuje i to, v jakých rodinách k týrání a sexuálnímu zneužívání dochází. „Je alarmující, že téměř 800 týraných či sexuálně zneužívaných dětí prožilo toto trauma v úplné rodině, tedy v prostředí, ve kterém mají tu nejmenší možnost se bránit a kdy je jejich utrpení násobeno bolestí způsobenou lidmi, kterým věří. Pachateli tak velmi často bývají rodinní příslušníci a osoby, které jsou dětem blízké. Násilné útoky, které se odehrávají doma za zavřenými dveřmi, jsou přitom zřídkakdy odhaleny," zdůraznila Baudyšová.

Podle zjištění nadace Naše dítě se výrazně zvýšil i počet nahlášených případů sexuálně zneužitých dětí umístěných v ústavní výchově či v náhradní rodině. V roce 2008 jich tak evidovali 84.

Nadace Naše dítě byla založena v roce 1993 s cílem pomáhat týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem.

Co říkáte na tak vysoká čísla? Čím si myslíte, že je to způsobeno?