Týrání zvířat je v ČR zcela legální. Nevěříte? Že máme KVS, SVS a další výkonné orgány? To bezesporu máme. Někteří si však do práce chodí jen pro peníze a řešit problémy se jim očividně nechce.

Byla jednou jedna množírna v Cekově. Měli ji dva manželé. Množírna byla trnem v oku milovníkům a ochráncům zvířat. Inu, šli za manželi s tím, že pejskům pomohou najít nové domovy. Venku bude brzy zima a je pravděpodobné, že mexičtí naháči by zimu ve venkovním kotci nepřežili. A tak se nabídka psů začala sdílet na starém dobrém Facebooku.

Množírna Cekov

To se ale manželům množitelům nelíbilo a podali trestní oznámení na lidi, kteří se snažili zvířatům pomoct. Pojďte a čtěte zdaleka ne ojedinělé případy týrání zvířat a netečnosti správních orgánů.

Organizaci AnimalHelpCompany bylo občany, kteří si u pana a paní F. (celé jméno obou hříšníků je redakci známo, avšak kvůli náhubkovému zákonu se musíte spokojit pouze s písmenkem F.) koupili dva psy se zdravotními a psychickými problémy, nahlášeno podezření týrání zvířat množením a porušení veterinárního zákona tím, že nemocným zvířatům nebyla poskytnuta odpovídající veterinární péče, byla ustájena v rozporu se zákonem na ochranu zvířat a zvířata byla ponechána v utrpení.
Předsedkyně sdružení pověřila kolegyni, paní Gitu, aby se případu ujala a prověřila, zda se toto oznámení zakládá na pravdě.

Paní Gita tuto množírnu zvířat navštívila a poslala tuto zprávu i s několika fotografiemi.

Vyloženě zdravá čivava

„Tato množírna je vedena formálně panem K. F., který má na chov zvířat živnostenské oprávnění. Toto předložil. Byl dotázán na evidenci zvířat - zejména na počty vrhů fen do roka, na seznam narozených štěňat, kupní smlouvy atd. Tuto evidencí a vše kolem chovaných psů prý vede v patrnosti jeho manželka. On je pouze formálním živnostníkem, protože jeho žena údajně pracuje jako uklízečka a kvůli odvodu daní je živnost psaná na něho. Jeho manželka v dané době nebyla doma. Evidenci zvířat muž nebyl schopen předložit. Manželka si údajně vše řádně vede. Po delším naléhání pan F předložil ke kontrole očkovací průkazy. Celkem bylo napočítáno cca 38 průkazů. Počet průkazů však jen přibližně odpovídá počtu zde zjištěných psů. 

Při kontrole zdravotních průkazů však byly zjištěny značné nedostatky jako např. Pes narozen v roce 2004 - první očkování v roce 2002! Pes narozen v roce 2003 - první očkování v roce 2007! Velmi časté! Přibližně u třetiny očkovacích průkazů byly údaje buď přelepovány nebo přeškrtány a napsány nové. U fen přeškrtáno datum narození např. z r. 2002 na 2005. 

Z těchto skutečností usuzuji, že majitelka psů vzala zdravotní průkaz uhynulého psa a uvedla ho jako zdravotní průkaz nového psa, aby ušetřila. Na dotaz, jak pozná, kolik je feně let a zda už by neměla rodit z důvodu věku, pan F. odpověděl, že stará fena nezabřezne, a paní odvětila, že to pozná podle zubů...
Toto vyjádření považuji za naprosto diletantské. Paní F. dále tvrdila, že feny zcela jistě nerodí více než jednou za rok. Této informaci po dosavadních zkušenostech nelze uvěřit. V tuto chvíli údajně nemá žádnou fenu březí. Kupní smlouvy na štěňata vystavují manželé F. pouze těm kupujícím, kteří o ně výslovně požádají.

Chovatel sdělil, že psy krmí levnými granulemi, aby ušetřil, což bylo zjevné z exkrementů na místním dvorku, které jsme viděli. Březím fenám chovatel mění stravování cca 10 dní před porodem a přibližně v té době si březí fenu bere domů (do té doby jsou psi izolováni od lidské společnosti a jsou ubytováni ve stodole), aby jí zajistil vhodnější podmínky pro porod. Chovatel byl upozorněn na to, že co se týče změny stravování, 10 dní před porodem je pozdě, protože štěně v prenatální době při tvorbě kostí a celkového vývoje bere feně živiny a při jejich nedostatku má toto negativní vliv na zdravý vývoj štěňat i zdraví feny matky, a proto je nutné, aby fena dostávala dostatečnou výživu pro březí feny nejméně jeden měsíc před porodem. Na to reagoval slovy, že o tom slyší prvně. Jinak psi jsou chováni ve stodole s možností omezeného výběhu do malé ohrádky velikosti cca 8 m2 a většinu času v tuto roční dobu stráví venku.
Pan F. byl upozorněn na to, že psi typu naháč, jorkšír, čivava nejsou psi, kteří by se v zimě mohli pohybovat venku v mrazu. Na to reagoval chovatel, že stodolu na zimu zavírá. Na otázku, zda jsou tedy psi celu zimu ve tmě ve stodole, doznal, že ano, a že je akorát občas pouští ven. 
Poté, co jsme chovateli oznámili, že máme zájem mu pomoci nalézt několika psům náhradní rodinu, aby nemuseli žít v nepříznivých podmínkách, odpověděl, že o tom nemůže rozhodnout sám, že o tom rozhoduje jeho manželka. Neustále opakoval, že je pouze formálním chovatelem a že podnikání včetně veškeré evidence vede jeho žena paní F. Jakmile se paní F. vrátila, po osvětlení situace přistoupila na to, že si odvezu po podpisu darovací smlouvy tři pejsky a naše o. s. jim zajistí novou kvalitní rodinu. Toto jsme také učinili. Také jsem ji seznámila se změnami zákona na ochranu zvířat.“

Všechny darované pejsky jsme odvezli nejdříve na kontrolu veterinárním lékařem, který zjistil parazity v uších i v srsti, konstatoval u zvířat zanedbání, dokonce jeden ze psů - jorkšír jménem Felix, musel být pro svůj mizerný zdravotní stav (rakovina) utracen. Všechny veterinární zprávy jsou k dispozici.
Pan F. má živnostenským úřadem povolen chov a výcvik zvířat, ale nemá povolen prodej zvířat, čímž je porušen živnostenský zákon, potažmo krácení daně z příjmu. Se vší pravděpodobností pan F. nepodává daňová přiznání a utržené peníze z prodeje psů nedaní, čímž okrádá stát.

Mimo jiné je podle očkovacích průkazů prokazatelné, že veterináři, kteří F. očkují psy, evidentně kryjí jejich levoty s očkovacími průkazy. Není možné, aby neviděli, že zvíře narozené např. v roce 2006 bylo očkované již v roce 2002 atd. U manželů F. byla na kontrole několikrát KVS. Shodou okolností ten stejný veterinář, který má v péči psy manželů F. Pochopitelně žádné závady nezjistil.

Další dvě stížnosti na chov psů se řešily v mém blízkém okolí. Manželé A. mají dva psy celodenně zavřené v kotci velikosti králíkárny. Dle sdělení je krmí zbytky od jídla, protože na stravu nemají. Ven je nepouští, ačkoliv mají zahradu. Psi by se mohli vykálet na trávník. KVS přijela na kontrolu, dala pokutu za neplatné očkování. Další kontrola byla již bez výhrad. Psi očkovaní byli. Dva psi v jednom kotci
Druhý případ je podobný prvnímu. Jen psi mají o něco větší kotec. KVS manželům A. poradila zakrýt si kotec, aby lidé neviděli, v čem psi žijí. To manželé také provedli. Oba dva případy se bez výsledku řeší od srpna 2014.

Doufala jsem, že takto otřesně pracuje pouze KVS v Ústeckém a Libereckém kraji. Bohužel případ z okolí Pardubic ve mně budí dojem, že úředníci KVS jsou všechno jedna verbež.

Smutný příběh psa z Dlouhé Třebové zasílají pracovníci ze spolku Mija.

„Kontrolu prováděla paní doktorka K z KVS a její závěr zněl: „Pes tam měl vodu, nelezou mu žebra ani pánevní kosti a není důvod k odebrání psa!“ Podle paní doktorky je v pořádku i to vězení, ve kterém se pes nachází.
Obrátili jsme se tedy písemně na pana ředitele SVS a požádali ho o prověření výsledku kontroly paní K., které se nám zdálo špatné. Protože ze zákona má mít pes určitý prostor.

Pejsek v TřebovéDne 10. 10. 2014 na naši žádost provedli inspektoři správního orgánu opakovanou kontrolu chovu psa, o této kontrole byl dne 13. 10. 2014 vyhotoven protokol, který mi ovšem nedopatřením nedošel. Omluvili se s tím, že mi výsledek kontroly posílají znovu. Bohužel musím konstatovat, že opět nic nepřišlo. Tak jsem tedy panu řediteli dala na vědomí, že stále nemáme výsledek kontroly a že bychom už ho opravdu rádi znali... Nezbývá než doufat, že se výsledku dočkáme. Pes zatím žije v otřesných podmínkách dál...“

 

Článek vznikl ve spolupráci s SOS for pets, AnimalHelpCompany, Danush Herpe a spolkem Mia. Moc bych jim chtěla poděkovat za to, co pro zvířata dělají, není jim lhostejný jejich osud a nedají se zastrašit množiteli, tyrany a nevzdávají boj s úřady.

Reklama